N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Bruncvík nebo Hloupý Honza?DOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Bruncvík nebo Hloupý Honza?

ooooo
Čech chodívá do světa (do Evropy, do NATO) dvěma tradičními způsoby: Jako Bruncvík - nebo jako Hloupý Honza. Ten první bojuje v cizině s drakem a dobývá slávy - druhý jen papouškuje co kde slyšel.
oooooV případě našeho vstupu do NATO se zdá být vše zřejmé: abstrahuje-li se od polemiky mezi "natistickou" lobby a zatvrzelými kremlofily, pak je nad výbuch atomové bomby jasnější, že vojenskému společenství, hájícímu svobodu a demokracii jen prospěje, bude-li mocnější o reky Čechy. Věc však přesto není tak jednoznačná a má dva aspekty: Dějinotvorný a finanční.
oooooMohutnou vojenskou sílu, bránící moderní společenské a etické hodnoty, dokázaly vytvořit i antické demokracie či Svatá Stolice. Ale poněvadž tito obři nakonec stáli jen na hliněných nohách, žuchli s náramným rámusem do propadliště dějin. Naštěstí tehdy ještě nevládli jadernými zbraněmi! NATO je dnes ovládá, ale vůbec netuší, jak bude svět vypadat za sto let a jaké konflikty tu nastanou. Má ale šanci se poučit z dějin a historie naznačuje, že toto poučení je jediná cesta, jak se vyhnout statisticky vysoce pravděpodobné katastrofě.
oooooV tomto smyslu tedy rytíř, nazývající se NATO, nepotřebuje ani tak další meče, ale spíše co nejzdravější nohy. Bude muset permanentně prokazovat, že skutečně hájí noblesní ideje svobody a demokracie a ne egoistické ekonomické zájmy. Nutně potřebuje i "ďáblova advokáta"! Moderně řečeno fungující zpětnou vazbu - signalizující poruchy a zajišťující onu věrohodnost. Ostatně, kdyby si Čech zvaný Škrhola rozluštil konnotaci názvu "North Atlantic Treaty Organisation", pak by se - už jako vnitrozemec - zuby nehty bránil do tak nevěrohodné aliance vstoupit.
oooooPokud jde o peníze, zdá se, že Češi už začínají být od Američanů nenápadně cejchováni jako lakotní pacifisté. Američanům se nelze divit: při jejich tradiční neznalosti geografie zbytečku světa, jehož hlavní část tvoří USA, jim musí připadat nepochopitelné, když velmoc - která je mistrem světa v hokeji, vicemistrem Evropy ve fotbale, a která produkuje světové tenisové šampióny jako na běžícím pásu (a jejíž samotní sportovci vydělávají desítky miliónů dolarů) - nakonec vyloží na zbrojení jen mizernou miliardu "babek"... Američané zkrátka netuší skutečnost, že komunisté naši zemičku čtyřicet let devastovali, a že následný transformační proces pronikavě snížil i onen komunistický HDP včetně průmyslové výroby.
oooooPřesto cesta k tomu, abychom se stali solventními a úctyhodnými členy Aliance, hájící údajně svobodu a demokracii, existuje. Použil ji například Ludwig Erhard, když hledal finance na obnovu válkou zničeného Německa: zavedl tehdy tříprocentní daň z majetku! Ostatně i ve zlatém období starověkého Říma, kdy zde ještě relativně fungovaly ctnosti, zvané pietas, přispívali na obranu města bohatí občané - a to dle výše svého majetku. Analogicky by to znamenalo, aby veškeré výdaje pro ministerstvo obrany plynuly ze zvláštního fondu financovaného výlučně daní z majetku!
oooooByla by to asi i nejefektivnější forma pacifismu, neboť tak vznikne funkční opozice mezi ctnostnými a lakotnými boháči, která povede ke skutečnému omezení výdajů na zbrojení. Chudí ve válkách platí svými životy - a je vlastně cynické po nich žádat, aby ještě připláceli na zbraně.
oooooBude-li ovšem náš vstup do NATO financován ze státního rozpočtu, čili i chudými, a ještě nedejbože obsahovat i souhlas s rozmístěním jaderných zbraní na českém teritoriu, nezbyde nezámožným Čechům než uchýlit se alespoň k espritu a onomu ptáčkovi ve znaku ODS familiárně říkat - "Hloupej Honza!"

František Stočes
1994

PS z konce milénia:
Autor se částečně omlouvá ODS. ČR do NATO nakonec přivlekli sociální byrokraté - čili ČSSD - bez referenda; nicméně za jednomyslné podpory ODS.


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes