NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2005---Ročník IV.
Poturčenec horší Turka alias český liberál


ooo Zástupce české vlády na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, ne-sociální demokrat M. Jahn, uveřejnil 31. ledna v MF DNES článek nazvaný Davos: reformy na každém kroku. Dle něho celá tam shromážděná světová elita zahrnující politiky, podnikatele, ekonomy a akademiky litovala Evropu, která se prý ocitla v ekonomické pasti mezi USA a Ruskem s Čínou.
ooo Terčem Jahnovy kritiky se stal (prý) příliš štědrý a ochranářský sociální systém: nedojde-li k jeho reformě, nebude mít brzy na trhu práce co ochraňovat. Evropský "ekonomický systém musí být silně motivační a ne svádět k lenosti a čerpání dávek." Před globalizací nelze strkat hlavu do písku, změny jsou nevyhnutelné. Jenomže občané se jich bojí a voličské nepřízně občanů se zase bojí politikové.
ooo Klíčový problém - dle Jahna - spočívá v neschopnosti politiků, kteří prý nutnost reformy chápou, komunikovat adekvátně s voliči. Skutečnost, že EU - místo do inovací a výrob zajišťujících vysoký ekonomický růst - investuje téměř polovinu svého rozpočtu do zemědělství, které zaměstnává pouze 7% obyvatel, v článku zmíněna není...
ooo Jahn pochopitelně vůbec nebere na vědomí skutečnost, že racionální koncepci nemá především samotná globalizace! Funguje naposto živelně a připomíná splašeného koně, kterého chce český liberál stimulovat ostruhami místo aby se pokusil mu nasadit uzdu.
ooo Globalizace je dílo liberálů. Ne-sociální demokrat Jahn plně akceptuje liberální argumentaci a jako vzor úspěšného boje s nezaměstnaností vyzdvihuje liberální USA, vysokou míru nezaměstnanost na "liberálním" Slovensku ovšem taktně pomíjí...
ooo Není však významným specifikem liberálních USA i to, že okamžitě prohlásí za sféru svých životních zájmů jakoukoli oblast, kde se objeví v zajímavém množství jakákoli zajímavá surovina, zejména ropa? Pročpak asi liberální USA tak přísně regulují ekonomickou imigraci a bez problémů přijímají pouze "mozky"? USA sice liberalismus co nejhlasitěji proklamují, ale jakmile to uznají za prospěšné, realizují jakákoli ochranářská opatření!
ooo Kdyby chtěl Jahn v Davosu vzbudit mimožádnou pozornost, mohl podat informace o liberální transformaci Českosloveska, kterou by Masaryk (za jehož vlády probíhala tzv. nostrifikace, vykupování rakouských podniků do českého vlastnictví), nejspíše hodnotil jako něco mezi vlastizradou a organizovanou krádeží!
ooo Zatímco gigant jako Čína povoluje ve svých bankách maximálně 25 procentní zahraniční účast, české banky do kterých stát napumpoval stovky miliard, byly zdarma věnovány zahraničním zájemcům. Mimo Česko dnes plynou i jejich závratné zisky, zatímco čeští střádalové na těchto bankách prodělávají, poněvadž musí platit ostudně vysoké poplatky při směšně nízkých úrocích z vkladů.
ooo Podobně nesmyslně byly do ciziny "liberalizovány" i technologicky nenáročné a přitom lukrativní výroby - jako pivovary a tabákovky. Velké průmyslové závody se - k nemalé radosti konkurence - vytunelovaly a zlikvidovaly; místo aby se pro ně intenzívně hledaly zahraniční zakázky, z přihlouplých ideologických důvodů se vyklízely východní trhy. Výsledkem se stala obrovská regionální nezaměstnanost; jejíž příčiny naši liberálové ovšem vidí ve štědrém a k lenosti vedoucímu sociálním systému...
ooo Důchodový fond byl liberálními vládami včleněn do státního rozpočtu kde se rozplynul; nicméně čeští liberálové dávají za vzor tehdejší "vyrovnaný" rozpočet a hodlají občany oblažit další penzijní reformou s co nejvíce potlačenou solidární složkou.
ooo Ve zdravotnictví se privatizovaly lukrativní segmenty jako prodej léčiv a uniklé zisky dolévá do systému stát; značné prostředky v podobě nákladů odčerpává i další liberální nápad - zřízení velkého množství více či méně solventních pojišťoven, atd. České zdravotnictví přitom nepotřebuje "reformu" v podobě prostých byrokratických škrtů a další demontáže systému, ale kultivaci, která by zabránila obrovským ztrátám způsobeným neetickými či spíše kriminálními úniky peněz ze systému!
ooo Ve výčtu by jistě bylo možné ještě pokračova např. školstvím, ale již zmíněné argumenty by měly vést k vysílání varovných signálů západním směrem: EU, úpěnlivě tě prosíme, nenechsi si do své ekonomiky kibicovat od liberálů a zejména ne od těch českých!
ooo

František Stočes
3. února 2005

NETSOCAN