N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Podíl pravice na demoralizaci státu.


PRÁVO LIDU

Podíl pravice na demoralizaci státu.

ooooo
Naše společnost prochází obdobím těžkého mravního úpadku. Bují zločinnost, brutalita, prudce se zhoršují mezilidské vztahy.
ooooo Jenže ona sametová společnost - pokud jde o vřelý vztah mezi občany a politiky, ne nepodobná jaru 1968 - nebyla utopií, nýbrž nádherným historickým faktem! Neměli politikové pečovat o tento samet jako o nejvzácnější klenot? Již, již se zdálo, že si hnutí občanů podrží onoho skvělého ducha Charty a stane se kolegiem s kreditem skutečné „vlády lidu“. Bohužel, radikální pravice se rozhodla zklamat kulturní svět, tušící tu zrod čehosi nového, na celé čáře a zahájila až nečekaně brutální tažení po dobytí politické moci.
ooooo Nejspolehlivěji lze vládnout prostřednictvím metody „Rozděl a panuj!“. Proto první útok směřoval právě proti občanské solidaritě: „Každý ať se stará sám o sebe!“. Touto „moudrostí“, kterou svou praxí překonala už první pravěká tlupa, začali být častováni užaslí sametoví občané!
ooooo Zatímco pilíř ekonomického rozkvětu tvoří schopní manažeři, pilířem politické moci pravice jsou značně solventní občané. Vytvoření jejich kont co nejrychleji a za všech okolností se stalo strategickým úkolem č. 2. Absurdní směnný kurs koruny a liberalizace cen - vše pod heslem „Non olet!“ - představují logická opatření, nezbytná pro masivní transfer peněz žádoucím směrem.
ooooo Liberalizace cen, cudně prezentovaná jako ušlechtilý čin, který dá zboží jeho skutečnou hodnotu, nebyla v tomto světle omylem. Zkušený ekonom si jistě odvodí její průběh tam, kde neexistuje konkurenční prostředí a protimonopolní opatření: celoplošné zdražení, obrovská chudoba, deprese ekonomiky. Nikoli trh, nýbrž prázdná kapsa sametových občanů byla nakonec tím „ekonomickým činitelem“, který poněkud stabilizoval ceny! Objevilo se masové, ponižující gastarbeitství. Zvelebil by snad pan Ludwig Erhard NSR, kdyby z Němců nadělal gastarbeitry po zemích celé Evropy?
ooooo Transformační proces znamená boj o obrovské peníze, majetek a moc. Budou hrát domácí i hostující borci fair? V to jistě nevěřil ani nejzvrhlejší optimista. Přesto mu nepředcházely solidní analýza, oponentura, ani legislativa. I tak pravice prosadila jeho nejradikálnější variantu. Musela. Jinak by v příštích volbách beznadějně prohrála. Takto si jakousi voličskou základnu vytvořila. Bravo!
ooooo Původně sametoví občané jsou asociálním průběhem transformace zklamáni. Mnozí nepůjdou k volbám. Hrozí nečekané sociální, národnostní i jiné exploze. To vše plodí stresy, konflikty a traumata, což se pochopitelně promítá i do mezilidských vztahů. Felčarský pokus pravice nahradit onen samet psychoterapií tyátru, hraného historicky poněkud omšelými ochotníky v kostýmech šlechty a kléru - za téměř bolševické televizní cenzury pro sociálně demokratické osobnosti - by moderního člověka i rozesmál, kdyby zrovna nešlo o národní tragedii.
ooooo Pravice se obvykle sama specifikuje přívlastkem konzervativní. Celkem vzato, naše radikální pravice si může to označení hrdě a několikanásobně podtrhnout. Tož pod bílým praporem s prázdnou a rezivou konzervou - „Vítej, devatenácté století!“...

(PRÁVO LIDU, 8. 4. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes