N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Právo na informaci aneb
Televize v Nizozemsku


PRÁVO LIDU

Právo na informaci aneb Televize v Nizozemsku

ooooo
Jedním ze základních lidských práv je právo na informaci. Demokracie bránící tomu, aby informace, kterou občan potřebuje, byla původní a nezkreslená, se vlastně mění v totalitu. A protože nejmasovějším informačním médiem se stala televize, musí demokratickou veřejnost silně znepokojovat způsob, jakým se ČST prezentovala zvláště před volbami. Zopakují-li „Kavčí hory“ svou „objektivitu“ i před eventuálním referendem, pak potěš pánbu Československo.
ooooo Skutečným rájem informační demokracie se patrně stalo Nizozemsko. V této zemi už léta probíhá a bez problémů funguje jedinečný experiment.. Nizozemská televize má čtyři programy. Jeden je komerční a na druhém vysílá veřejnoprávní instituce, vzdáleně připomínající tu naši. Tento kanál přenáší sport a dokumentární pořady jako cestopisy, opery, filmy. Vedle toho připravuje zprávy pro ostatní programy.
ooooo Sledovanější jsou však dva zbývající kanály, jejichž vysílací čas je rozdělen mezi několik organizací: tyto organizace vznikly původně politickou dohodou jako mluvčí tzv. „pilířů nizozemské společnosti“ - protestantů, katolíků, socialistů, liberálů nebo nezávislých. Většina občanů platí zcela dobrovolně - jednou ročně - kolem 100 guldenů a zasílá je té organizaci, kterou preferuje. Odebírá také její programový týdeník. Podle toho, kolik ta která organizace dostane a kolik má příznivců, se určí její kategorie - A, B nebo C, a podle toho je jí přidělen vysílací čas.
ooooo Každá organizace si zajišťuje kompletní vysílání. Má své politické komentáře, publicistické pořady a zařazuje dle vlastní dramaturgie hry, filmy, soutěže, diskuse. Pouze zprávy přebírá ze „státní televize“. Kdyby v nich ovšem docházelo k výrazným manipulacím s fakty, má možnost to komentovat tak dlouho a důrazně, jak považuje za vhodné.
ooooo Asi díky tomu, že Nizozemci si tuto informační demokracii dobrovolně platí, chovají se jednotlivé organizace ve svém vysílání slušně. Poněvadž lidé nejsou zvědaví na hysterii, nýbrž na konstruktivní argumenty a na pozitivní pohled na svět. Vedle toho má každý možnost vyvrátit lež toho druhého a tato okolnost je asi nejlepší prevencí před manipulací s diváky.
ooooo Nizozemskou televizní koncepci by asi bylo možné u nás modifikovat: Dávat vysílací prostor politickým stranám podle hlasů, které získaly střídavě v parlamentních a komunálních volbách atp. V každém případě je třeba zabránit tomu, aby televize dělala z občanů - a za jejich peníze - netolerantní politické omezence. To už tady bylo.

(PRÁVO LIDU 7. 7. 1992)
František Stočes, Vlastmil Jakl


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes