NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2007---Ročník VI.
Rádio svobody nebo Velký Bratr?


Prohlášení k případu údajného významného porušování práv občanů v souvislosti s činností bezpečnostní služby střežící budovu rádia Svobodná Evropa v Praze. (Titulek redakce).


ooo Úřad pro ochranu osobních údajů se začal zabývat činností bezpečnostní agentury, která střeží budovu Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda  v Praze. Podle dosud nepotvrzených informací pracovníci této bezpečnostní služby natáčejí a archivují provoz chodců v prostoru kolem budovy a pořizují jejich identifikační snímky. Existují i informace, které dokazují fakt, že tato bezpečnostní služba prý odesílá takto získané informace do Spojených států k dalšímu zkoumání, zřejmě pro porovnání s databází podezřelých osob. Takové jednání je nejen v rozporu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, ale na území cizího státu se jedná o špionážní činnost Spojených států a jako takové – pokud se prokáže, že o něm věděly tamní orgány – může být charakterizováno jako nepřátelské.
ooo Je naprosto nemyslitelné, aby jakákoliv organizace shromažďovala informace o našich občanech a odesílala je kamkoliv jinam bez jejich vědomí. Může se tak klidně stát, že někdo ve Spojených státech si může procházet podoby lidí chodících kolem budovy v Praze a to je naprosto neomluvitelný protiprávní akt.
ooo Budu důrazně trvat na důsledném prošetření a pokud se ukáže, že skutečně k tomuto zločinnému jednání docházelo, nebo dochází, podám osobně proti bezpečnostní agentuře i provozovateli rozhlasové stanice trestní oznámení.
ooo Tento příklad ukazuje na fakt, že militaristická politika Spojených států údajně směřující proti teroristickým organizacím, prorůstá po celém světě a neexistuje naprosto nikdo, kdo by tyto aktivity jakkoliv kontroloval a nebo o nich dokonce věděl a účinně proti nim zasahoval. Jestli je pravda, že provozovatel této rozhlasové stanice o něčem takovém věděl, nebo že dokonce takové postupy sám nařídil/schválil, pak já osobně vůbec nestojím o to, aby tato stanice sídlila na našem území. Údajné snahy o zabezpečení strategického místa, kterým tato budova prý je jednoduše za žádných okolností nesmí jít za hranice zákona a jakékoliv shromažďování informací o konkrétních lidech z jiného státu bez jejich vědomí je přinejmenším civilní špionáží, kterou nesmíme tolerovat. Tento velmi ostrý tón volím i s tím vědomím, že se nemusí nic prokázat. Přesto již pouhé podezření na takové jednání je maximálně důrazným varovným signálem.

Michal Rada
V Praze dne 19. prosince 2006


S autorem se lze seznámit na jeho webových stránkách na adrese:
http://www.michalrada.estranky.cz

(frs 4. února)
NETSOCAN