N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera


Odpovídám panu Rubáčkovi...ČESKÉ NOVINY

NEREÁLNÁ UTOPIE A HOZENÁ RUKAVICE

ooooo
Reaguji na článek pana Fábery, uveřejněný v ČN č. 9 pod titulkem Reálná utopie a vztažený ukazováček. Především by mne zajímalo, kteří že to "marxističtí intelektuálové" by měli odpovídat na onu otázku, jak již dnes "žít komunisticky" a jak odstraňovat vykořisťování v pluralitní společnosti? Ti, kteří dodnes seděli na marxistické vědě jako žába na prameni a se scholastickou nadutostí odmítali jakoukoliv konstruktivní diskusi? Nebo ti, kteří dnes zakládají jednu levicovou stranu za druhou (spíše však politické sekty) v domnění, že v budoucnu snad získají přízeň zbídačených pracujících?
oooooA kde bere pan Fábera tu jistotu, že proletariát vůbec čeká na nějaké milostivé probuzení marxistických intelektuálů? Dějiny nám ukazují, že dělnictvo se pro hájení svých zájmů dokázalo organizovat daleko dříve v odborovém hnutí, než tyto procesy začali studovat pánové Marx a Engels. Ale o odborech se v článku nepíše nic. Přitom právě odbory jsou oním charakteristickým, v kapitalismu zrozeným prvkem budoucí společnosti. Ten není třeba racionálně vymýšlet. Dělnictvo je schopno a snad i ochotno hájit si své vlastní zájmy ve svých odborových organizacích a nepotřebuje k tomu probuzené intelektuály a probuzené sekty.
oooooJe ovšem otázka, jakou úlohu budou hrát odbory v naší "posttotalkomunistické" občanské společnosti. Je nasnadě, že není třeba čekat, až se ustálí klasické kapitalistické postavení "podnikatelé versus odbory".
oooooKdo by ostatně byli ti naši podnikatelé?
oooooZačínající soukromníci v manufakturním stadiu vývoje? Zbohatlí funkcionáři bývalého režimu? Veksláci, pasáci a prostitutky? Nebo zahraniční kapitalisté?
oooooA proč by se nemohly podnikatelským subjektem stát právě odbory? Proč by se státní vlastnictví nemohlo převést do přímé správy odborových organizací, které by vytvořily svou podnikatelskou strukturu a vystupovaly jako samostatný subjekt v tržním hospodářství? V tom vidím úkol pracujících - naučit se efektivně kolektivně podnikat.
oooooZároveň by si odbory měly vytvořit svoji politickou reprezentaci. Jednak proto, aby existovala určitá propojenost mezi jednotlivými odborovými organizacemi v místě, v obci; jednak proto, aby hájila zájmy odborů v zastupitelských orgánech. Tato odborová politická síla však nemůže být žádným předvojem pracujících, jak se ji snažila prezentovat komunistická strana, ale politickým nástrojem odborů, v nichž sspočívá těžiště zájmů pracujících.
oooooKdyby tedy komunismus přestal být utopií a zbavil se všech svých utopických prvků, přestal by být samotným komunismem. Ostatně občanská demokratická společnost s hospodářsky a politicky silnými odbory žádný komunismus nepotřebuje. Ten už svoji historickou úlohu dohrál.

KAREL RUBÁČEK, Ústí nad Labem.
(České noviny č. 12, 1. srpna 1990)

Odpovídám panu Rubáčkovi,
který v čísle 12 ČN reagoval na můj článek z "devítky".

ooooo
Nelze říci, že všichni marxističtí intelektuálové se stali žábou sedící na prameni marxitické vědy. Někteří seděli ve vězení (jako P. Uhl) a jiní byli rovnou vražděni (jako L. D. Trockij). A proto marxistu vždy pobaví, když někdo minulý režim nazve komunistickým. Nešlo tu snad o klasický lumpensocialismus?
oooooKomunismus = mj. odstranění vykořisťování člověka člověkem, což jinými slovy znamená "zrušení tříd", neboť "...třída je to, co umožňuje, aby si jedna skupina lidí přivlastňovala práci skupiny jiné." (Lenin). Kdo četl milou knihu E. Petišky "Příběhy na které svítilo slunce", ví, že podobný problém vzrušoval již staré Egypťany: lidé, kteří pracovali do úmoru a jejichž práci si přivlastnil někdo jiný, byli - pokud se onomu bezpráví nebránili - v egyptském "nebi" tvrdě trestáni! Proč? Váhy boha Anúpeva totiž zjistili, že i "lhostejní proletáři" pomáhají šířit bezpráví...ooooooMilé, že?
oooooDělba práce a sociální spravedlnost za "lumpensocialismu" měly svá "specifika": vedle udřených pásových dělníků montujících pro ně nedostupné automobily bujela třída zámožných veksláků, kteří těmito auty hravě obšťastnili celou svou rodinu! Je vekslák vykořisťovatelem onoho dělníka? Tvrdím, že ano, a doufám, že to připustí i pan Rubáček. Nyní si uvědomme, že postačí, aby náš vekslák zaplatil příslušnou daň - a rázem je z něho počestný bankéř!...
oooooInu, Maxova dialektika je mocná čarodějka.
oooooA poněvadž někdo auta montovat musí, jak má chudák dělník reagovat na své vykořisťování? Jak nastolit sociální spravedlnost? Revolucí? Tento omyl jsem Marxovi odpustil. Že by tedy cestou odborářské aktivity? V každém případě vidíme, že komunismus je obrovská sociální výzva jak intelektuálům, tak humanistům.
oooooVstup našich odborů na politické kolbiště lze jen uvítat. Syndikalismus není ovšem ničím novým a naši syndikalisté by měli pečlivě prostudovat zkušenosti jak Labour Party, tak Solidarity. Jenom si nejsem jist, zda odbory budou ideálním podnikatelským subjektem a čí zájmy bude odborový svaz v továrně reprezentovat: zájmy soustružníků, technické inteligence, nebo podnikové byrokracie? Čí zájmy hájily předchozí odbory, víme dobře!
oooooMoudří kapitalisté dnes zjišťují, že vhodná forma samosprávy a rozprodej akcií mezi pracující zvyšují prosperitu podniku. Pánové Klaus a Dlouhý nabídnou majetek továrny ve formě kupónů všem zaměstnancům a ještě na to poskytnou půjčku. Spravedlivější už být nemohou...
oooooJako marxistu mě nijak neděsí, že u nás budou všechny typy vlastnictví. Důležitější je, aby si mohly svobodně a spravedlivě konkurovat, a aby pracující byli chráněni humánními zákony. Pak nutně zvítězí ekonomicky nejefektivnější systém. Nemohu si pomoci, ale vize, kde dělník vyrábí, odborově pracuje a současně podniká, mi připadá poněkud těžkopádná a nesourodá. Hospodářský subjekt, kde dělník dělá a podnikatel podniká, bude asi životaschopnější.

(České noviny č. 14, 6. září 1990)
Stanislav Fábera


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera