N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes

Génius svobodný trh?


PRÁVO LIDU

Génius svobodný trh?

ooooo
Stoupenci volného trhu dnes definují cenu zboží jako veličinu konečně nezávislou na vládě i lidském přání. Ceny jsou prý už tak objektivní jako třeba váha nebo teplota! A dojde-li snad ke zdražení mléka nebo piva - neobtěžujme tím vládu. Ta má ruce čisté!
ooooo Otázka zní: Nejde tu nakonec o podobenství se samotným Pilátem Pontským?
ooooo Slavné objektivitě cen totiž šetrný občan uvěří jen do určité doby. Dokud nepochopí reklamy typu: „Jogurtový král financuje nákup stodílného seriálu!“ „Sýrový král sponzoruje koupi urozeného koně Archibalda!“... Občanovi se tu vlastně napovídá, kolik k té objektivní ceně zboží ještě připlatil.
ooooo Zákazník však nenavštěvuje prodejnu jogurtů s úmyslem dotovat seriály, „v nichž hrdinové přestupují z ferrari do postele, z postele do baru, z baru do rollsu a z něj rovnou do postele“... Nezaměstnaný rozhodně neplatí předražený sýr s prosbičkou, aby urozený Archibald byl konečně přivlečen do země a tady celý vyjevený buď zplodil stejně urozené potomky, nebo si na Taxisu alespoň zlomil urozenou končetinu. Občané kupují předražené potraviny jednak proto, že se jim zdá nedůstojné přežvykovat lacinější obrok jako urozený Archibald, a zejména proto, že vláda tu nehoráznou lichvu trpí!
ooooo Cenu zboží určují tři položky: výrobní náklady, daň a zisk. Objevují-li se v tomto souboru nadměrné hodnoty, disproporce, disharmonie, patrně se tím signalizuje určitá ekonomická, regulační či morální porucha. Vláda může všechny tři složky přímo nebo nepřímo ovlivnit. Může stimulovat i investiční činnost, nezaměstnanost atd. Například stanovení rozumné maximální ceny výrobků vede zákonitě k tomu, že zisk lze zvýšit pouze snižováním nákladů a co nejrychlejším obratem. A nikoliv ždímáním občanů způsobem, který nelze nazvat jinak než ekonomický subjektivismus až hyenismus. Jak vidni - vláda má obrovskou moc. Asi proto se jí říká vláda.
ooooo Ovšem vzdá-li se tu vláda své - občany delegované - dozorčí i výkonné funkce, ujímá se moci svobodný trh. A ten se chová přesně tak, jak se na něj sluší a patří. S neomylnou jistotou například omezil už tak nízkou spotřebu nejzdravějších potravin a systematicky likviduje stáda ve chvíli, kdy našim východním sousedům hrozí hladomor.
ooooo Umytím rukou vykonal Pilát Pontský akt, který svými účinky vlastně nepřesáhl oblast osobní hygieny. Což bylo v jeho postavení zoufale málo. A právě proto slouží jako výstražný příklad.

(PRÁVO LIDU 11. 5. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes