N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


DIK a čas



DOSUD NEPUBLIKOVÁNO


DIK a čas

ooooo
Televizní "Aréna" na téma "Kupónová privatizace" skončila těsnou výhrou ministra Skalického, který vpodstatě obhájil slušnou pověst "největšího podvodu století". Je schopný spíkr. Jeho oponenti, patrně předem "zpiti" vidinou snadného vítězství, nakonec nedali dohromady ani souvislou argumentaci. Čas však v jistém smyslu pracuje pro ODS, neboť lidé zapomínají. Vždyť z kupónové privatizace - která se zpočátku jevila jako poctivý úmysl předat majetek tohoto státu do rukou lidu této země - se brzy stala nechutná hra bez pravidel!..
oooooVzpomenout lze už konce roku 1991, kdy měla být uzavřena první vlna a v celém Československu se zaregistroval necelý milión DIKů. A přestože byl za nejdůležitější parametr celého manévru považován čas, tzn. co nejvyšší rychlost privatizace, došlo - bez vážných důvodů- k odložení konce první vlny o celý půlrok. Ekonomika celého státu se v tomto smyslu změnila v rukojmí, které má zajistit volební vítězství ODS. V rozporu s původními idejemi byly do hry vpuštěny investiční fondy, aniž se kdo zajímal, zda nejsou prodlouženou rukou zahraničních finančních dravců, mafií nebo "starých struktur".
oooooNení už zřejmě příliš aktuální se zabývat čím vším byli dikové asi blufováni: jakou hodnotu měly "úniky informací", jak objektivní byly oficiální ceny privatizovaných podniků a jejich kurzy, jakou roli hrál směnný kurz koruny, proč nebyly zákonem chráněny zájmy drobných akcionářů, proč nebyli zvýhodněni zaměstnanci privatizovaných podniků apod. Řadový DIK už má dnes jiné starosti než účast na valných hromadách několika podniků, jejichž akcie získal a raději prodal. Řadový občan svou úlitbu dostal a na investované tisícikoruně většinou neprodělal.
oooooKupónová privatizace skončila a "majetek státu" byl předán do rukou "lidu". Původní stát, majetek i lid se sice rozdělili a zmenšili, ale budiž. A protože cementárnu, stejně jako důl, vám přeci nikdo neukradne, zůstaly české cementárny - předané do rukou českých DIKů - i nadále v české zemi a stále v nich pracují čeští lidé. Jenomže zisk, jimi vyprodukovaný, jaksi utíká do světa...
oooooZa důkaz správnosti ekonomické transformace považuje pan ministr budovatelské úspěchy nových vlastníků, tzn. nečekaný růst průmyslové výroby. Jejich budovatelské fiasko v obchodu se zahraničím zamlčel. A že se naše ekonomika přestala propadat krátce poté, co ODS vyměnila šéfa Českého statistického úřadu, je jistě jenom zlomyslná shoda okolností.

František Stočes
1994(?)


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes