N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Boj za občanská práva pokračuje.PRÁVO LIDU

Boj za občanská práva pokračuje.

ooooo
Nejohavnějším jevem bolševické totality bylo porušování elementárních občanských práv. Komunistická hierarchie si pro sebe a své favority vytvořila sféru privilegií a zájmů, která byla pro řadového občana tabu.
ooooo Řadový občan byl fakticky bez šance, vyžadovala-li jeho nemoc exkluzívní terapii. Řadový občan byl fakticky bez šance, hodlal-li získat byt legálním zapsáním se do pořadníku. Řadový pbčan byl fakticky bez šance, chtěl-li umístit své děti na atraktivní školu bez použití protekce. Řadový občan byl fakticky bez šance, chtěl-li se svých občanských práv domoci prostřednictvím justice. Atd.
ooooo Listopadová revoluce tato „práva jedné strany“ definitivně svrhla. Hrozí však nebezpečí, že bývalá „moc jedné strany“ bude nahrazena sice poněkud subtilnější, ale stejně bezprávnou mocí peněz!
ooooo Vedle úplně nové kategorie bezdomovců se znovu vyskytnou malé byty přecpané několika rodinami, zatímco druzí budou disponovat pohádkovým bytovým fondem. Pro horníka, který onemocní rakovinou plic jako chorobou z povolání bude případná exkluzívní terapie v každém případě méně dosažitelná, než pro boháče, který ochoří stejnou nemocí třeba v důsledku silného kouření. Na atraktivních školách - odrazových můstcích k atraktivní kariéře - se stejně jako předtím neobjeví intelektuální výkvět mladé generace, nýbrž jakýsi spolek dědiců nejvyšších kont. Znovu bude řadový občan - byť v právu - bez šance, pustí-li se do soudního sporu s boháčem, schopným zaplatit si renomovaného advokáta, nájemné zločince nebo prodražovat proces. Znovu nebude vítězit právo - nýbrž bezpráví!
ooooo Pokud k takovému stavu dospějeme, nevzniknou jenom škody materiální a morální. Půjde současně o nejtrapnější konec jedné sametové revoluce a naše společnost vstoupí do XXI. století s notnou ostudou.
ooooo Touží-li někdo stát se boháčem - prosím. Občanská společnost by však měla umět právně i organizačně vymezit, co si v ní lze koupit, a co je kulturním atributem občana XXI. století. Kdysi bylo možné koupit člověka na trhu jako dobytek. Dnes lze kupčit jen s jeho některými právy. Je to sice pokrok, ale ani zdaleka ne naplnění hesla: "SVOBODA! ROVNOST! BRATRSTVÍ!"

(PRÁVO LIDU 19. 3. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes