N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Oč vlastně jde pravé vůli?


PRÁVO LIDU

Oč vlastně jde pravé vůli?

ooooo
"Rozpadne-li se ČSFR, může to znamenat destabilizaci Evropy."
ooooo Mnozí politikové vyslovují slovo destabilizace s elegancí téměř nedbalou. Občan se ale děsí, poněvadž ten termín často znamená i krveprolití a války! Pro humanistu je tedy rozpad společného státu Čechů a Slováků nepřijatelný a představuje tu nejhorší variantu!
ooooo Oč při jednání mezi ODS a HZDS vlastně jde? O další osud radikální ekonomické reformy? Snad...
ooooo Klausova reforma byla totiž prezentována jako sled politicko-ekonomických kroků, které musí přesně a neprodleně následovat. Počítalo se todpovědně i se Slovenskem? Pokud ano, pak by rozdělení státu vedlo k totálnímu zhroucení reformy, a v tom případě jsou čeští separatisté jejími největšími nepřáteli! Anebo úspěch radikální ekonomické reformy na Slovensku vůbec nezávisí?
ooooo Za takovýchto podivných okolností však mají slovenští ekonomové a politici obrovský manévrovací prostor, a ať si na Slovensku zvolí jakýkoli ekonomický model, vždy to bude pro oba národy lepší než rozpad státu! Slováci by možná raději privatizovali s větším podílem zaměstnaneckých akcií, možná se jim zdá výhodnější jít japonskou cestou.
ooooo Lze si představit, že by si v jednom státě konkurovaly dva různé ekonomické systémy? Snad. Demokrat a pluralista se o to určitě pokusí; rozhodně by musely mít příslušnou autonomii, subjektivitu, zcela rovnoprávný přístup k zahraničnímu obchodu. Předpokládalo by to i uzavření vzájemné „mezinárodní“ dohody mezi Českou i Slovenskou republikou. Asi bychom se přestali nazývat ČSFR, ale název Česká a Slovenská republika (ČSR) by byl snad stejně sympatický.
ooooo Česká i Slovenská republika jako dva subjekty mezinárodního práva? Proč ne? Bude-li nalezen mechanismus koordinující zahraniční politiku obou „států“... Rozhořčuje snad někoho na anglických ostrovech fakt, že mistrovství Evropy ve fotbalu se účastní Anglie, Skotsko... a nikoli Velká Británie? Rovněž zastoupení Slovenska v OSN je technicky zcela možné. A co by se vlastně tak tragického stalo? Pohoršujeme se snad nad tím, že Ukrajina, Bělorusko a ostatní státy SNS mají vlastní subjektivitu? Československo by disponovalo v New Yorku dvěma hlasy!
ooooo I velké a civilizované státy razantně střeží svoji územní celistvost., poněvadž být menší a slabší se ještě nikdy nikomu nevyplatilo. (Viz desetiletí se táhnoucí kauza Velká Británie-Severní Irsko, Francie-Korsika, Španělsko-Katalánsko).
ooooo A v téhle době arogantní česká pravice úplně vážně předkládá jako alternativu samostatný český stát? Co za tím asi vězí? Ti lidé přece musí vědět, že svět se nesjednotí přetahováním hraničních patníků, nýbrž tehdy, až se hranice stanou anachronismem.

(PRÁVO LIDU 15. 6. 1992)
František Stočes

Poznámka autora:
Krátce po publikaci tohoto komentáře si předseda ČSSD prof. J. Horák postál na koberci Pražského Hradu před samotným V. Havlem a společně prohlásili, že pravice nechce rozdělit Československo a že unie není společný stát.


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes