N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Jules Nemo

Jules Nemo je pseudonym autora science-fiction "Pan Engels se opravuje". Tato práce dosud nebyla publikována a NetSocan ji zveřejňuje jako první. Skládá se ze dvou dílů. První část se jmenuje "Marxistický Soudný den". Název druhé části je "Pan Engels a nesmrtelnost člověka". Čím se zabývá je patrné již z titulů.


NEPUBLIKOVÁNO

Pan Engels se opravuje
1982 - 1998N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Jules Nemo