N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Poctivá hra sociálních demokratů


LIDOVÉ NOVINY


ČSSD: Slepé kuře našlo zrno
aneb
Poctivá hra sociálních demokratů

ooooo Když fotbalisté prohrají důležitý zápas - byť historicky nejlepším skóre - objevujíse jim v očích slzy. Sociální demokraté prohráli podobným výsledkem dokonce volbya jásají... Za prohru fotbalového mužstva odpovídá trenér. Za prohru ČSSD prý nesouvinu... důchodci! „Kdyby nebylo senilně ješitné strany Důchodci za životní jistoty,tak jsme tyto volby vyhráli,“ nechal se slyšet Miloš Zeman v jednom z českých deníků.
ooooo Nehledě na vlastní aritmetický omyl (26,44 procenta ČSSD plus eventuálních 3,1procenta DŽJ bude vždy méně než 29,62 procenta vítězné ODS), zvláštní pozornostsi zasluhuje nejenom gottwaldovská arogance, ale i úroveň „mravů“ a nevkusuobsažených v onom výroku. Tvrzení předsedy ČSSD však implikuje ještě další vážnýaspekt: Signalizuje, že ČSSD nemíní seriózně zkoumat ani řešit příčiny volební prohry!Přitom nízké předvolební preference i nezájem občanů o „Zemák“ svědčí o tom, žestrana historicky nejlepšího výsledku nedosáhla díky etickému image, organizačnímschopnostem či přesvědčivé vizi rozvoje společnosti - neboť v těchto sférách valnýchvýsledků nemá - ale mnohem spíše aplikaci „strategie“, důvěrně známé hráčům mariášepod názvem „Slepé kuře našlo zrno“. ČSSD totiž prohrála zejména proto, že se ukázalanevěrohodnou pro zbývajících zhruba 46 procent občanů, nespokojených s dosavadnípolitikou koalice - patří sem mnozí z oněch 25 procent lidí, kteří nešli volit, plus10 respektive 8 a 3 procenta těch, jež volili komunisty, republikány a samozřejměi důchodce. Svou zvláštní roli patrně sehrála slaboduchá reakce nejvyššího orgánuČSSD (a sebekriticky vzato i všech členů strany) na tzv. podsedickou rvačku o koryto:Oba delikventi byli sice uznáni mravně nezpůsobilí pro výkon vysokých funkcí vestraně, ale mravně způsobilí pro kandidaturu do parlamentu...
ooooo V úvodu jsem použil analogii z fotbalu a lze s ní i skončit.: Na mistrovství Evropyv Anglii dostal turecký hráč Cenu fair play za to, že nefauloval unikajícího útočníka- což by prý udělalo 99 procent hráčů. Svědčí to o obrovském úpadku smyslu pro fairplay mezi fotbalisty. Mnohé jevy v ČSSD svědčí o vysokém úpadku smyslu pro fair playmezi sociálnědemokratickými politiky.

(Lidové noviny, 12. 6. 1996)
František Stočes,
člen politické komise Městského výboru ČSSD v Praze


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes