INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM
N e t S o c a n
Médium NetSocan se chce věnovat reflexi, prezentaci a obhajobě občanských a lidských práv i zájmů občanů, žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních i intelektuálních nekariérních profesích. NetSocan je vydáván pro interní potřebu občanského sdružení Autentických sociálních demokratů (ASD) a skládá se: z bloku ASD, zabývajícího se vnitřními záležitostmi Autentických sociálních demokratů; z Bibliotéky shromažďující dosud nepublikované práce členů ASD; a z měsíčníku NETSOCAN zabývajícího se politickými, sociálními, ekonomickými, etickými, kulturními a dalšími problémy moderní civilizace.

 DRUŽSTEVNICTVÍ

 ASD . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . .  SOCIALISTICKÁ FRAKCE ČSSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bibliotéka

Měsíčník NETSOCAN

Vznikající exemplář: 1-6/2017
N e t S o c a n
Předchozí čísla:
Rok 2016: 1-6/2016, 7-12/2016
Rok 2015: 1/2015, 2-3/2015, 4-5/2015, 6-7/2015, 8-10/2015 11-12/2015
Rok 2014: 1/2014, 2-3/2014, 4-5/2014, 6/2014, 7-12/2014
Rok 2013: 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7-8-9/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013
Rok 2012: 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7-8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012
Rok 2011: 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011, 7-8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011
Rok 2010: 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7-8/2010, 9/2010, 10/2010, 11/2010. 12/2010
Rok 2009: 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7-8/2009, 9/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009
Rok 2008: 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7-8/2008, 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008
Rok 2007: 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007, 7-8/2007, 9/2007, 10-11/2007, 12/2007
Rok 2006: 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 7-8/2006, 9-10/2006, 11/2006, 12/2006
Rok 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005, 7-8 /2005, 9/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005
Rok 2004: 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004, 7-8/2004, 9/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004
Rok 2003: 1/2003, 2/2003, 3/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003, 7-8-9/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003
Nulté číslo: 0/2002
Zajímavé weby
Britské listy Socialistický kruh Res publica Časopis Marathon Blog iDNES-Věda Zvědavec Objective Source E-Learning THE HUFFINGTON POST ZNet SEDMÁ GENERACE Matrix-2001.cz OSUD.cz ANTIWAR OSEL.CZ CFP! (Czech free press) Must watch AKADEMON CZECH NEWS TV Hlas Ruska Strategic Culture Foundation YourNewsWire.com
N e t S o c a n
Další šíření článků a ostatních textů či informací ze všech sekcí média NetSocan, a také jejich další využití pro seriozní účely je vítáno. Prosíme pouze o laskavou informaci na adresu ASD nebo redakce měsíčníku NETSOCAN. Texty neprocházejí jazykovou úpravou. E-mail ASD: asd.netsocan@volny.cz. Redakce: netsocan@volny.cz. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost ASD či on-line měsíčníku NETSOCAN, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
N e t S o c a n