N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Život s dravcem.PRÁVO LIDU

Život s dravcem.

ooooo
Hvězdou televizního RESPEKTování se stal ministr Ježek. Připustil, že zahraniční kapitál má zájem u nás investovat pouze do prosperujících objektů! Do pivovarů, skláren, automobilek atp. V místech, kde jich je třeba jako soli - např. v severních Čechách - prý zájem o investice není.
ooooo Zahraniční investoři se pochopitelně pokoušejí svůj zisk maximalizovat: vymáhají si osvobození svých (prosperujících) podniků od daní, žádají ochranářská opatření a výrobky prodávají bez ohledu na zájem této společnosti tam, kde jim díky směšnému kurzu koruny kyne mnohonásobně vyšší zisk. Představíme-li si k tomu, jak je kapitál, získaný při těchto operacích, převáděn do zahraničí, pak jsme právě dokončili originální obraz naší ekonomické apokalypsy.
ooooo Slušný člověk, který se právě probudil, užasne: „Ale oni chtějí v našem chudém státě slíznout jen smetanu! To je strašné! To je přece totéž, jako když boháč okrade na ulici žebráka! To je nemorální!“
ooooo Ano, je. Ale kapitál prostě už je takový. Chtějte po tygrovi, aby se stal vegetariánem! Nakonec v čistě konkurenčním ekonomickém prostředí ten, kdo má větší etické zábrany či sociální ohledy, nutně prohrává a je pohlcen nebo hyne. Pro kulturního člověka to nejsou žádné novinky. Kulturní člověk ví ostatně i to, že politika je do značné míry pokračováním právě této ekonomiky, ovšem jinými prostředky, a že pokračováním politiky jinými prostředky bývá dokonce i válka. A právě v tom leží nejvyšší bída tohoto světa.
ooooo Kulturní lidé zároveň hledají cesty, jak z této džungle ven. Makrořešením - a zdá se hudbou daleké budoucnosti - může být jednotný světový ekonomický řád. Ve vyspělých kulturách se zároveň konají pokusy o racionální oddělení politiky a ekonomiky: politikové musejí prokazovat zdroje svých příjmů a původ nabytého majetku, z politiky jsou separováni lidé amorální, úplatní či spojení s kapitálem. Podobná kritéria by měly pochopitelně respektovat i politické strany.
ooooo Samozřejmě, že předchozí srovnání kapitál alias dravec není vůbec míněno jako čirý negativismus. Nakonec i dravec se dá zkrotit a například Bruncvíkovi ta šelma prokázala neocenitelné služby. Hloupý Honza by se u ní ale se zlou potázal. I z toho je vidno. že v přírodě mají dravci zcela nezastupitelnou ekologickou funkci!
ooooo Zahraniční kapitál může v naší kompletně zdevastované republice vykonat vysoce užitečnou službu. Je ho tu třeba jako soli a je nutné mu otevřít dveře. Ovšem půlnoční sentenci ministra Ježka je třeba pochopit jako zdvořilou informaci slušného politika: "Pozor! Nepouštíme sem zlaté telátko, nýbrž nenasytného a ke skoku připraveného tygra!"

(PRÁVO LIDU 30. 3. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes