N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Victor Nemo

Victor Nemo je pseudonym autora eseje "Sametová katarze aneb Spěje západní civilizace k zániku?" Tato práce dosud nebyla publikována a NetSocan ji zveřejňuje jako první. Zabývá se specifickými aspekty zániku některých civilizací a kultur, mj. úpadkem náboženské víry, výskytem konzumních a dekadentních jevů a průnikem strachu ze smrti do společenských procesů. Klade si otázku zda před svým zánikem nestojí i soudobá západní kultura a pokouší se hledat východiska.


NEPUBLIKOVÁNO

Sametová katarze aneb Spěje západní civilizace k zániku? oooooooooooooooo(1992 - 2002)N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Victor Nemo