N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Odstartován boj o moc.


ČESKÉ NOVINY


Odstartován boj o moc.

ooooo
Nevzdáte-li se socialismu s lidskou tváří, budete "vyloučeni z rodiny bratrskýchstátů"!
ooooo Každý, kdo zažil nádhernou atmosféru "pražského jara", si určitě vybaví onobezstarostné veselí, které podobné výhrůžky brežněvovců vyvolávaly. Z paměti ovšemnezmizelo i zděšení objevivší se poté, co novodobý car své temné hrozby 21. srpnauskutečnil.
ooooo Je kuriózní, že lidem usilujícím o sociálně spravedlivou společnost s lidskou tvářídnes hrozí další exkomunikace, a to ze strany, odkud by to nejméně čekali - z Občanskéhofóra...
ooooo I přes dobová specifika (včetně politické a ekonomické naivity) lze říci, žecharakteristickým znakem "pražského jara" byla snaha o mravní a ekonomickou obrodustátu. Není náhodou, že jedinečným symbolem tohoto úsilí se stal Fond a zlatý pokladrepubliky. Mohl snad být člověk něčím jiným než optimistou, když občané Čech,Slovenska či Kanady věnovali někdy i poslední šperk na zlatý poklad Československa?
ooooo Slušný člověk s podobnou životní filozofií se dnes může profilovat nejspíše v Obrodě či LA. Přestože jsem členem Levé alternativy, nevstupoval jsem pouze do LA, ale spíšeprostřednictvím LA do OF. Protože zrodem Občanského fóra mne, bohužel, asi jen krátce,oslovila budoucnost. Bezpochyby ale věřím, že principy "infikované" sem Chartou sejednou prostě stanou atributy politické činnosti. Ať je to upřímná vůle nalézt pravdu,víra v humanitu a spravedlnost, ideologická tolerance a snášenlivost či konstruktivnípolitická loajalita.
ooooo Zánik báječné listopadové atmosféry a její vystřídání dusným klimatem pochopitelněmrzí. Zvlášť když je člověk přesvědčen, že "vrchnost" kterou si zvolil, z valné částivladaří poctivě,obětavě a s těmi nejlepšími úmysly. Důvodů jistého odcizení mezi ní a "mlčící většinou" je víc a stojí jasně mimo rámec této úvahy. Ostatně naši vládcové mají určitě zkušenější analytiky. Alespoň doufám.
ooooo Zůstaňme realisty! Každopádně byl odstartován boj o moc, o pozice, o prestiž, o majetek. V takové společnosti se nezištný člověk hájící ideály ocitá, bohužel, v rolipolitického donkichota. Je nám jich však třeba jako soli! Představuji si, kupříkladu, jak některý z aktérů faktického boje o koryta - veřejnosti bůhvíproč prezentovaného jakokompetenční spor - věnuje nadprůměr svého platu na případný "Fond České a Slovenské Federativní Republiky"... Nebyla by to ta pravá terapie šokem? (Ale pozor!Nesměl by tak učinit svorně celý aparát. Poněvadž systém, kde státní úředníci vladaří za průměrný plat, jsou zbaveni výsad a plní skutečnou vůli občanů, byl kdesi nazvánsocialistickou demokracií. (Fuj!!! Viďte, pane Kondře?).
ooooo Ovšem svatou pravdu má pan Klaus: vládnoucí hnutí si nikdy nemůže dovolit ztrátuakceschopnosti!
ooooo Skutečně! Vždyť jeho nejvyšší morální povinností je splnění volebních slibů... Mohouv takovém hnutí koexistovat levice s pravicí, věřící i ateisté atd.? Proboha, proč ne? I když dnes jde, jak vidno, o téměř ryzí idealismus. Ale vůbec by nevadilo, jestli sepřitom koaliční partneři ideologicky (chytnou pod krkem(. Poněvadž jediným kritériemtu je, zda loajálně a konstruktivně realizují společný volební program!
ooooo Nahlédněme nakonec do gigantického kadlubu světových dějin, kde se přetavujía metamorfují celé společenské systémy a všemocná impéria. Eventuální exkomunikaceObrody a LA z OF tu sehraje nejvýše operetní mikroepizodku, při níž ovšemminiprotagonista OF docela nepostřehnutelně zdegeneruje...

(České noviny č. 27, 29. 11. 1990)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes