N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Past na voliče.


PRÁVO LIDU

Past na voliče.

ooooo
Potkat Mikuláše v létě! Tahle roztomilá absurdita se právě stává skutečností. Alespoň v tom smyslu, že jistý ministr hraje v letním vedru roli štědrého Santa Clause, a světe div se - zrovinka před volbami! Volič, který si za pouhých 1000 Kčs pořídí kupóny s jeho podpisem, má pocit malého dítěte 24. prosince navečer: "Stanu se majitelem Komerční banky s bilančním ziskem 11 miliard korun? Nebo bych si přál raději ČEZ a. s. s 50 miliardami čistého obchodního jmění? K zahození by nebyla ani a. s. FINOP se 4 miliardami základního jmění a pouhými 24 zaměstnanci!..."
ooooo Dětská prostoto! Šanci pořádně zbohatnout má ten, kdo zná podnikatelské projekty a bude mít 8. 6. k obědu přehled o dosavadním průběhu investic! Plus příbuzní, přátelé, přítelíčkové a pár šťastlivců - jak už to chodí.
ooooo Kupónová privatizace je podivná hra, v níž nebylo dodrženo jediné základní pravidlo! Změnil se závěrečný termín registrace DIKů. Byly sem vpuštěny fondy, o nichž se neví, zda jsou pláštíkem zahraničního byznysu, mladých štik nebo starých struktur, a co vlastně mají za lubem. Původně udávaná nejnižší smysluplná částka, připadající na jednoho DIKa, se smrskla na méně než polovinu! Atd., atd. A poněvadž hodnota veškerého majetku, který je v ČSFR v držení státu, se odhaduje na více než 6 biliónů Kčs (do kupónové privatizace jde tudíž méně než dvacetina), vzniká otázka: Nenadílí našim DIKům místo hodného Santa Clause spíše lakotný Děda Mráz?
ooooo Prvního července (možná) se průměrný DIK stane akcionářem jmění za 30 000 Kčs. Takovíto "boháči" nebudou mít ani možnost, ani zvláštní zájem ovlivňovat „svůj“ podnik a jeho management. Hlasy hovořící o následujícím kolapsu hospodářství tedy nestojí na vodě a čekají nás asi smutné vánoce. Dopad na dno bude tvrdý a až milión nezaměstnaných a zchudlých občanů začne žehrat na svou vládu, dostane se jim - v případě volebního vítězství ODS - logického ujištění. "Ale přátelé, to je hluboké nedorozumění. Vy sami jste přece vlastníky naší ekonomiky!"

(PRÁVO LIDU 29. 5. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes