NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2004---Ročník III.
Zná V. Špidla českého Pinocheta?

ooooooo Ve velice zajímavém interview (MF DNES, 31. ledna) se český premiér skromně podělil s českou veřejností o vysoce výbušnou informaci ze zákulisí českého fašismu. Na otázku - Proč se rozkmotřil s M. Zemanem? - český premier doslova prohlásil:
oooooo "V každém případě jsme se spolu politicky politicky rozešli, a to v okamžiku, kdy jsme řešili základní otázku, s kým po volbách v roce 2002 vládnout. On zamýšlel sestavit menšinovou vládu za podpory komunistů, já jsem to považoval za poměrně nebezpečné pro Českou republiku i sociální demokracii..." (Sic!).
oooooo V. Špidlovi muselo být jasné, že kompletní realizace jeho vlastního volebního programu je možná jedině cestou menšinové vlády s tichou podporou KSČM, a že koaliční státničení spolu s programově nekompatibilními stranami nutně povede k hlubokým programovým i politickým ústupkům. (Za důkaz onoho státničení lze považovat i vehnání občanů do EU - formou demagogické kampaně - za naprosto nedůstojných a nevýhodných přístupových podmínek).
oooooo Jestliže se tedy vítěz parlamentních voleb vpodstatě rozhodl zradit vlastní volební program, pak musel ono "poměrné nebezpečí pro Českou republiku i sociální demokracii" vnímat jako velice reálné, akutní a nezvladatelné; tudíž vstup ČSSD do koaliční vlády s KDU-ČSL a US včetně schválení vládního programu by v takovém případě bylo možno eufemisticky označit jako umění možného. Na druhé straně však není nereálná ani možnost, že političtí, ekonomičtí či společenští exponenti, kteří mu jakýmsi nebezpečím pohrozili, na V . Špidlu jen zkusmo vycenili zuby aby si otestovali míru jeho zbabělosti...
oooooo Poněvadž V. Špidla ona rizika nijak nekonkretizoval, nezbývá než se pustit do spekulací.
oooooo Je-li pravdivá možnost druhá - pak z takové situace nemůže V. Špidla vyjít bez bázně a hany; a o jeho eventuálné míře politické či občanské zbabělosti by mohla svědčit i okázalá ignorace sjezdového usnesení, které odsoudilo agresi USA a VB proti Iráku. Předseda ČSSD místo aby v USA navázal kontakt s předáky jemu názorově jistě kompatibilnější Demokratické strany a protestoval proti pošlapání nejvyšších hodnot, které pozemská civilizace dosud vytvořila - tzn. OSN a její Charty - se nechal v Bílém domě bez protestů prohlásit x-tým nejlepším přítelem světového tyrana (česky samovládce); a ze sjezdových delegátů tak stejně okázale nadělal politické paroháče.
oooooo Hodnocení o přehnané občanské i politické bázni V. Špidly by mohl podporovat i případ katolického a vždy radikálnějšího polského souseda, kde někdejší bolševici bez problémů participují na vládnutí a z jejich řad pochází dokonce i polský prezident!
oooooo Platí-li ovšem možnost první, pak z ní s vysokou ostudou vychází především česká společnost a české elity. Pro reálnost takové eventuality i oprávněnost Špidlových oav zase svědčí burcující novinový článek politologa B. Doležala. Komentář se zabývá alternativami případného rozpadu dosavadní koaliční vlády a na verzi menšinové vlády ČSSD s tichou podporou KSČM vycenil autor výhružně zuby: "Pokud by ČSSD zvolila menšinové vládnutí s tichou podporou komunistů... ČR by tím nastoupila tzv. chilskou cestu k demokracii (oklikou přes nějakého Pinocheta)." (Sic!). (MF DNES, 1. října 2003).
oooooo Politolog Doležal tuto verzi kupodivu zmiňuje s tak lehkovážnou nejapností (odsuzuje vlastně ČSSD a nikoli onoho Pinocheta), jakoby snad ani nevěděl, že A. Pinochet byl nevídaně brutální fašista, odpovědný za masové a bestiální vraždění tisíců demokratů!... Vezme-li se v úvahu Špidlovo prohlášení i Doležalův článek pak nelze vyloučit možnost, že se takováto fašistická bestie v jakési politické rezervaci v ČR skutečně pohybuje. Nelze vyloučit ani to, že skutečně V. Špidlovi předala přes nějakého prostředníka nebo dokonce osobně své vyhrůžky.
oooooo Do očí rovněž udeří absurdnost Doležalovy logiky fakticky implikující, že cesta k demokracii by mohla vést skrze fašismus, tzn. skrze terorizování a fyzickou likvidaci demokratů! Zvláštní je i jeho vpodstatě inertní postoj k takové sortě fašistů: kdyby se měl oním českým Pnochetem stát snad někdo z repů nebo skinheadů, tu by B. Doležal patrně divoce bil na poplach! Poněvadž nebije, vypadá to, jakoby šlo o fašistu libého jeho oku.
oooooo Pan politolog, když již možnost fašistického převratu zmiňuje, si pak jistě dovede představit i jeho pravděpodobný scénář. Jaksi však opomněl se o něj podělit. Nezbývá tudíž než dále spekulovat. Které fyzické osoby by vlastně byli oněmi brutálními fašisty, když rozhodně ne repové nebo skinheadi? Kteří politikové a která média by jim poskytli společenskou, politickou a mezinárodní záštitu? Nepakoval by se do značné míry scénář televizní vzpoury ve veřejnoprávní televizi (včetně rolí některých někdejších aktivistů) s následným táborem fašistů na Václavském náměstí? S tím rozdílem, že výbušnou informací - jejíž nepravdivost by se pochopitelně prokázala až dlouho "po činu" - by tentokráte byla asi "zaručená" zpráva, že ČSSD hodlá zestátňovat všechny majetky poctivě vybudované či nabyté při malé i velké privatizaci.
oooooo Premiér Špidla by měl jasně říci, zda v případě menšinové vlády ČSSD (s tichou podporou KSČM) v ČR skutečně hrozí riziko fašistického převratu a pokud ano, poskytnout veřejnosti všechny informace. Pokud nic takového nepřipadá aktuální, pak by měl rovněž sdělit všechny konkrétní důvody, které jej vedly k politice, která v očích veřejnosti tak těžce poškodila image ČSSD.

František Stočes
leden 2004

NETSOCAN