NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2007 --- Ročník VI.
Krvavé omalovánky


Tento zajímvý článek je zveřejněn bez redakčních zásahů a pouze převeden do html jazyka (autor jej psal na kompu neobsahujícím češtinu). Jeho upravená a zkrácená verze vyšla ve slovenském týdeníku Slovo č. 2, 2007 na www.noveslovo.sk. Článek byl původně stažen, ale po vyjasnění eventuálních problémů s copyrights jej rádi re-prezentujeme. Na konci uvádíme český překlad anglických textů.

KRVAVÉ O M A L O V Á N K Y

Zpráva z Nadulice
Josef Mikovec

V cervnovém císle amerického casopisu A r m e d F o r c e s J o u r n a l byl uverejnen clánek ,,Blood borders: How a better Middle East would look", jehoz autorem je Ralph Peters, coz není zádný obycejný khaki robopath /ci robopat /ze sériové inseminace soucasné ,,Social Megamachine", ale ac jen lieutenant colonel podplukovník v penzi, presto specialista ve vyhodnocování strategie válek budoucnosti, autor nekolika knih a rady studií zverejnených a mozná, nejspíse, i nezverejnených, tech které nejsou urceny pro podceled* a podpalubí. Jak blízko je ke straznímu kosi posud*te a dejte vedet. Jiste ne sajba, harvard a solida, jako kupr. velmi poucný a mimorádný John B o y d, který mel ze Stredním Východem hodne co delat, ale taky ne zcela mimon*. Na internetových stránkách se dovíme více. První dojem z clánku a prilozených map muze zpusobit ... úsmev, kroucení hlavou, stejne jako kroucení strev. T o h l e j e m í n e n o v á z n e ? Jsou to jen omalovánky, nebo signál pro timurovce a Kvakinovu partu soucasne? Návrh na jízdní rád, politický autismus osamelého donquichota, sociální solipsismus ,,stárnoucího" zvecnelého teoretika, nebo jsou za vecí sirsí lampasy, prípadne i nekdo ze zebroví Megastruktury? A l e P r o c ?? A jen tak septem, snad i pro snílky to nadlouho presahuje prece jenom moznosti ,,The New Totalitarian Society" of ,,Integrated World Capitalism". Tak Proto?
Renato Pompeu v brazilském casopise C a r o s a m i g o s upozorn*uje na zarázející fakta, 1/ ze clánek byl uverejnen v casopise tohoto druhu!! 2/masmedia mu nevenovali primerenou pozornost!! Peters má zato, ze pouze podle j e h o plánu je mozné ukoncit letité problémy, stabilizovat nebezpecnou oblast a predevsím:
1/ likvidovat.terorismus.
2/ zavést (mezi muslimy tolik zelanou J.M.) demokracii (tu z á p a d n í samosebou, judeo - krest*anskou zdurazneme, to urcite zabere. Poznámka J.M).
3/ A zabezpecit Západu naftu.
Tomu poslednímu veríme bezvýhradne vírou detinnou a neotresitelnou, také napadne a pripomene se spousta duvodu ,o kterých se R. Peters pochopitelne nezmin*uje, ale to... za prvé a za druhé... by mohlo být, vzato v jiném smyslu nezli instrumentálním a podmíneném, vereno pouze cleny Klubu Dobráku, zcela neznalých zádné verze n e w s p e a k u, a.... snad jeste na Starých Belidlech ,...svého casu.
Ono, koneckoncu uz brzo bude, zdá se, i oficiálne podané 11. zárí s kourem nad Pentagonem prece jenom asi trochu silné podcenení i tech sociokulturne nejtopornejsích. Zeme, kterými se Ralph Peters zabývá ve svém clánku patrí vsechny do ,,Zone of instability" a nekteré jsou cástí Euroasijského Balkánu, proto je povazováno za zcela nutné nejen znacné kupírovaní hranic, ale i vytvorení nekolika nových státu, tem ,,kterí odmítají premýslet o nemyslitelném" pripomíná, ze hranice se prece mení po staletí, nakonec i dnes jsou v pohybu - o d K o n g a p r e s K o s o v o k e K a v k a z u - pricemz nám, dobrák od kosti, prozrazuje jedno malé spinavé tajemství z 5000-leté historie:. ,,E t n i c k é c i s t e n í F U N G U J E"! Nekteré zeme jsou soucasne v seznamu výhercu / winners / i ztrátových / losers /. Israel, který verte nebo neverte se vrátí, ci bude vrácen (?!) do hranic pred rokem 1967 (verte nebo neverte), je tudíz spíse mezi ne-vítezi, setrne receno. Nezdá se, ze by mezi israelskými politiky a ohromující vetsinou obyvatel Státu Israel tato perspektiva mohla vyvolat nespoutané nadsení, neovladatelnou dychtivost a neústupnou vstrícnost.To se netýka pochopitelne jen Izraelcu, ale vsech, kterí jsou v seznamu - Losers - nebo v obou seznamech, i tech, kterí nejsou v zádném, coz jsou predevsím Palestinci. Arafat nebude litovat, ze umrel ci byl umret. Nebudeme se zde zabývat, která z techto zemí spíse ztrácí, a která spíse získává, snad tak uciní nekdo jiný, prípadne ti, kterých se to predevsím týká, ale R. Peterse zatím nic neponouká k vysvetlování. Pohled*me tedy na seznam a mapy. (see before and after)

WHO WINS, WHO LOSES

WINNERS LOSERS Afganistan Afganistan Arab Shia State Iran Armenia Israel Azerbaijan Kuwait Free Baluchistan Pakistan Free Kurdistan Quatar Iran Saudi Arabia Islamic Sacred State Syria Jordan United Arab Emirates Lebanon West Bank Yemen Turkey I r a q

Prekvapení Israele, Saudské Arabie, Turecka, Kuvajtu, UAE a Pakistánu by zajisté bylo radostné a jejich uvahy o spojenectví a sluzbe znacne barvité. Palestinci nebudou asi ani trochu prekvapeni, ze se o moznosti jejich státu vubec neuvazuje. Jiné etnické i nábozenské mensiny nic neocekavájí a taky se to od nich neocekává, ale jsou zmíneny ,,Eastern Christians, Bahais, Ismailis, Naqshbandis,,. To, spolu s pripomínkou arménské tragédie, nejak neladí s hranatou podstatou chlapsky tvrde promysleného plánu a celkovým vojensky muzne rozmáchlým zaves-stylem clánku. O rozdelení Iráku, Frankensteinova monstra, jak jej R.P nazývá, na tri státy se zrejme opravdu uvazovalo a asi uvazuje. Vyvolává to vzpomínku s trpkou príchutí Bosny a Hercegoviny, ale vecný mír to sotva vyvolá.
Za velkou, ocividnou nespravedlivost na území mezi Balkánským horami a Himalájemi / ! /, je oznacena neexistence nezávislého Kurdského státu pro 27 - 36 miliónu Kurdu, nejvetsí etnickou skupinou bez vlastního státu zijící v této oblasti jiz za casu Xenofonových..To je jiste pravda. Ale Svobodný Kurdistán se stane ,,nejvíce prozápadním státem mezi B u l h a r s k e m a J a p o n s k e m"? Ohó, chtelo by se zvolat. A co kurdská levice, ptáme se ? Necekaná je sympatická, strucná, lec nekompromisní kritika Turecka nepochybného vzoru poslusnosti USA, od kterého se ocekává ,ze se vzdá cásti území ve prospech samostatného Kurdistánu. K rozdelenému Kypru v souvislosti s Tureckem zádná poznámka.
Syrie by mohla získat tri sunitské provincie Iráku, pozbude vsak kazdopádne cást svého území, ve prospech Velkého Libanonu/?/, znovuzrozené Phoenicie. Otazníky setrit nelze. Jih puvodního Iráku obývaný prevázne siitskými muslimy bude tvorit základ nového státu - Arab Shia State. Hodné Jordánsko si podrzí nynejsí území a bude navíc rozsíreno na úcet S a u d s k é A r a b i e, která, kamarád nekamarád, ztratí hodne, tak jako dalsí velký, dle R.P. rovnez n e p r i r o z e n ý, umelý stát Pakistán, kamarád nekamarád! Jednou z prícin stagnace islámského sveta (to ted vadí, proc?) má být zpusob jak Saudská královská rodina spravuje Meku a Medinu. Tvrdá je Petersova rec: ,,With Islam's holiest shrines under the police-state control of one of the world's most - bigoted and opressive regimes - a regime that command vast, unearned oil welth - the Saudis have been able to project their Wahhabi vision of a disciplinarian, intolerant faith far beyond their borders.The rise of the Saudis to wealth and, consequently, influence has been the worst thing to happen to the Muslim world as a whole since the time of the Prophet, and the the worst thing to happen Arabs since the Ottoman (if not the Mongol) conquest". Resení je videno ve vytvorení ,,Muslim super-Vatican", tj. Islamic Sacred State a predání cásti Saudské Arabie S*iitským Arabum a Jemenu. Zbytek bude neskodný. Od Iránu bude odkrojena velká cást území pro Sjednocený Azerbajdzán, Svobodný Kurdistán,, Arabský S*iitský Stát a Svobodný Balucistán, ale obdrzí cást Afganistánu, címz se Irán stane etnicky znovu Perským státem. Co Afganistán ztratí na západe získá na východe, kde obdrzí pákistánské území obývané kmeny které ,,budou sjednoceny se svými afgánskymi bratry". Pakistán ,,dalsí neprirozený, umelý stát" ztratí cást území, které pripadne Svobodnému Balucistánu. O Palestine vubec nic, jen ze problém území okolo Jeruzaléma je opravdu problém a jeho resení vezme cas.V záveru je nám predkleslena pochmurná vidina krvavé budoucnosti, nebude-li Petersv plán realizován. Predcasné opustení Iráku se zamítá, nebot jak praví nás klasik trpkosti - ,,Nac to porád prezvykovat, vyhrát se to musí, a basta". O zpusobu jak techto zmen dosáhnout se R.P. nezmin*uje, na prkotiny není cas. Týká se to nejak i NATO, Ceské republiky, Slovenské republiky, balkánských zemí, Cíny, Ruska ? A co Kirgistán, Tadzikistán, Uzbekistán, Turkmenistán,Gruzie , prípadne Kazachstán? A co uprchlíci? Ralph Peters nás nechává tápat. Jde jen o politickou ,,Sci "-fi, která nemá být vyslovene Hi-fi, kasárenskou vizi nebo jen puvabnou oficírskou snahu prilozit za svezení pár trísek do kotle Neworldexpresu rítícího se z Vodevsad do Orvelstátu, Lobotomova, konecná Globál nad Totácem ? Nebo ...........................?
Ale proc vlastne z r o v n a Ralph Peters napsal co napsal ? A proc byl clánek uverejnen a to zrovna v casopise tohoto druhu, tedy armádním?

A proc zádná reakce !!!

H u s t o t a m e m e s v I d e o s f é r e n e z m e n e n a !

Geopolitika, která mela nahradit ideologii se sama stala uzitecnou ideologii, stejne jako postmoderní boj proti ideologii.


Josef Mikovec
16. ledna 2007

PŘEKLAD:

Blood borders: How a better Middle East would look
Krvavé hranice: Jak by asi vypadal lepší Střední Východ

"The New Totalitarian Society" of ,,Integrated World Capitalism"
Nová totalitní společnost integrovaného světového kapitalismu

see before and after
Pohled předtím a poté

WHO WINS, WHO LOSES
Kdo vítězí, kdo prohrává

WINNERS LOSERS
Vítězové a současně poražení

,,With Islam's holiest shrines under the police-state control of one of the world's most - bigoted and opressive regimes - a regime that command vast, unearned oil welth - the Saudis have been able to project their Wahhabi vision of a disciplinarian, intolerant faith far beyond their borders.The rise of the Saudis to wealth and, consequently, influence has been the worst thing to happen to the Muslim world as a whole since the time of the Prophet, and the the worst thing to happen Arabs since the Ottoman (if not the Mongol) conquest".
S nejposvátnějšími islámskými svatostánky pod kontrolou policejního státu a jednoho z nejfanatičtějších a nejvíce utlačovatelských režimů na světě, režimu, který ovládá rozsáhlé a nezasloužené ropné bohatství, jsou Saúdové schopni šířit svou wahhabistickou vizi poslušné a netolerantní víry daleko za vlastní hranice. Vzestup Saúdů k moci a následnému vlivu je tou nejzávažnější věcí pro celý muslimský svět od časů Proroka i pro Araby od dob ottomanského (ne-li mongolského) vpádu.

Islamic Sacred State
Svatý islámský stát (frs, 16. ledna)

NETSOCAN