N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Švejk by byl hrdý.


PRÁVO LIDU

Švejk by byl hrdý.

ooooo
Proč dali občané tolik hlasů Občanskému fóru? Nebyla v tom víra, že se právě OF důstojně vypořádá s nedůstojnou minulostí? Nepovedlo se... Jsme zkrátka švejkovský národ. Má to i nějaké výhody? Pokud bychom soudili podle Jugoslávie - pak rozhodně ano!
ooooo Jednou z rozumných variant, jak rozetnout uzel minulých křivd, je generální pardon. Prostě si odpustit, jako to svedli Španělé, Argentinci atd. Ačkoli s tím návrhem přicházejí i osobnosti, které byly komunisty perzekvovány, jde patrně o utopii. Protože nejsme ani Španělé, ani Argentinci, nýbrž Češi!
ooooo V Argentině byly povražděny desetitisíce lidí! Čech nedokáže něco podobného ani udělat, ani odpustit. A vlastně i dost těžko chápe pravý důvod takového „masového padnutí si do náručí“: projevil se tu jižanský temperament, křesťanské milosrdenství nebo si chladnokrevně vypočetli, k jakým masakrům dojde, když se nedohodnou?
ooooo Švejkovská vlastně byla i komunistická totalita. Gottwald prohlásil, že zakroutí buržoazii krkem a vzdělával se v té cestě ke komunismu u velikého učitele Stalina. Ale když se stal diktátorem, dal popravit něco přes dvě stovky lidí - včetně oddaných soudruhů a přátel. Buď se tedy zbláznil, nebo i jemu jakási nečeská ruka přiložila nůž na krk. Hrdinou rozhodně nebyl.
ooooo Humanisté se teď zhrozí: Takhle bagatelizovat padesátá léta! Promiňte, přátelé. Soudruh Gottwald jistě patří do oné Ligy gentlemanů, tvořené osobnosti jako Hitler a Stalin. Ale nepůsobí - dokonce i ve srovnání s pouhým panem Pinochetem - tak trochu jako Švejk? Nakonec bagatelizace může být škodlivá i očistná, a první případ nastává, srovnává-li se vůz s kozou. Například: vietnamská válka není až tolik hrozná, protože počet tam padlých amerických chlapců je srovnatelný s ročním počtem obětí na silnicích v USA! Pamatujeme?
ooooo Zato teror zůstává terorem, i když má desítku tváří. A prohlásí-li se, že nárůst vražd v ČSFR od listopadu 1989 je srovnatelný s počtem lidí, které dal popravit Gottwald, půjde o nemístné zlehčování? Čehopak, vážení lidumilové?
ooooo Ti dva se v temné únorové noci Léta Páně 1990 chovali asi jako Gottwaldovi vyšetřovatelé, pouze nechtěli měnit mé politické přesvědčení. Hledali peníze, hodinky a měli hrozně málo času. Žiju zřejmě proto, že ve zdi, o kterou mi otloukali hlavu, nebyl výčnělek nebo skoba. Když jsem procitl z bezvědomí a s rozbitou tváří vše ohlásil na stanici, policista mne s účastí vyslechl, ujistil, že pachatelé budou dopadeni jen náhodou a zeptal se: "Chcete ten případ hlásit?"
ooooo Klasicky bezvýchodná situace! Americký hrdina zkusí stíhat a potrestat padouchy sám. Anglický založí Ligu proti otloukání hlav. Čech zahrozí pěstí vládě a po létech to prohlásí za x-tý odboj. Jako Čech jsem tudíž slovně zhanobil bolševika i prezidenta s jeho amnestií, jen odboj zatím neorganizuji - mám tramvajenku zdarma. Zkrátka bagatelizuji...
ooooo Ale není právě bezvýchodná situace, do níž byl český národ po staletí ne vlastní vinou vrhán, zdrojem onoho švejkovství? Není tu pravý důvod, proč Čech místo zbraní volí raději kompromis a esprit a hnusí si násilí, ať přichází zleva, zprava nebo z podsvětí? A nestála - jak za Pepkem Vyskočem, tak za pozdějšími Josefy Vyskočily - vždy cizí ruka? Proto i vyrovnání s agenty STB zřejmě dopadne ryze po švejkovsku a zdrojem optimistické víry ve slavnou švejkovskou budoucnost jsou tato fakta:
ooooo Poslanci natřou za asistence kamer tank a prohlásí, že byl-li tím porušen zákon, sami odstoupí... Policie sděluje, že poslance nemůže stíhat, poněvadž je nedokáže identifikovat... Předseda vlády okázale zavře do trezoru tajnou zprávu, s níž se poslanci seznámí jen proti závazku mlčenlivosti. Pár hodin nato zná tajný československý spis celý svět... Jenže než si svět stačí to sladké tajemství vychutnat, zjistí, že byl podveden... Český parlament označí zmíněný dokument za lajdáctví s nulovou informační hodnotou a poslanci touží slyšet, jak konkrétně ti novináři dezinformují...
ooooo "Malá česká FBI" ovšem na hlouposti, jako je slyšení v národním parlamentu, nemá čas a dá to hrdě najevo. Uražení zástupci lidu nakonec obdrží politickou pohlednici s uctivým vzkazem, že nebyl čas u všech agentů-novinářů prověřovat, zda veřejnost skutečně dezinformují... Ozývají se návrhy - odtroubit tento politický rybolov, poněvadž budou stejně chyceny jen mrňavé ryby: velcí komunisté jsou přece už dávno velikými kapitalisty.
ooooo Všichni zůstávají na svých místech. Josef Švejk byl v takových případech na sebe právem hrdý!

(PRÁVO LIDU 19. 5. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes