N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Lesk a bída ČSSDDOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Lesk a bída ČSSD

ooooo
ČSSD se ocitá na výsluní vysokých preferencí a její předseda již v duchu jmenuje vládu... Přesto by odpovědní sociální demokraté měli zůstat znepokojeni na nejvyšší míru. Vysoké volební preference totiž získali i postkomunističtí sociální demokraté v Polsku. Dokonce tam i vládli - ale jen do doby než polští voliči zjistili, že jsou ještě horší než předchozí pravicová vláda!
oooooPodobné a vysoké riziko hrozí i ČSSD potažmo ČR a jeho výše je přímo úměrná moci, kterou získali v ČSSD normalizační komunisté. Vždyť za mnohé jevy, které se dějí uvnitř strany by se nemusel stydět ani sám veliký "Milouš".
oooooČSSD neplatí a dluží daně! Vypůjčí si peníze, ale místo na úhradu dluhu je použije na financování volební kampaně, v níž slibuje stíhat neplatiče daní a před svými voliči neuhne zrakem ani na billboardech...
oooooDva sjezdy za sebou neschválí zprávu o hospodaření strany a hospodářský tajemník není na konferenci schopen podat zprávu o financích, jimiž strana disponuje; za odměnu je "vykopnut" rovnou do funkce senátora - přičemž nedokáže v televizní debatě odpovědět ani na otázku, zda tím senátorem chce či nechce být...
oooooLidový dům, kdysi společenské, kulturní a informační centrum strany dnes v tomto směru připomíná trosku. Strana není schopna vydávat ani vlastní týdeník, natož deník. Bylo by jistě zajímavé vědět kolik set miliónů či dokonce miliard touto stranou "proteklo" a co se za to vyprodukovalo.
oooooO tom, jak žalostné mravní nároky klade ČSSD ne svoji elitu, nejlépe svědčí dozvuky tzv. "podsedické rvačky o koryto": po slaboduchém "Ty, ty ty!" byli oba delikventi potvrzeni za krajské volební lídry, aby byl jejich vstup mezi parlamentní elitu co nejjistější...
oooooZcela nepřiměřenou moc získali ve straně - "díky" vlivu organizační tajemnice i předsedy ČSSD - zdejší "svazáci", kteří (při vší úctě k jejich "tahu na branku" - hraničícím ovšem s obyčejným kariérismem) prostě nemohou být moudří a vůbec nechápou mravní aspekty osobnosti politika. Poslanec Teplík, který bez uzardění přestoupíl z ČSSD k ODS představuje jen špičku ledovce. Podstata problému je mnohem delikátnější: člověk by kupříkladu očekával, že se po vstupu do parlamentu energicky vrhnou do boje za zájmy mládeže a budou řešit bytovou krizi mladých manželství. Takové "prkotiny"! Mladý poslanec Gross se pustil rovnou do štvanice na samotného ministra vnitra Rumla, třebaže mu - z hlediska občanské angažovanosti a statečnosti - nesahá ani po kotníky.
oooooBytovou krizi mládeže vyřešili svobodní a bezdětní "pražáci" Gross a Buzková (spolu se Svobodou z ODS) hravě; bohužel jen tu vlastní... Bezelstně požádali o přidělení státního bytu 4 + 1; ačkoliv je jejich rodiče ze svých vil a bytů nevystěhovávali. Uváží-li se, že mimopražští a ženatí poslanci Občanského fóra bydleli na svobodárně, aniž tím trpěla jejich práce v parlamentu, pak tu bylo se skromným sametem "zameteno" rázně...
oooooNabízí se otázka, zda nestojíme před veledůležitou systémovou chybou. Parlament přece nemůže být zaopatřovacím zařízením pro mladé a nezralé občany, stojící vpodstatě na prahu dospělosti. Neměla by být stanovena seriózní věková hranice pro i vstup do Poslanecké sněmovny, jako je tomu v případě Senátu a funkce prezidenta? Mladí mohou bez problémů fungovat a zrát jako poradci. Ale rozhodovat a nést politickou odpovědnost musí zralí lidé, kteří dokázali sebe i svoji rodinu poctivě uživit, vychovat děti, projít tuto životní etapu bez problémů se zákonem, a kteří se osvědčili v komunální politice.
oooooTaké normalizační komunisté, kteří za Zemanova předsednictví získali ve straně obrovskou moc, jsou limitováni především ve smyslu politické etiky. Nebýt náhody, zůstalo by utajeno i členství takového "demokrata" jakým je docent Valenčík, jehož posledním organizačním činem (jako člena analytického oddělení ÚV KSČM) byla bolševizace, potažmo rozbití a zánik marxistické(!) Levé alternativy. Téměř se zdá, že verbální antikomunista Zeman hodlá zničit KSČM tak, že její členy převede do ČSSD a pak do stranických a státních funkcí...
oooooTím že nedokázala vyhrát volby v roce 1996 - tzn. ve "spálené zemi", jejíž občané byli s dosavaní vládou ODS, KDU-ČSL a ODA vysoce nespokojeni - projevila ČSSD zcela zákonitou i zajímavou dávku neschopnosti; a za poměrně vysoký počet hlasů vděčí tradici strany, sice rozporuplné nicméně osobnosti M. Zemana a v neposlední řadě i faktu, že byli v médiích (zvláště v televizi a zejména v ČT) mohutně ostrakizováni a "odstřelováni" republikáni.
oooooPředseda ČSSD stojí před těžkým a složitým rozhodnutím: má-li se stát věrohodným, musí nejprve debolševizovat stranu. V opačném případě se ona "polská varianta" odehraje nejspíše i v ČR a bude znamenat zbytečné ztráty pro občany i pro stát a ostudu pro sociální demokraty.

František Stočes
1996


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes