N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Fiasko "hurá-transformace" a odpovědnost médií.PRÁVO LIDU

Fiasko "hurá-transformace" a odpovědnost médií.

ooooo
Zlomení politické moci bolševika, který ředitele neúspěšných továren „vykopával vzhůru“ - do ministerstev, vzbudilo v občanech zcela oprávněné naděje, že se již mohou míz jedině lépe. přesto po osmi letech budování kapitalismu nedosahuje naše ekonomika ani výkonnosti z roku 1989; ti kdo uvěřili vizi o bohatství, které pilné občanské strany vytvoří a neschopní sociální demokraté poté s občany prohýří, dnes prodělávají kocovinu.
ooooo Fiasko „léčby Klausem“ má příčin víc a byly již patřičně rozpitvány. Snad až na onu tradiční českou „hurá-mentalitu“, díky níž se kdysi zestátnil i švec; její původ může mít nelichotivou diagnózu v závisti, chamtivosti, lokajství, zbabělosti, nekompetentnosti apod., a stala se jedním z motorů naší „hurá-transformace“.
ooooo Zajímavé aspekty však vyplynou při posuzování míry odpovědnosti u jednotlivých aktérů na společenském kolbišti; pochopitelně se předpokládá, že každý z nich měl s republikou ty nejlepší úmysly a nepokoušel se fungovat jako diverzant nejmenované mocnosti...
ooooo Klaus i koaliční strany jsou kupodivu z obliga. Dostali totiž od voličů „bumážku“ a byli morálně povinni svůj program realizovat. Pokud by ovšem disponovali elementární dávkou politické cti a zodpovědnosti, pak by jim tyto ctnosti velely již dávno rezignovat. Jak utopické! Vládu musel nakonec položit až klasický „kostlivec ve skříni“: zhola nic netušící neb dočista mrtvý a neznámý Maďar Bács.
ooooo Je tedy na vině volič? Předpoklad, že občané nevolili dle svého nejlepšího vědomí jistě hraničí s paranoiou.
ooooo Selhala snad opozice? Určitě, alespoň v tom smyslu, že nedokázala přesvědčit voliče o věrohodnosti svých analýz, že si více či méně oprávněně nechala nalepit vysačky extrémistů a neobolševiků, a i když fakticky vyhrála poslední volby, nebyla schopna se ujmout vlády.
ooooo Poslední aktér však selhal totálně. Nese vinu obrovskou a přitom se tváří „Já nic, já muzikant.“ Jsou jím média, zejména média veřejnoprávní a nezávislá. Média, která místo aby fungovala jako „hlídací pes“ zájmů této země a nemilosrdný kritik chyb vlády, zcela propadla onomu „huráismu“. „Lakovalo se narůžovo“, nepříznivé signály a kritické názory byly umlčovány či bagatelizovány, jejich autoři ignorováni, překřikováni, zešměšňováni, nálepkováni za extrémisty, destabilizační živly atd. Ironie osudu posléze vedla k tomu, že média, která nedostatky věcně kritizovala - jako např. deník Právo lidu - zanikla, zatímco ta, která za současný stav spoluzodpovídají, si čile vegetují.
oooooČinnost médií v období transformace volá po důkladné analýze. Neboť má-li fungovat demokracie, musí občané i vláda dostávat pravdivou, úplnou a včasnou informaci.

(Prosincové PRÁVO LIDU 10. 12. 1997)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes