N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Sociální případDOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Sociální případ

ooooo
"Používání slova sociálně je sociální případ," tvrdí LN 13. října. Jeho vyřčení - například ve spojení sociálně tržní nebo sociálně demokratický - nechť slušná společnost považuje za faux pas. oooooBudiž. Existuje však adverbium daleko odpornější, tzn. asociálně! Kdyby na místě černého O. J. Simpsona seděl bílý pekař, "seděl by až by zčernal". Bohatý fotbalista byl na základě stejných důkazů zproštěn viny. Není snad taková justice asociálně spravedlivá? A jak asi funguje asociálně tržní hospodářství?
oooooProfesor Erhard, veden nejspíše pragmatismem, mj. reguloval ceny potravin, bydlení a vypsal mimořádnou majetkovou daň. Výsledek? Za pouhý půlrok od startu reformy se HDP zvýšil o 30%! Další rok o 25%, za 13 let o více než 400%. Navíc sjednotil půl druhého tuctu egoistických německých státečků v silnou a funkční federaci.
oooooObčané ČSFR vydali v roce 1992 za předražené potraviny o 70 miliard korun více než v roce předešlém. Pro představu: vojenské výdaje celé federace činily tiho roku necelých 27 miliard. Zemědělská výroba i její odbyt přesto paradoxně poklesly a za zemědělce, tzn. producenta, se stal sociální případ: jeho výrobní náklady byly vyšší než příjmy z prodeje! Onen div reformy - obchody rázem plné masa - se zjevně přihodil jako následek asociálně zredukované poptávky.
oooooJíst se musí. Jenže čím více peněz vydá občan za potraviny, o to méně mu zbyde na nákup průmyslového zboží; pokud mu vůbec něco zbyde. Bezbřehá liberalizace cen potravin netvoří jen těžko stravitelné sousto pro průmyslovou výrobu, ale má i asociální rozměr! "Socialistická vymoženost" - drahé potraviny a levný nájem - se upevnila a majitelé činžovních domů financují bydlení vlastních nájemníků, což je hluboce asociální! Rodina s průměrným příjmem nemá šanci sehnat byt (přednost dostali cizinci pobírající doma na Západě i silně podprůměrný plat) a oběd v průměrné restauraci pro ni znamená finanční šok; mj. i proto, že za dvě deci sody tu zaplatí stejně jako za půllitr předraženého piva. Karle IV. vzbuď se - tato země šílí!
oooooLiberalizací cen, zejména obchodní marže, se vládní ekonomové fakticky zřekli vlády, čili možnosti distribuce toku peněz ve státě na oživení průmyslové výroby. lády se tudíž chopili spekulanti, neštítící se zboží, zakoupené od výrobců, prodávat za mnohonásobek nákupní ceny. Výsledek takového asociálně tržního podnikání má železnou logiku: pokles kupní síly občanů, snížení odbytu zboží a vzápětí úpadek průmyslové výroby.
oooooTo vše spolu s absencí citlivé ochranářské politiky vůči zahraniční konkurenci neodvratně způsobilo, že české mléko a strdí poněkud zhořklo: HDP v létech 1991 - 1993 klesl o více než 30% a reálná mzda i průmyslová výroba se zhroutily na téměř 50%!!!
oooooOznačovat reformu, zahájenou v Československu v roce 1991, jako úspěšnou lze snad jedině při pohledu na Jugoslávii. Ovšem ve srovnání s výsledky, jichž dosáhl v Německu L. Erhard se jedná o naprostý debakl!
oooooAsociální hospodářská politika tohoto státu je těžký sociální případ!

Prameny:
Statistická ročenka 1993.
Jak se zrodil německý hospodářský zázrak. Zdislav Šulc. Práce, 1990.
Economic scenario. Hubač, Kouba, Nachtigal, Sojka. Institute of sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1993.

František Stočes
1994


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes