NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2004---Ročník III.
Ohrožuje západní civilizaci informační fašismus?

ooooooo Ano! Toto přesvědčení sdílí italský spisovatel Umberto Eco a tvrdí, že k puči již nejsou zapotřebí tanky; postačí ovládnout média především televizní stanice.
oooooo "Jediný kdo to ještě neví je Bush - působí jako vůdce rozvojové země, který se omylem stal prezidentem vyspělého státu," tvrdí Eco (Lidové noviny, 30. ledna).
oooooo "V mediálním režimu není třeba opozici zavírat do vězení. Stačí jí umlčet, bez cenzury, tím, že jí dáte slovo jako první." Eco tu vychází z poznatku, že v paměti diváků utkvějí především názory, které byly vysloveny jako poslední a připomíná, že v italské televizi mají výsadu mluvit jako poslední zásadně vládní politici.
oooooo Italský spisovatel amerického prezidenta nicméně dosti podceňuje: v případě agrese proti Iráku Bush oné diktatury médií využíval velice sofistikovaně a imperiální aspekty motivace - tzn. iráckou ropu, zájmy firem jako Halliburton a vojenskou přítomnost USA v Perském zálivu - zakamufloval mistrně. Pokud snad budil dojem figurky na šachovnici, pak nejspíš fungoval jako pěšák izraelského hráče v palestinsko-izraelské partii; v tomto případě byly ovšem zájmy šachisty i jeho pěšáka vpodstatě totožné. Dlužno dodat, že palestinsko-izraelský konflikt Bushe dlouho nezajímal, patrně dokonce ani nechápal jeho silný vliv na mezinárodní politiku, a vše se diametrálně změnilo až poté co užasle zíral na hroutící se věže WTC a kus Pentagonu.
oooooo Jedním z nemnoha subjektů, kteří si onu diktaturu médií minimálně instinktivně uvědomují jsou patrně britští občané. Signalizuje to výsledek průzkumu veřejného mínění, který na téma důvěryhodnosti aktérů aktuálního konfliktu mezi britským premiérem a BBC za zprostředkování "Warrenovy komise" lorda Huttona, provedl ústav ICM. Výsledky jsou následující: Vládě věří pouých 10% respondentů! Třikrát vyšší důvěře než vláda se těší BBC - nicméně i tomuto vysoce prestižnímu a renomovanémi médiu věří pouhých 30% Britů. Téměř polovina britských občanů - 49% - nevěří ani jedné straně!
oooooo V našem státě se diktatura médií se již jednou v plné síle projevila a znamenala obrovské škody. Dělo se tak v době společensko-ekonomické transformace Československa, kdy veřejnoprávní televize v součinnosti s některými tištěnými médii - jmenovat lze MF DNES, Lidové noviny, Respekt, apod - rozpoutala širokou propagandistickou a agitaní kampaň za jedinou správnou cestu pod vedením jim milých ODS, ODA, KDU-ČSL a Hradu. Dnes je tato transformace chápána jako fiasko, za které občané zaplatili nesmírnou ekonomickou i společenskou cenu; nicméně někdejší mediální agitátoři se zachovali stylem "Já nic, já muzikant!"
oooooo Skutečný děs z fašistické diktatury médií, která nenesou prakticky žádnou odpovědnost musí zachvátit každého humanistu a demokrata ve chvíli, kdy si uvědomí chování médií právě v souvislosti s agresí USA proti Iráku. Prim hrály zřejmě televizní stanice v USA, jejichž kampaň posléze vyústila v ostrakizaci každého kdo nedržel pusu a krok.
oooooo Byť se tak dělo rafinovaně a dosti obskurně je zcela zjevné, že média v této době zcela rezignovaly na své kulturní poslání i profesionální etiku a místo jako "watch dogs of democracy" (hlídací psi demokracie) fungovaly spíše jako "corrupted bitches of oligarchy" (prodejné děvky oligarchie). Zcela trapným dojem působily články nejrůznějších obskurních pisálků, odsuzující a zatracující nejvyšší hodnoty, které pozemská civilizace vytvořila tzn. OSN a Chartu OSN, které - ve své době jako Společnost národů - vysoce obdivoval a oceňoval již T. G. Masaryk.
oooooo Za zvláště ostudné lze označit chování zejména českou novinářskou obec, které jak vidno již chybí elementární díl historické paměti, vytvořený zkušenostmi z německé agrese a okupace Československa a varující, že když se nějaká mocná říše chystá napadnout menší a vlastně jakýkoli stát, pak svoji agresi vždy zdůvodňuje nějakým vlastním ohrožením z "drzého" chování onoho státečku. Pokud v našich médiích nebyla agrese pojmenovávána jako agrese, ale jako téměř bratrská pomoc pak je zcela zřejmé, jaké šíře a intenzity může diktatura médií v ČR v některých případech dosáhnout.
oooooo Definice agrese je zcela jednoznačná a je jí "Útok proti nezávislosti a celistvosti státu, který odporuje mezinárodnímu právu. Může být prováděna ozbrojenými silami...; jejích cílů však může být dosahováno i hospodářskými prostředky, vyvoláním vnitřního rozvratu cizím státem, apod. Charta OSN zakazuje svým členům použití síly nebo hrozby silou v mezinárodních stycích způsobem neslučitelným s cíli OSN..." (Viz např Malý encyklopedický slovník AŽ).
oooooo Nicméně není třeba ze všeho obviňovat novináře; ti fungují především jako zaměstnanci svého vydavatele a pokud nebudou vyjadřovat jeho mínění, pak jim jednoduše hrozí propuštění.
oooooo Vůbec však není jasné proč v této věci nezasáhlo Ministerstvo kultury a proč shovívavě přihlíželo, jak jsou občané ČR masmédii ohluováni! Zvláště, když ministr kultury je členem ČSSD, jejíž Sjezd agresi výslovně odsoudil. Ostatně, není snad jednou z nejvýznamnějších povinností ministra kultury diktaturu médií sledovat a v zájmu demokracie, svobody slova i české společnosti jí čelit?
oooooo Nekulturní chování Ministerstva kultury by mělo být veřejnosti každopádně vysvětleno. Je ale dosti možné, že alarmující informace o informačním fašismu do této úctyhodné instituce ještě nedorazily; takže parafrázuje-li se výrok Umberta Eca: jméno dalšího politika, který o tom kromě Bushe ještě neví a působí jako ministr rozvojové země, jenž se omylem stal ministrem kultury vyspělého státu, si čtenáři jistě vydedukují sami. pokud snad ano, nebyly patrně správně pochopeny.

František Stočes
leden 2004

NETSOCAN