N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Vydavatelé a šéfredaktorové:
Saturnina s dědečkem na vás!DOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Vydavatelé a šéfredaktorové: Saturnina s dědečkem na vás!

ooooo
Pan Korecký se ve své chytré glose "Politici, Saturnina s dědečkem na vás!" dotkl společenského problému, který osobně považuji za velice závažný. Oč jde?
oooooDemokracie předpokládá široké spektrum médií, zajišťující názorovou pluralitu a tím i objektivní informovanost občanů. Není-li čtenář spokojen s informací "svého" deníku, může si koupit noviny jiné, informace porovnat a sám se dobrat pravdivého názoru.
oooooTato verze je ve skutečnosti utopií, neboť drtivá většina občanů onu faktografickou a názorovou korekci z nejrůznějších a "rozumných" (časových, finančních, atp.) důvodů neprovádí a provádět ani nemůže. Informační demokracie pak místo názorového tříbení produkuje spíše brainwashing, způsobujicí, že se občané - jak říká K. Čapek - nakonec neshodnou ani na krabičce zápalek.
oooooMohou tak mj. vzniknout dvě antagonistické masy občanů, z nichž první bude na základě pravdivých informací "svých" novin - životopisy Bati, Forda ap. - skálopevně přesvědčena, že bohatí lidé jsou solí země, pečující o blaho občanů a eventuální nebezpečné závistivce je třeba "neutralizovat", nejlépe dle vzoru pana Pinocheta.
oooooDruhá skupina bude, opět na základě pravdivých informací "svých" novin - pády bank, pojišťoven, obrovské daňové úniky atp. - skálopevně přesvědčena, že bohatí lidé jsou zlodějové, podvodníci a zločinci, které je třeba "neutralizovat", nejlépe dle návodu soudruha Lenina.
oooooTakováto polarizace může samozřejmě vzniknout nejen na sociální, ale i rasové, náboženské i jiné bázi. Současná forma informační plurality, realizovaná prostřednictvím mnoha různých tiskovin, tak fakticky směřuje k atomizaci společnosti se všemi příslušnými riziky.
oooooŘešením by mohla být "Stránka pro uvádění našich novinářských báchorek na pravou míru", kterou by povinně zavedl každý deník a jejíž obsah by příslušný vydavatel či šéfredaktor nesměl ovlivnit. Technicky i finančně by to nebylo příliš náročné.

František Stočes
1994(?)


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes