NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2007---Ročník VI.
ČR - země neomezených zvrhlostí

ooo Redaktor týdeníku Respekt J. Spurný napsal pozoruhodný článek s titulem Tak toho Mrázka odložíme (Lidové noviny 29. prosince) ve kterém se mj. zabývá i některými okolnostmi vzestupu i konce podnikatele Františka Mrázka.
ooo Původní vekslák, šmelinář, později bankovní tunelář, nakonec miliardář a zřejmě jeden z nejmocnějších kmotrů, F. Mrázek, byl jak známo zastřelen jediným výstřelem patrně nájemného vraha. Po téměř ročním neúspěšném vyšetřování jeho vraždy se veřejnost ani o motivu vraždy natož o pachateli nic nového nedozvěděla a státní zástupce případ odložil. Nicméně vedení Útvaru pro vyšetřování organizovaného zločinu prý bude v pátrání pokračovat, ovšem již pouze operativními prostředky. Tento úkol připadne týmu Pokr a autor článek uzvírá příznačným výrokem: "Nezbývá než věřit, že detektivové týmu Pokr s námi nebudou hrát betla."
ooo Policisté mají i specifický důvod proč želet smrti F, Mrázka: vždyť právě on spolu s K. Gottem založil v roce 1993 nadaci podporující rodiny zabitých policistů! Díky tomu se zavražděný seznámil a dokonce i skamarádil s tehdejším policejním prezidentem F. Zelenickým. Pro policistu se freundschaft s někdejším vekslákem stal osudný: když policisté vyšetřovali jeden z Mrázkových finančních podvodů, pořídili odposlechy, které Zelenického - tehdy jako šéfa české pobočky Interpolu - kompromitovaly z nadstandardních kontaktů s vyšetřovaným, a to jej stálo funkci.
ooo Údajný vládce podsvětí Mrázek se dokonce vetřel do BIS a v době, kdy zde dělal kariéru T. Kadlec, fungoval (přesněji řečeno "fungoval") jako agent české rozvědky!!
ooo Nyní se tým Pokr zabývá vraždami spáchanými v posledních patnácti letech a nějak souvisejícími se jménem F. Mrázek. Má jich být celkem 35. Ačkoliv byly ekonomické aktivity F. Mrázka několikrát policejně šetřeny, kmotr vždy vyvázl bez obvinění. Přálo mu prostě "štěstí": jeden z vyšetřovatelů jeho tunelů se jednoduše zastřelil, dozorující státní zástupkyně téhož případu upadla na schodech a rovnou se zabila, a ten nejopatrnější vyšetřovatel byl z případu odvolán pro údajnou byť neprokázanou korupci...
ooo Ve slušném státě by za těchto okolností ministr vnitra spolu s ministrem spravedlnosti věnovali část svých platů jako odměnu tomu, kdo zásadně přispěje k objasnění smrti jejich podřízených. Ale jak to vypadá, ČR je státem spíše zlotřilým. Takže není vyloučeno, že za ukončením vyšetřování vraždy význačného podnikatele a současně bose podsvětí mohou být i obavy vyšetřovatelů o vlastní životy. Co když je informce, která zahubila Mrázka, stále výbušná?
ooo J. Spurný pak uvádí výčet jmen politiků, jejichž aktivity mohly nějak souviset s ekomomickou činností zavražděného delikventa; tento seznam je zde převzán s pochopitelným vědomím, že politik mnohdy prostě nemůže tušit, že jedná s podvodníkem.
ooo Za ekonomickou delikvenci dnes vězněný někdejší vážený ministr financí za ČSSD I. Svoboda prý Mrázka prosazoval jako prostředníka odkoupení stamiliardových dluhů Ruska vůči České republice. Akce nevyšla, ale zakázky se přesto zmocnili lidé nějak blízcí Mrázkovi a jako společný jmenovatel obou skupin prý fungoval již zmíněný T. Kadlec.
ooo Další sociálně demokratický ministra Palas zase údajně umožnil lidem kolem Mrázka a Pitra ovládnout strategický podnik s biopalivy, Sutuzu. Smlouva je prý stále předmětem vyšetřování. Zmíněny jsou i kontakty Mrázka a dalšího sociálního demokrata J. Hojdara, předsedy dozorčí rady České konsolidační agentury z doby přelomu milénia, kde nakonec skončily Mrázkovy bankovní dluhy. Což vede J. Spurného k otázkám: "Koupil si je (ony dluhy) zásluhou této známosti Mrázek za zlomek hodnoty? A vydělal tak stamiliony a unikl spravedlnosti?
ooo Fakt, že se J. Spurný věnuje výhradně osobnostem ČSSD může mít původ i v tom, že je oddaným novinářem svého vydavatele čili jeho agitátorem. Že by se tuneláři a jim podobní ekonomičtí delikventi a dravci nevnucovali i do přizně politiků ODS, která byla u moci právě v těch rozhodujících letech - 1992 až 1998? Tomu jistě nevěří ani sám vydavatel Respektu.
ooo Nicméně je uváděn i jeden příklad, který může sympatizanty ČSSD naopak potěšit, bohužel není patřičně komentován. Autor zmiňuje informaci známé někdejšího premiéra S. Grosse, L. Barkové, že v souboji o Unipetrol a biolihové zakázky se Mrázek pokoušel vetřít do blízkosti premiéra prostřednictvím desetimilionových úplatků, leč marně!
ooo Naskýtá se totiž otázka: když se Mrázkovi pomocí nabízených desetimilionových úplatků nepodařilo zpracovat mladého premiéra Grosse, nepotěšil pak nějakým statisícem či milionem podstatně lacinější české investigativní novináře, aby měli nějakou motivaci i prostředky pro politický odstřel mladého prmiéra; což se jim díky jeho naivitě - v kontextu s podobnými reakcemi mazáků Langra či Kalouska - (a patrně i ne zcela čistému svědomí) snadno podařilo.
ooo Závěrem budiž učiněn pokus usilující o systémové řešení všech zmíněných zvrhlostí.
ooo První skutečnost, která tak obrovskou korupci a potažmo zločinnost plodí, je až siamský srůst politiky a ekonomiky. Samozřejmě, systém, kdy by politikové vůbec nerozhodaovali o ekonomických aspektech a souvislostech připadá zcela utopický. Takže jedinou možností zůstává vytvoření zákonného rámce, ve kterém se v konečných důsledcích korupce nevyplatí ani politikovi, ani podnikateli.
ooo Znamenalo by to zavedení naprosto citelných trestů - a to jak v podobě odnětí svobody tak majetkového charakteru (propadnutí veškerého majetku takových delikventů státu). Tyto tresty by byly uplatňovány v případě korupčního jednání či ekonomického deliktu a mohly by být doplěny i žalobami o odškodnění fyzických i právnických osob, kterým tato delikvenc způsobila újmu.
ooo Jako další systémové opatření se nabízí jistá korekce v současném demokratickém systému, kdy vládnoucí strany berou vše a opozici je svěřena (chtě nechtě) kontrolní úloha výkonu moci, aniž se někdo zabývá problémem, zda k tomu má opozice patřičné nástroje.
ooo Poněvadž jak známo korumpuje již samotná moc, pak politikové a jejich strany, které se delší dobu drží u moci, mají logicky tendenci své prohřešky, které opozici i médiím unikly, zakrývat a zahlazovat právě deformacemi v oněch kruciálních rezortech, kterým vládnou - čili na vnitru a spravedlnosti.
ooo Aby mohla opozice svoji kontrolní úlohu skutečně provádět, zdá se logické, že by ministerstvy vnitra i spravedlnosti neměla neomezeně disponovat vláda, ale že by zde měla mít určité pravomoci i opozice.

František Stočes
2. února 2007

NETSOCAN