NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2005---Ročník IV.
Větším zlem než tsunami je Řezník Bush


ooo Ničivá vlana tsunami, která 26. prosince zasáhla obrovský pás pobřeží zemí a ostrovů v Indickém oceánu a zmařila životy více než 160 000 lidí, se stala novinářským hitem. Informace a svědectví o jejím řádění a následcích denně zaplňují několik novinových stránek každého deníku i mnoho minut televizních zpravodajství; s čímž je třeba bezvýhradně souhlasit.
ooo V tuto chvíli musí každý humanista samozřejmě pocítit i vyjádřit soucit se všemi, které toto strašlivé neštěstí postihlo - zvláště, když obrovské procento obětí tvoří děti. Vlády všech zemí musejí co nejrychleji a nejůčinněji postiženým oblastem pomoci - od toho jsou vládami; a ty, které to nedokáží ztrácejí oprávnění své další existence.
ooo Podobná katastrofa zasáhla 1. listopadu 1755 portugalský Lisabon. Stalo se to právě v době modliteb o katolickém svátku Všech svatých: zemětřesení, tsunami a následné požáry zlikvidovaly 86% budov ve městě včetně všech významných kostelů a katedrál a vyžádaly si téměř sto tisíc obětí.
ooo Tato pohroma vyvolala zajímavé společenské změny. Otřásla náboženskou vírou Portugalců i autoritou církve natolik, že byl ze země vypuzen jezuitský řád a zrušena inkvizice. Rovněž byla omezena moc šlechty, zrušeno otroctví, zrovnoprávněni Židé a zavedena rovnost občanů před zákonem...
ooo Lisabonské peklo tak významně ovlivnilo evropské dějiny, neboť zmíněné společenské změny daly základ pozdějšímu osvícenství...
ooo Tsunami jsou známy od nepaměti a vyvolávaly zkázu na pobřežích prakticky všech oceánů. Poněvadž se ale v těch nejničivějších formách vyskytují v poměrně dlouhých časových peridách mnoha desítek let, dochází k podcenění tohoto živlu, a právě ono podcenění je důsledkem vysokého počtu obětí.
ooo Tsunami, která vzniká jako důsledek podmořského zemětřesení je samozřejmě pouhým přírodním živlem a podle toho se i chová. Jakkkoli je vražedně rychlá a ničivá, vůbec není nevyzpytatelná a dokonce sama rozesílá "navštívenky". Jednak se, jak známo, ohlašuje zemětřesením, které ji vlastně způsobuje a nakonec - bezprostředně před útokem na pobřeží - sama spouští alarm v podobě obrovského a prudkého odlivu! Domorodci si tu po věky předávali ponaučení svých předků, nabádající je, že když se otřese země musí se co nejrychleji odebrat na vyvýšené místo. Ti, kteří si moudrost svých předků ještě pamatovali a respektovali ji, přežili i tento "zákeřný" útok vln.
ooo Ničivým účinkům loňské tsunami na pobřežích Indického oceánu se tudíž dalo - samozřejmě s výjimkou indonéského regionu, který byl epicentrem zemětřesení a kde bylo i nejvíce obětí, zhruba 100 000 - vhodnou prevencí prakticky stoprocentně předejít.
ooo Podceňování v důsledku dlouhé časové periody klidu, ale především ekonomická chudoba tamějších zemí způsobily, že na těchto pobřežích, stále hojněji navštěvovaných turisty z bohatého Severu, není zaveden moderní výstražný systém, který by varoval před vlnou šířící se rychlostí 700 km za hodinu. Bohaté USA a Japonsko na pobřeží Tichého oceánu výstražné systémy užívají.
ooo Navíc lze naprosto prokazatelně konstatovat, že mnohé lidské i materiální ztráty způsobené tsunami z prosince 2004, jsou oběti boha, kterému se tato civilizace masově klaní, a tím božstvem je byznys. Veškerá infrastrura sloužící turistům včetně ubytovacích zařízení se staví v bezprostřední blízkosti oceánského příboje, aby se co nejvíce vyšlo vstříc pohodlí návštěvníků. Thajské úřady byly dokonce v předstihu několika hodin před tsunami varovány, ale z obav aby eventuální evakuace nepoškodila turistický ruch, zůstaly nečinné.
ooo Nicméně všechny vyspělé země světa okázale uctily památku obětí a slíbily postiženým oblastem velkorysou finanční pomoc, což lze jedině ocenit.
ooo Nicméně již v době šoku a truchlení se objevili "ďáblovi advokáti" poukazující, že jenom na silnicích EU ročně zahyne 50 000 lidí a současně je zde spáchán i stejný počet sebevražd! Čili, že každoroční počet obětí automobilismu na Zemi včetně materiálních škod odpovídá jedné tsunami ročně - a nikdo nad tím okázale netruchlí.
ooo Přisadil si i Prolhanej Tonda - Tony Liar alias Blair - svým poukazem, že kvůli lhostejnosti Západu umírá v Africe v důsledku hladu, nemocí i válečných konfliktů ročně milion lidí, a že by nebylo dobré na to zapomínat.
ooo Všechny předchozí zmiňované oběti jsou důsledky buď živlu zvaného příroda či lhostejnosti západních politiků. Jedná se pochopitelně o strašlivé tragedie, nicméně stále ještě chybí výčet těch, kteří zahynuli v důsledku zcela odsouzeníhodných motivů, v důsledku poltiky "Světového řezníka"!
ooo Lidové noviny přinesly 10. prosince - tedy dlouho před tsunemi - na zastrčené stránce a možná projistotu v angličtině interview, ve kterém někdejší prezident USA J. Carter uvádí, že počet obětí (jen) amerického bombardování Iráku odhaduje na 100 000 a připomíná, že tito mrtví vlastně dosud nebyli ještě ani spočítání... O tom jak obrovské a z vojenského hlediska fakticky zcela zbytečné ekonomické škody americké bombardování Iráku napáchalo, je dnes zřejmě "neslušné" hovořit...
ooo Zatímco tsunami je "pouhý" přírodní živel působící zcela mimo kategorie dobra a zla a zatímco umírající Afričany kosí pouhá lhostejnost mocných, pak v Iráku zahynulo - a zjevně zcela zbytečně - více než sto tisíc nevinných lidí, kteří se stali obětmi politického zločinu za který nikdo nepyká, a který vlastně žádný z významných světových politiků - natož těch "malých českých" - dosud veřejně neodsoudil. Strach z hněvu Velkého bratra je zřejmě působivým stimulem. Rovněž onu proporci či spíše disproporci se kterou se světová i česká média věnují obětem tsunami a masakru v Iráku, je třeba označit za zcela ostudnou!
ooo V kontextu s předchozími fakty a při pohledu na českou politickou, kulturní i církevní elitu vyjímečně shromážděnou ve Svatovítské katedrále a okázale se rmoutící nad obětmi tsunami, se tudíž neodbytně vnucuje otázka: přivedly sem tyto truchlící hodnostáře skutečně humánní důvody, anebo spíše jakýsi stále ještě pravěký a barbarský děs před nevyzpytatelným chováním živlu zvaného příroda?
ooo

František Stočes
15. ledna 2005

NETSOCAN