N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


TragikomedieDOSUD NEPUBLIKOVÁNO


Tragikomedie

ooooo
Společenské převraty mívají fázi zvanou thermidor. Spočívá v tom, že mnozí hrdinové, kteří proti starému režimu bojovali i s nasazením vlastního života a trvají na svých idejích, se novým vládcům stávají opět nepohodlnými. Jsou paralyzováni a plodů revoluce si užívají "pragmatici", z nichž mnozí s předchozím režimem bez skrupulí kolaborovali.
oooooSvé by o tom určitě vyprávěl třeba Robespiërre, kdyby ovšem mohl. Ale také naši "angličtí" letci, které po návratu z války čekala perzekuce. Dokonce i prorežimní vojevůdce Svoboda byl odstaven a nahrazen ministrem obrany, jehož hlavní kvalifikací byl sňatek s prezidentovou dcerou. Lukrativního majetku po odsunutých Němcích, zestátněných průmyslnících a šlechtě se nezřídka zmocňovali konfidenti a zrádci.
ooooo Dnes se u nás znovu rozděluje majetek. Dokonce obrovský. Dokonce celého státu. A není divu, že lidé, zastávající poněkud odlišné pojetí privatizace jsou těmi, kteří už užívají šťavnatých plodů sametové revoluce, vysmíváni, považováni za hlupáky, nepřátele reformy, a dokonce i nenáviděni!... Alarm by však měl být spuštěn ve chvíli, kdy začne hon na demokraty. Tržní hospodářství totiž vždycky není tou nejvyšší společenskou hodnotou: Fungovalo, jak známo, i ve fašistickém Německu, Španělsku, Portugalsku i Chile.
oooooPředstavme si: premiérovi je vyslovena obava o osud demokracie, poněvadž lidé, kteří v úsilí o demokracii podstoupili osm let žaláře - jako P. Uhl -, se opět stávají stávají tečem politických odstřelů! Představme si, že pan premiér rozhodí ruce a užasne: "Osm let žaláře!? Co to je, prosím vás, za kvalifikaci?"
oooooVůbec nejde o to, že státníky se u nás stávají občané s kvalifikací zubaře, hygienika apod. Byli přece demokraticky zvoleni. Jde skutečně "jen" o demokracii! Vezměme si tři bývalé disidenty: Obnažující se excentrik Magor, radikál Uhl a "konzerva" Benda. Vůči všem by bylo možno vznést nějaké námitky. Nicméně Petr Uhl byl do parlamentu zvolen jako "jednička" OF! A v roce 1990, kdy mnozí udatně bojovali o vysoké posty na politické scéně, se P. Uhl dobrovolně vrací do kriminálu!... Po několik měsíců a -náct hodin denně prověřuje Sbor nápravné výchovy. Že při radikální očistě tohoto Augiášova chléva nešlo jen o nervy si lze snadno domyslit.
oooooZávěrem si představme zcela neuvěřitelnou věc: znovu se zjevil Kristus a stále si vede svou - "Spíše projde velbloud uchem jehly nežli bohatec do království nebeského!" V monetaristickém Česku by tím popularitu rozhodně nezískal. Představme si, že panu premiérovi by byla vyslovena obava o zdraví společnosti, poněvadž onen kdysi krucifixovaný Syn boží je u nás znovu tupen. Pan premiér by ztratil noblesu i takt diplomata, rozhodil by ruce a s úžasem by se zeptal: "Trpět pro lidi na kříži?! Co to je, prosím vás, za kvalifikaci?"
oooooBylo by to tragikomické. Je to tragikomické!

František Stočes
1993


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes