N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Zdeněk Nový


Od korýtka ke službě.ČESKÉ NOVINY


Od korýtka ke službě.

ooooo
Názor, že katastrofický stav "komunistických kultur" je dílem komunismu, nepovažuji za úplně objektivní. Vždyť stejně naivně by se mohlo tvrdit, že perzekuce "kacířů",třicetiletá a první světová válka jsou plody křesťanství...
ooooo Spíš za vším hledejme člověka. Víra či ideologie ostatně neumějí ani střílet, anisepisovat přihlouplé výnosy. Nemohl by nakonec tím lidským viníkem být úplněobyčejný a na první pohled docela roztomilý maloměšťák? Co když si právě tenhle filuta tu hbitě navleče kněžské roucho, jindy zas hrdě připne rudou hvězdu či hakenkreuz?A pozor: koukají-li z toho prebendy, nepohrdne ani revoluční trikolórou! Vždyť sevyzná!
ooooo Československo má šanci utvořit si relativně ideální společenský systém. Jsme svědkynevídané aktivizace intelektuálních sil a jako houby po dešti se objevují nejrůznějšípolitické strany. Vznikají i spolky na ochranu práv výtvarníků, herců, právníků, lékařůapod. Přitom u nás existuje vpodstatě bezbranná masa lidí, jejíž skutečné zájmy nehájífakticky nikdo! Jsou to, řekněme, občané žijící pod "zotročujícím vlivem dělby práce"(a nejednou i vykořisťováni), tedy tzv. proletariát.
ooooo Představuji si, že nejeden revoluční intelektuálek se teď okázale pokřižujea nádavkem asi roztrhá svůj průkaz bývalého člena KSČ... "Fuj! Že se, občánku,nestydíš vyslovit tak ošklivé slovo! To ti 40 let nestačilo," pustí se do mne zhurtaa docela upřímně se podiví:
ooooo"Co je vlastně mimořádného na tom být dělníkem? Vždyť i v naší revoluční vládě jsoulidé, kteří manuálně pracovali."
ooooo Navrhuji, abychom nebyli staromódní. Mezi proletariát nepatří jenom tovární dělník.Také zemědělec! Zedník! Prodavačka! Mzdová účetní...atp! Prostě všichni ti, kteřívykonávají fyzicky náročnou či monotónní práci.
oooooOněch "proletářů" v naší vládě si naprosto upřímně vážím. Dokonce si myslím, že právěoni mají tu nejvyšší morální kvalifikaci pro výkon své funkce.
ooooo Je zde ale příznačný detail: naši disidenti z řad inteligence vykonávali dělnickoupráci z trestu!!! Husákova aristokracie je do řad proletariátu "odsoudila" zaintelektuální vzpurnost! Proletářství je tedy i jakási klatba mocných... A nejenomproto, že člověku, který osm hodin dře a po práci přemýšlí, jak uživit rodinu, se múzyraději obloukem vyhnou.
ooooo Pokochejme se třeba zásadami demokratických ústav: "Všichni občané mají právona zdraví!" Kolik procent proletářů si však dopřeje luxusních lékařských služeba vzácných léků?... "Všichni občané mají právo na vzdělání!" Jaké je sociální složenížáků nejatraktivnějších škol?... "Všichni občané mají svatou povinnost hájit vlast!"Kolik funkcionářských synků bývá hnáno do zteče?...
ooooo Obrovské rozdíly mezi demokracií formální a skutečnou - vždy v neprospěchproletariátu - budí již po staletí zájem humanistických intelektuálů. A poněvadž spoluvášnivě diskutují učenci věd exaktních, tím spíše lze čekat polemiku v disciplináchspolečenských. Lenin a Masaryk! Ti kdyby se sešli u stolu! Asi by padla nejednapeprná věta. Ovšem na rozloučenou by si ruce podali. Přinejmeněím z kolegiality.
ooooo Masaryk má momentálně stoupenců dost. Zato Lenin si musí připadat jako sv.Štěpán před kamenováním. A koukejme se! Nikoliv "Šavel", ale náš maloměšťák sihledá největší šutr. Asi ví dobře proč, vykuk jeden...
ooooo Lenin totiž za jednu z podmínek pro emancipaci proletariátu považoval zavedenísocialistické demokracie. Jak že si ji představoval? Inu, tak radikálně, že tentomodel socialismu dodnes nebyl nikde a nikým realizován. Dokonce ani samotnýmLeninem ne...! Pikantní, není-liž pravda?
ooooo Kniha "Stát a revoluce" obsahuje čtyři, na první pohled úplně nenápadné atributysocialistické demokracie: a) všichni vyšší i nižší státní úředníci musí býtdemokraticky volitelní i odvolatelní kdykoli; b) zrušit peněžní vysady a výdaje nareprezentaci těchto úředníků; c) jejich funkce oprostit od všeho, co jen z dálkypřipomíná privilegovanost a "přednostování"; všichni vysocí i nízcí státnífunkcionáři nechť pobírají průměrný dělnický plat...
ooooo Romantické snění, že?
ooooo Zato maloměšťák suše utrousí, že do takového "křesla" se posadí leda blázen...Promptně si totiž spočte, že při tomto druhu státničení se "zajímavé koryto" rázemzmění v "trapnou" službu lidu. Půvab Leninových návrhů je skutečně nevšední!Nejsou-li uvedeny do praxe, tak navíc - podle tvrzení klasika - stát jako takový prýzůstává státem buržoazním...
ooooo Objeví-li se tedy občan halasící "Pryč s komunismem!", dobromyslně se mu usmějme.Poněvadž je-li objektivní, utrpí po nahlédnutí do literatury těžký šok! Packal osudtotiž zařídil, že u nás nevládli komunisté, ale docela tuctoví buržuové zaklínajícíse Leninem! Který navíc protestoval i proti názvu "komunistický" u dělnickýchstran..., poněvadž na jejich činnosti nic komunistického neviděl!
ooooo Zvídavý občánek teď počíná chápat, že místo "Pryč s komunisty!" měl vlastněkřičet "Pryč s buržoazií!!"... A to je na něj trochu silné kafe!
ooooo Dnešní úkoly marxistické strany jsou, zdá se, prosté. Jednak by měla slovo"komunistická" ve svém názvu vyšperkovat vkusnými uvozovkami. Ale hlavně nesmíideje socialismu (i komunismu) vnucovat jiným, nýbrž je co nejrychleji realizovat vesvé interní praxi. Poněvadž jenom tak lze přesvědčit, že nejde o utopie! Bude tozároveň i nejjistější, nejhumánnější způsob její očisty.
ooooo Prosadí-li nakonec, aby Leninovy atributy socialistické demokracie bylyzakotveny v ústavě, přestane "demokratický" stát být pro proletáředemokratickou fraškou a změní se v reálnou demokracii.

(ČESKÉ NOVINY č. 3, 21. 6. 1990)
Zdeněk Nový


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Zdeněk Nový