N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Svoboda slova po českuDOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Svoboda slova po česku

ooooo
Skandál vyvolaný na přelomu milénia zaměstnanci ČT dostal do centra pozornosti fenomén, který od počátku aféry fungoval jako zástupný problém, tedy (televizní) svobodu slova.ooooo Ano, svoboda slova byla v naší veřejnoprávní televizi skutečně masově a brutálně znásilňována - ale v letech 1991-95. ČT (ČST) se tehdy chovala jako bezostyšný agitátor ODS a operetní ODA, cenzurující, potlačující a zesměšňující kritické či opoziční názory, osoby a instituce. Z obrazovky mizely pořady jako Večírek v Semaforu a Karel Kryl si posteskl, že ho publikují již jen okresní noviny na Znojemsku. Zato mohl sledovat zcela ostudný a dnes již patrně „trezorový“ seriál „Léčba Klausem“. Užívaly se i zcela unfair praktiky: Blížily se parlamentní volby 1992 a v „Televizních novinách“ se objevil rolník, dojatě hledící na zelenající se pole a jenž náhle zahřímal:“A jestli pan Zeman tvrdí, že zemědělci nemají oseto - tak vůbec nerozumí zemědělství!“ Neřekl pan Miloš Zeman, to by lhal. Jedovatá slina však logicky ulpěla na tehdy populárním opozičním politikovi... Takovéto otrávené šípy byly páleny v celých salvách armádou militantních Amorků, bojujících o lásku občanů k ODS a ODA, lhostejno zda se vysílal kulturní či sportovní pořad. Skutečnou úlohu opozičních politiků v diskuzních pořadech, jejichž „režie“ byla až trapně průhledná prozradil v „Pravém poledni“ jeden z moderátorů slocy: „Pane Zemane, vy mlčte! Mlčte! Mlčte! Mlčte! Mlčte! Mlčte!...“
ooooo Veřejnoprávní televize této éry nese obrovskou spoluzodpovědnost za všechny chyby, které se v průběhu společenské a ekonomické transformace Československa staly! Zejména proto, že se ocitla v rukou lidí zcela ignorujících profesionální etiku, kteří ČT považovali za svoje „žito“ a příslušně se i chovali.
oooooV polovině 90. let se politická publicistika v ČT stala vyváženější a objektivnější a důvod té změny byl prostý - objevila se konkurenční TV NOVA, pro kterou se serióznější publicistika stala výnosným obchodním artiklem. Za svůj příspěvek k televizní svobodě slova sklidil V. Železný až patologickou nenávist - např. v debatě o podobě televizní ceny padl návrh na „Železnou svini“... Vznik dalších TV stanic již svobodu slova významně neovlivnil, lze ale těžko očekávat, že by vystupovaly v rozporu s eventuálními politickými zájmy svých vlastníků. Nicméně za zmínku stojí zcela zaujatá „Partie“ s J. Bobošíkovou na TV Prima.
oooooVýznačnou ranou svobodě slova se ovšem stalo mimosoudní a hlavně neveřejné vyrovnání mezi V. Klausem a V. Železným za odvysílání nepravdivé informace o premiérově vile ve Švýcarsku - tato zpráva vedla ke svržení vítěze předchozích voleb a k nastolení úřednické vlády TV NOVA nyní musí být podezírána minimálně z loajality k politickým zájmům V. Klause a ODS.
oooooDalším zajímavým jevem bylo dvojnásobné „vyhození“ J. Hodače z ČT. Lze si asi stěží představit zděšení člověka, tříbícího si profesionální etiku v prostředí BBC a který se ocitne v „žitě“ zvaném ČT. Výrok V. Klause, že Hodač neví, která v ČT bije, je mnohoznačný i příznačný. Nicméně ona brutalita s níž byl ředitel ČT vyštván nekompetentními zaměstnanci, ignorujícími zákony a předpisy, je děsivá. Přesvědčivě však demonstrovala svobodu slova v pojetí ČT - hesla o ohrožení svobody slova zněla v dnešní záplavě televizních a rozhlasových stanic a deníků zcela farizejsky.
oooooLast but not least. Touto skutečností je série policejních výslechů, které dopadají na ředitele NOVY jako „egyptské rány“. Samozřejmě, porušil-li se V. Železný zákon, musí být stíhán jako každý jiný občan. Interesantní je ovšem timing těchto událostí - následovaly brzy poté co ředitel NOVY spáchal dva „smrtelné hříchy“: postavil se proti vzbouřencům v ČT a ještě poukazoval na tamější plýtvání penězi daňových poplatníků. V. Železný, který nevypadá na podvodníka ani zoufalce navíc podotýká, že by byl svých trablů ušetřen, kdyby v televizní válce „nehřešil“ a ještě zmiňuje jakési mocné vlivové skupiny... Řečeno natvrdo - ředitel TV NOVA naznačuje že byl vydírán a trestán za svobodu slova a vysílá SOS!!! A jak reagují jeho kolegové? Jdou do ulic? Nikoliv. Mlčí, pokud mu eventuálně „nestrouhají mrkvičku“...
oooooNaše sdělovací prostředky se rády označují za „hlídací psy demokracie“. Lze se však obávat, že „cizákům“ např. z BBC mohou připomínat zvířata úplně jiná, se kterými je navíc po českých mediálních luzích pilně oráno.. Těmi zcela obecnými důvody proč na ono „Hot!“ a „Čehý!“ poslušně reagují jsou nejspíše absence profesionální etiky a sebeúcty.

František Stočes
2001


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes