N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Popleta parlamentDOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Popleta parlament

ooooo
Prakticky ve stejném okamžiku, kdy parlament "hrdinně" zrušil trest smrti, byl amnestovaným zločincem znásilněn a zavražděn kojenec... Tento krok do Evropy se nám opravdu "povedl" a v panoptiku společenských kuriozit může směle konkurovat slavnostnímu vyhlášení socialismu v Československu.
oooooBezúhonný občan se asi nikdy nedovtípí, proč ultimativní podmínkou našeho vstupu do civilizovaného světa je právě zrušení hrdelního trestu. Kdyby se žádalo: snižte kriminalitu na tolik a tolik procent! Musíte vymýtit mafii! Omezte zločinnost deviantů!.. V takovém případě každý pochopí - ano, toto jsou rozumné podmínky pro přijetí do kulturního společenství. Ale nad administrativním zákazem hrdelního trestu by asi žasnul i sám Malý princ. Kdo by se nedivil, vidouc, jak státnická moudrost páchá okázalé harakiri.
oooooOtec vlasti byl jak známo věrný křesťan (sám papež jej nedávno pochválil), ale udělit trest smrti - stejně jako milost - se příliš nerozpakoval. Kronika tvrdí, že jednoho loupeživého rytíře pověsil dokonce osobně. Přesto jej evropská kultura nepasovala na barbara, nýbrž uznává jako velikého státníka i humanistu.
oooooKarel IV. ostatně vždy věřil, že jeho ruku vede Bůh: "... ze samé nezbytnosti společenských procesů stejně jako z vnuknutí božské prozřetelnosti byla dána národům knížata, aby zabránila zločinné zvůli padoucha, aby zajistila pokojným a mírným bezpečnost."
oooooJako zákonodárce byl český král praktický, vynalézavý i pružný a trestní rejstřík uplatňoval podle míry s jakou v zemi bujela zločinnost. Nutnou daň středověku římský císař ovšem platil: ze zřejmých důvodů se neodvažoval trestat zločiny, kterých se nezřídka dopouštěli jeho vlastní vojáci...
oooooJiž pod zorným úhlem těchto informací lze kampaň za byrokratické zrušení trestu smrti hodnotit jako neodpovědnou a povrchní zároveň. Filozofické argumenty odpůrců trestu smrti, hlásající, že na vině zločince se podílí i společnost, a že nikdo nemá právo zbavit člověka života, jsou nepochybně pravdivé i sympatické. Přesto připadají poněkud farizejské, poněvadž jinak by tito filantropové usilovali s ještě větší vehemencí i o absolutní zákaz motorismu! Nebo snad netuší, že příští rok na světových silnicích zahynou statisíce jejich bližních? A propos úplně nevinných a včetně dětí?
oooooZákonodárce však nemůže posuzovat trestní rejstřík z pozice romantického humanisty, nýbrž především jako státotvůrce! Měl by tudíž hledět, aby trest byl především spravedlivý a neodvratný, protože jedině tak může být účinný v boji proti bezpráví. A z tohoto hlediska administrativní zákaz trestu smrti - zvláště v případech jako je válečný a masový zločin, likvidace osobností, nájemná, loupežná a několikanásobná vražda - nepřipomíná ani tak vrchol humanismu, jako spíše zákonodárné faux pas!
oooooPragmatický zákonodárce by měl být patrně celou svou bytostí proti byrokratickému zrušení hrdelního trestu, neboť tím objektivně zaštiťuje pouze životy zločinců a agresorů. Jak takový zákon ochrání neozbrojeného občana či úplně bezbraného kojence? Není právě neodvratnost trestu smrti jedinou imaginární zbraní, kterou může společnost "vložit" do rukou kojence na obranu proti potenciálnímu násilníkovi? Samozřejmě, že ano!
oooooPochopitelně že i pragmatickému humanistovi se zabíjení příčí; byť by šlo o popravu lidské kreatury. Proto své sentimentální kolegy naléhavě vyzývá: Nalezněte sami humánnější, důmyslnější a fungující způsob jak "zabránit zločinné vůli padoucha a zajistit bezpečnost pokojným a mírným"! Pak automaticky vymizí i výkon trestu smrti!
oooooV diskuzi o hrdelním trestu je zcela neprávem opomíjena soudobá věda. Představme si následující situaci: Najatý vrah těžce poškodí srdce své oběti. Ta sice ještě dýchá, ale bez transplantace srdce nemá šanci na přežití. Zločinec, mimochodem ideální dárce, dostane spravedlivé doživotí. Ve vězení se vyspí, nají, nějak ukojí i potřeby sexuální a za dobré chování může být i předčasně propuštěn. Je bez starostí, má lékařské zaopatření, a je-li nájemným zločincem, může i ve vězení dále "pracovat". Oběť, na niž nezbylo náhradní srdce, umírá... Není to etický horor? Co je v tomto kontextu vlastně největším zlem? Zrušení trestu smrti - nebo fakticky středověký způsob jeho výkonu?
oooooZdá se, že věda na sklonku XX. století vyvolává explozi otázek, na které se zkrátka nedá seriózně odpovědět, budeme-li se pohybovat ve středověkých etických kategoriích. Vždyť mnozí kvalitní lidé umírají poněvadž se na ně nedostala ledvina, srdce, transfúze krve, atd. A na straně druhé si bezcitní vrahové v relativní vězeňské pohodě užívají nejrůznějších radovánek. Je toto obrana humanity nebo barbarství? Neměli by zločinci splácet svůj dluh za zmařené životy alespoň formou dárcovství? Technicky je to realizovatelné a rozhodnout by měli občané. Jich se ale nikdo neptá...
oooooMísto toho se lid stal svědkem pozoruhodného politického amatérství a do nebe volající absurdity: sledoval, jak v době - kdy se státníci zaštiťují ozbrojenými gorilami a v zemi prudce roste násilí a zločinnost - zákonodárný orgán navzdory veřejnému mínění ruší trest smrti, a vůbec nerokuje o tom, jak v boji proti kriminalitě zefektivnit legislativu!
oooooDožít se toho Otec vlasti, asi by hořce zaplakal...

František Stočes
1990


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes