NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2008 --- Ročník VII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Zpět k realitě: vážený příteli místopředsedo
AKTUALITY
o Adventní rozjímání nad poplatky
o Mgr. Vladislav Černík
o Stručná koncepce moderního stranického týdeníku ČSSD
o Z intranetové diskuse na téma vnitrostranická tiskovina ČSSD
o Patří čeští Zelení do Evropy?
ČLÁNKY
o Je načase vzít si zpět své sny!
o Nový světový řád
o Ing. Josef Vít
o O trestu smrti bez předsudků
RECENZE
o Neoliberalismus a jeho souvislosti
NETSOCAN MONITOR
o Půdorys pravdy o 11. září
o Fico: Novináři lžou o vládě jako kdysi o Chartě
o Porcování rudého medvěda
o Robert Fulghum na pomoc při reformě zdravotnictví
o Výlet do rudé budoucnosti
o Vědění štítonošů
o Blbá policejní nálada
o Reader´s DigestZ intranetové diskuse na téma vnitrostranická tiskovina ČSSD


o Na intranetu ČSSD probíhá diskuse na téma vnitrostranické tiskoviny. Debaty se dosud zůčastnilo (pouze - strana má asi 18 tisíc členů!) 7 debatérů včetně jedno člena vedení ČSSD a autora a jejich názory jsou níže shrnuty.o Názory člena vedení jsou následující: obává se výše nákladů, míní, že po takovém projektu není ani poptávka, poněvadž členstvo necítí příliš velkou potřebu po vnitrostranických informacích ani po prezentaci vlastních názorů. Argumentačně uzavírá přesvědčením, že stranické noviny pouze pro straníky nemají příliš smysl, poněvadž ČSSD potřebuje především oslovit veřejnost.
o Mladý člen z Prahy sděluje, "Já své noviny mám. Právo! Mám také týdeník, tedy Literárky."
o Přispěvatel z krkonošského městysu míní, že postačí internet, na který má dle něho přístup přes 50 % členů. Navrhuje rádio, které mají komunisté...... Jje mu oponováno informací, že např v místní organizaci na Praze 6 disponuje přístupem k internetu cca 12% členů, nehledě na chudší regiony jako je Bruntálsko
o Další mladý debatér z Prahy upozorňuje, že nepotřebujeme noviny, které by četlo pár vyvolených. Je toho názoru, že týdeník typu Trend bysme zvládli nejen vydávat, ale hravě by se mohl stát konkurencí např. Týdnu nebo Ekonoma. Takový týdeník by se mohl stát nejen tribunou pro naše i méně známé představitele, ale především jediným levicovým časopisem na novinovém stánku. Samozřejmě by plnil i funkci media vnitrostranické diskuse a jistě by mu neublížilo, kdyby nebyl přímo vydáván ČSSD. Současně je přesvědčen, že pro ČSSD by jeho vydávání neměl být finanční problém.
o Diskutér ze Zlínska míní, že nepotřebujeme noviny, které by četlo jen pár vyvolených. Navrhuje čtrnáctideník či měsíčník na novinovém papíře s aktuálním obsahem, který by mohl sehrát významnou roli. Jeho náklad by korespondoval s početnosti členské základy a distribuci by zajišťovaly okresní sekretariáty a na financování by se podíleli i členové částí členských příspěvků či dalšími dotacemi. Nicméně - co se týče obsahu - nechová optimismus pokud by redakční radu musel odsouhlasit ÚVV ČSSD...
o Mladý člen z Litvínova upozorňuje, že německá SPD vydává a zdarma členům distribuuje měsíčník Vorwärts (na novinových stáncích za 1,30 eur). Náklad okolo 500 000 výtisků. Nicméně míní, že pro malou členskou základnu ČSSD, není podobná tiskovina – s adekvátním nákladem – reálná.


Vybral FrS, 31. ledna


Patří čeští Zelení do Evropy?


(Tisková zpráva iniciativy Ne základnám, 26.1.2008)

Iniciativa Ne základnám s potěšením přijala dokument s názvem Bezpečnostní strategie, kterou vypracovala a 15. ledna 2008 schválil parlamentní klub Zelených/Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu - Greens-EFA.

V jejím závěru, přesněji v poslední části oddílu B.5. Odzbrojení – klíčový krok k míru, který nese název "Žádná protiraketová obrana“, se říká:

"Vědomi si globálních výzev pro bezpečnost a odzbrojení v časech globalizace, Zelení budou podporovat všechny iniciativy zaměřené proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, k odstranění jaderných zbraní (např. prostřednictvím Konvence o jaderných zbraních) a k omezení a kontrole konvenčních zbraní. Uvnitř Evropy chceme posílit CFSP (Common Foreign and Security Policy, Společná zahraniční a bezpečnostní politika – poznámka překladatele). To znamená, že nemůžeme akceptovat plány na takzvaný protiraketový obranný štít USA ve dvou členských státech naší Evropské unie.

Bilaterální přístupy a rozhodnutí v této důležité otázce nepřipadají v úvahu a měly by přinejmenším za následek vznik zón asymetrické bezpečnosti uvnitř Evropy, což by nepochybně vyvolalo nové závody ve zbrojení – zejména ve vesmíru – a mělo nežádoucí dopad na Evropskou bezpečnostní strategii a Evropskou strategii pro zbraně hromadného ničení. Proto také odmítáme návrhy, aby byl takový štít zřízen ve spolupráci s NATO a/nebo Ruskem, nebo aby ho zřídilo NATO a/nebo Rusko.

Tolik tedy dokument Evropských zelených.

Praxe české Strany zelených je ale naprosto opačná. Nadále setrvává ve vládě, jejíž premiér jasně deklaroval souhlas se základnou a ministr zahraničních věcí za Zelené rovněž. Přijatá Bezpečnostní strategie potvrzuje to, co říká Iniciativa Ne základnám již více jak rok: Zelení nedodržují svůj volební program ani své zásady a jsou zcela mimo evropské zelené spektrum. Vyzýváme je proto, aby za těchto podmínek zvážili setrvání v současné vládě.


FrS, 31. ledna. Zdroj:
ZDEZpět k realitě, vážený příteli místopředsedo


Na intranetu probíhá diskuse na téma vnitrostranické tiskoviny(její dosavadní summary viz v sekci aktualita). Z vedení ČSSD se jí účastní jediný funkcionář, jehož jméno není podstatné, jako spíše jeho názory či námitky. Konkrétně se obává výše nákladů, míní, že po takovém projektu není ani poptávka poněvadž členstvo necítí příliš velkou potřebu po vnitrostranických informacích, ani po prezentaci vlastních názorů. Argumentačně uzavírá přesvědčením, že stranické noviny pouze pro straníky nemají příliš smysl, neboť ČSSD potřebuje především oslovit veřejnost. Poněvadž se jedná o složitější problém, je v následující odpovědi poukázáno na meritum celé věci. Text byl rovněž umístěn na intranet ČSSD.

o Obávám se, že zde debatujeme o velice složitém problému a proto začnu trochu ze široka. Oba jsme profesí elektrikáři a oba víme co je potřeba znát ke kvalitnímu výkonu této profese. Ale poněvadž by nám ostatní nemuseli rozumět, dám příklad z lékařství. Aby mohl lékař kvalitně a zodpovědně vykonávat svou práci, musí se adekvátně vzdělat v mnoha oborech: od molekulární biologie po psychologii, včetně fyziky, chemie, farmakologie, atp. Musí formou zkoušek prokázat, že tyto znalosti má, a musí si je neustále doplňovat. Současně je systematicky vychováván k úctě k pravdě a k faktům. A teprve poté je mu dovoleno léčit lidi.
o Když významný důchodce a expremiér po odchodu na Vysočinu prohlásil, že si konečně může přečíst antické klasiky, nevěděl jsem, jestli se mám smát nebo si rvát poslední vlasy.. Masaryk či Beneš by rovnou omdleli: český premiér, a nezná antické klasiky (O Grossovi nemluvě)!? To je asi totéž, jako kdyby lékař nevěděl nic o krevních skupinách.
o Politika se nezabývá lidským tělem, ale společností, a je rovněž profesí. Aby ji mohl člověk kvalitně vykonávat, musí mít adekvátní vzdělání z relevantních oborů: z historie, ekonomie, filosofie, politologie, práva, atd. atp. včetně perfektního zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka a samozřejmě musí disponovat co nejvyšší integritou. Jinak není politik profesionál, schopný odvěst dokonalou práci, poněvadž ani neví co to obnáší, je jak říkáme my elektrikáři, fušer. Je tedy pouze laickým politikem. A teď ruku na srdce: kolik českých politiků od poslanců výše je laických fušerů s de facto kriminálním backgroundem a kolik erudovaných odborníků s vysokou integritou?
o Nyní půjdu přímo ke smyslu vnitrostranického periodika. Poněvadž jsem rovněž laickým politikem a publicistou, mohu se samozřejmě mýlit. Ale nemohu se zbavit pevného přesvědčení, že vnitrostranické periodikum, za které zde pléduji, je stributem subjektu zvaného politická strana. Má podle mě nejen roli pojistky, ale současně i kompasu, bez kterého strana jednoduše a brzy zbloudí.
o ČSSD má v programu (a současně v ústavě) zavedení přímé demokracie, tzn. referenda či plebiscitu a neustále tento aspekt zdůrazňuje (podobně jako zelení a bolševici). Pokud strana myslí tuto koncepci i její smysluplnost a prospěšnost vážně, pak je její morální povinností zavést zavést tento institut i do vnitrostranické praxe, zvláště, když člen politické strany se od bezpartijního občana přece jen odlišuje určitou politickou zodpovědností. Pokud vedení ČSSD blahořečí referendu ve státě a zuby nehty se brání jej aplikovat ve straně, pak buď pořádně neví, oč jde, a nebo to vnímá jako "marketingový trik" a dělá tak z členů ČSSD zcela vědomě hlupáčky. Za nejvýznamnější aspekt vnitrostranického referenda považuji fakt, že stranické vedení či relevantní politiky lze snadno zkorumpovat či zastrašit, ale těžko většinu členů strany.
o Jako občan jsem a stýkám se často s lidmi, které slušnější meritokraté nazývají plebs, ti ostatní s oblibou chátrou. Znám je z hospody, z práce i z dalšího prostředí a jsem si stoprocentně jist, že pokud by hlasovali v referendu a měli všechny důležité informace, volili by drtivé většině správně a zodpovědně (a pokud by nechápali problém, nevolili by).
o V ČSSD se pořádala dvě významnější přímá hlasování a obě skončila fiaskem. A obě proto, že jim nepředcházela (ani je nenásledovala) potřebná debata. První bylo hlasování o kandidátech do parlamentích voleb za Prahu (tuším pro rok 1996). Renomovaná osobnost, prof. Věněk Šilhán, byla kdesi na kandidátce zašantročena, tak, že většina voličů netušila, že prof. Šilhán kandiduje. Zato se na zcela volitelné druhé místo a posléze do parlamentu vyšvihl úplně neznámý P. Hulínský. Trik byl prostý: sice nikoho neoslnil svým programem či osobností, zato několik desítek, možná stovek zaměstnanců firmy jeho otce náhle a těsně před volbou vstoupilo do pražské ČSSD. Jejich hlasy suverénně rozhodly. Šilhán pochopitelně skončil kdesi vzadu.
o Druhým příkladem bylo celostranické hlasování o prezidentském kandidátovi za ČSSD. Suverénně zvítězil M. Zeman, avšak v parlamentu zvítězil v postatě outsider Klaus a celý podnik skončil ostudou. Poté napsal Pavel Rychetský článek, ve kterém přesvědčivě prokázal, že M. Zeman byl s ohledem na tehdejší složení obou komor prakticky neprůchodným kandidátem. Lze očekávat, že kdyby se v obou případech konala otevřená vnitrostranická debata, což je možné pouze na stránkách necenzurovaného periodika, nebyl by mj. V. Klaus patrně prezidentem...
o Závěrem: Pokud vedení strany míní své řeči o referendu vážně, mělo by jej neprodleně zavést i do vnitrostranického života. Má-li však mít tento institut smysl, mussejí členové dostat o předmětu referenda všechny potřebné informace a současně musejí mít i právo a možnost říci na věc svůj názor, který - je-li nějak odlišný - musejí opět posoudit všichni členové strany! A něco takového je v současné době nemožné bez tištěného periodika, flexibilně přinášejícího aktuální informace.

František Stočes, 30. lednao
NETSOCAN MONITOR


Půdorys pravdy o 11. září
Tématem přednášky ( zde ) je pečlivý a podrobný rozbor skutečností, které svědčí ve prospěch tzv. demoliční hypotézy o 11. září... Tato hypotéza v protikladu k oficiální verzi událostí tvrdí, že pád tří budov WTC nebyl způsoben nárazem letadel a následným požárem leteckého paliva, protože to není fyzikálně možné, ale že šlo o dobře připravenou a profesionálně provedenou demolici... Mainstreamová média o demoliční hypotéze sborově mlčí. Není se jim co divit. Kdybychom uznali tuto hypotézu za pravdivou byť i jen částečně, museli bychom konstatovat, že oficiální šetření „pádu věží“ bylo odbyté a vedli je slabomyslní. Pokud bychom ji uznali za pravdivou celou, museli bychom konstatovat, že Spojeným státům americkým vládne v současné době skupinka masových vrahů nebo jejich blízkých spojenců, nebo že vláda Spojených států takovouto skupinku vědomě kryje... Vzhledem k tomu, že tatáž vláda se nyní pokouší získat část českého území ke stavbě vojenské radarové základny, považuji za vhodné zpřístupnit text přednášky co největšímu počtu českých občanů. (Blisty, 28. ledna).

Pokud by se teorie řízené demolice dvojčat i třetí budovy WTC prokázala, nepochybně by to znamenalo, že v USA jsou u moci obskurní šílenci. Byť Iráčané mohou o šílenství americké vlády mluvit zcela právem již teď, přece jen se jedná o jiný případ. Aby byla teorie řízené demolice věrohodnější, muselo by se na ní shodnout podstatně více renomovaných statiků. Nicméně i laická úvaha nemůže vyloučit příčinu pádu obou věží WTC v důsledku kinetické energie nárazu letadel i výbuchů paliva, která nepochybně deformovala i uvolnila (rozevřela) nosnou konstrukci. Žár z výbuchů i následného požáru sice konstrukci neroztavil, ale fungoval jako kovářská výheň; tzn zasažené kovové díly se rozžhavily a změkly. Pak se mohlo snadno uvolnit celé patro a jeho pád a náraz do následujícího patra vedl i k jeho utržení a k dominovému efektu. Daleko větším oříškem je kolaps třetí, letadlem nezasažené budovy. I v tomto případě se nabízí přirozené vysvětlení, tzn. důsledek otřesu půdy (po pádu obou věží), který asi způsobil její zřícení do podzemních prostor (v této lokalitě má být metro). Spolu s dalšími útoky - na Pentagon a (zmařený) na Bílý dům - to ukazuje spíše na Al Kajdu a současně na naprosté selhání US špionáže.Fico: Novináři lžou o vládě jako kdysi o Chartě
Víte, jaký je největší problém slovenské politiky? Novináři! tvrdí premiér Robert Fico. O víkendu je obvinil ze lží, neprofesionality i z toho, že na slavnostní události chodí oblečeni, jako kdyby právš přišli z turistické vycházky... Premiér, který začínal kariéru v KSČ, řekl, že novináři píší o jeho vládě podobně, jako kdysi psávaly komunistické noviny v Československu o disidentské Chartě 77. "Tezi, že novináři lžou, rozšiřuje Fico od nástupu... Chce tím dosáhnout toho, aby čtenáři byli vůči novinářům předpojatí..." říká komentátor listu SME Marián Leško... (Magdaléna Sodomková, MF DNES, 22. ledna).

Člověku se nechce věřit, že Fico mluvil o novinářích slovenských a nikoli o českých. Jejich neprofesionalita, spočívající v podávání nevyvážených informací, v psaní polopravd, nepravd či dokonce vědomých lží se příliš neliší od nedávné minulosti, kdy líčili ČR jako asijského ekonomického tygra; a to v době, kdy HDP i průmyslová výroba padaly o desítky procent a ceny rostly o stovky procent. Nu a pokud si někdo otevře dnešní deník metro a podívá se na fotografii novinářů zpovídajících aktéry debaty Klaus – Švejnar, pak si určitě řekne: Kdepak turisté! Tihle vypadají spíše jako bezdomovci...Porcování rudého medvěda
...Mitrofanov uzavírá: "Zajímavější je, jak se u nás nově rozloží síly, až komunisté spadnou do propadliště dějin."... Je skoro jisté, že nejvíc by posílila ČSSD: získala by podstatně větší manévrovací prostor, než má dnes s KSČM v zádech... Kdo by na zániku KSČM tratil nejvíc, by byla ODS. Politolog Josef Mlejnekjr. si před časem pohrál s volebními výsledky od roku 1990 a dospěl k závěru, že... od voleb 1996, by měla v parlamentu převahu levice - nebýt KSČM vyloučené z matematiky vládnutí... Pokud by se ČSSD podařilo vzít KSČM do vlády a poté převzít část jejích voličů, zrodil by se nejspíš nový hegemon české politiky, sbírající všechny hlasy levice, jichž bývá nadpolovišní většina... Každý pohyb pro KSČM znamená ohrožení... Jinak už přispěvatelé Haló novin hlavně vzpomínají na mládí a vyměňují si zkušenosti ze života staropenzistů. (Tomáš Zahradníček, MF DNES, 22. ledna).

Co když se komunisté místo pádu na propadliště dějin zreformují? Například tak, že se přejmenují na Autentickou sociální demokraci! Aby k tomu myšlenkově dospěli, budou si muset znovu přečíst veškeré Leninovy spisy, zejména tu pasáž, kde Lenin tvrdil, že název komunistická je pro proletářské strany nevhodný, poněvadž na jejich praxi nic komunistického neviděl. To pochopili mj. bolševici polští, východoněmečtí, maďarští, kteří svým stranám dali názvy jako např. Polská sjednocená dělnická strana, Jednotná socialistická strana Německa či Maďarská socialistická dělnická strana. Ivani, Čechoslováci, Grebeníčkovci, Bulhaři, Kubánci, atd. své bolševické strany nazvali rovnou komunistickými.Robert Fulghum na pomoc při reformě zdravotnictví
V této souvislosti jsem si vzpomněl na knížku známého spisovatele Roberta Fulghama "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"... Kapitola "Třetí pomoc" se dá velmi dobře použít pro aktivní přístup pacientů k vlastnímu zdraví a může být návodem při omezení plýtvání, což je hlavním cílem této první části reformy českého zdravotnictví... Třetí pomoc je verze preventivní medicíny... Při třetí pomoci vycházíme z toho, že 30 až 60 procent všemožných neduhů se vyléčí samo, zbytek se dá ovlivnit aktivní léčbou. Dále Fulghum píše, že úspěšnost návštěvy lékaře je z 90 procent dána tím, že nás vyslechne a my mu důvěřujeme. Proč bychom neměli naslouchat a důvěřovat vlastnímu tělu?... Nebudeme pak muset navštěvovat doktora ani platit poplatky. Samozřejmě to neplatí vždy - ale za zamyšlení to jistě stojí. (MF DNES, 16. ledna).

Autor, Jaromír Gajdůšek ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR, by měl místo takovýchto zdraví nebezpečných blábolů hlásat reálné teze na ozdravení českého zdravotnictví. Nejprve by měl vypočítat, kolik miliard uniklo ze zdravotnictví vytvořením 28 zdravotních pojišťoven. K tomu připočítat ztráty vzniklé zánikem, přesněji řečeno vytunelováním asi 17 z nich. Skončit by mohl výpočtem, kolik miliard se ušetří, bude-li existovat pouze jediná pojišťovna. A až nějaká maminka, řídící se návodem tohoto rozumbrady, dá dítě s horečkou do postele v očekávání, že si tělo v 30 až 60 procentech neduhů pomůže samo, a že z devadesáti procent lékaři léčí pouhým vyslechnutím a přitom prošvihne třeba invazívního meningokoka, pak jí a jejímu mrtvému dítěti bude houby platné, že rady pana pojišťováka samozřejmě neplatí vždy.Výlet do rudé budoucnosti
KSČM navrhla, aby nákup automobilu nad 600 000 Kč, tedy od ceny Škody Octavia, nebyl zdanitelně uznaným nákladem. Také jsme navrhovali zvýšení pprogrese ve zdanění příjmů fyzických i právnických osob, zdanění neproduktivního majetku a tzv. majetková přiznání na majetek nad 10 milionů Kč. Toto neprošlo sněmovnou přesto, že v dubnu 2006 sociální demokracie, pokud by pro to hlasovala, tento náš návrh mohla s námi prosadit. Žel, tento postoj ČSSD se neprojevil na volebním výsledku, věříme, že v příštích volbách tomu bude jinak. V odpovědi na jiný dotaz Filip dodal, že "po případném vítězství levice v parlamentních volbách KSČM bude usilovat o odbourání asociálních zákonů a doufám, že ČSSD zruší své nesmyslné ´bohumínské´ usnesení." (MF DNES, 14. ledna).

Zde je jeden z důvodů, proč Česká strana sociálně demokratická, vedená sociálně demokratickými oligarchy, chlubícími se, že dle svého značkového oděvu přece nevypadají na to, že právě přišli od táboráku, prohrála předešlé volby. Soc dem oligarchům se budou kroky jako majetková přiznání, milionářská daň či vyšší zdanění luxusu opravdu přijímat s těžkým srdcem: vždyť budou danit sami sebe... Takže by nebylo od věci ono D v názvu ČSSD reformovat a přejmenovat stranu rovnou na ČSSO – Česká strana sociálně oligarchická.Vědění štítonošů
Plány na protiraketový štít Spojených států amerických v Polsku (rakety) a v České republice (radar) poznaly už lepší časy... Polský šéfdiplomat Bogdan Sikorski suše sdělil, že neexistuje vnější hrozba pro střední Evropu – kromě zhoršení vztahů s Ruskem. A zeptal se, zda je vůbec štít v zájmu Polska... Moc v Praze vládnoucí se však bude muset aspoň zčásti přizpůsobit... A podívat se na mapu, kde je a zůstane Rusko, i když ho intelektuálové z českých výčepů ještě stokrát proklejí... Motivace polské zdrženlivosti není pacifistická. Stojí za ní hrdost, realismus, špatná zkušenost nadšeného mopslíka, který se slastně hnal za tučnou iráckou kostí. Tvrdé pragmatické úvahy. Ale je to přece jen v něčem lepší než slitina parkanovských zpěvů s klvaňovskými plky nekritických českých „oukejářů“...Polsko už ví, že Američané nedrží slovo. Poslalo tisíce mužů své armády do Iráku, ale kořist zkonzumovaly – sliby jsou chyby – americké firmy. Polsko už ví, že s Ruskem je třeba vážně jednat. A že Amerika, skoupá při financování svých základen a poskytování záruk, musí mít v Evropě nějakou protiváhu. (Martin Hekrdla, Právo, 12. ledna).

Za mopslíka je ovšem ve Velké Británii považován Tony Blair; byť jeho bělodomý pán hrdě prohlásil, že Tony je větší zvíře. Asi tím myslel, že Tony neohlodává kosti, ale že je za svou operativu s výplatní páskou v Bílém domě štědře placen. Pokud jsou potom mopslíky logicky bří Kaczynští, co jsou naši Topolánkové, Vondrové, Schwarzenbergové, Havlové a jim podobní váleční štváči? Asi by stálo za to zeptat se rovnou u jejich vrchního velitele. Pokud opět odpoví, že to nejsou žádní mopslíkové, ale větší zvířata, bude vše jasné: vlastizrada...Blbá policejní nálada
Především v posledních letech byl Kubiceho útvar pod neustálým tlakem. České politice tehdy vládla ČSSD a nelíbilo se jí, že policisté z jednotky vyšetřují některé podivnosti vedoucí právě k sociální demokracii. Vše vyústilo ve známou aféru, kdy Kubice před předloňskými parlamentními volbami zveřejnil dokument o tom, že do státní správy prorůstá organizovaný zločin.. "Neměli jsme zájem ovlivnit volby," dušuje se Kosinová. Ale přeci jenom jsme čekali, že se po nich něco pro náš útvar změní," dodává... Volby vyhrála ODS, pro Kubiceho a spol. to však neznamenalo nic. "Nový ministr vnitra Langer jen dál přihlíží, jak nás nadřízení likvidují, protože jsme jim byli nepohodlní," tvrdí Kosinová... Poslední kapkou, proč se Kosinová i další lidé včetně Kubiceho rozhodli odejít, bylo nové policejní vedení. Oproti předchozím rokům se totiž do funkcí policejního prezidenta a jeho tří náměstsků dostali lidé, kteří oblékli uniformu ještě za komunistické éry. Po roce 1989 byl přitom mezi nimi vždy někdo, kdo takovou minulost za sewbou neměl... "Nemám nic proti policistům, kteří začali sloužit před rokem 1989. V roce 2008 by ale nikdo takový vést policii neměl. Pro mně představovalo zvolení nových policejních šéfů ztrátu iluzí," dodává Kosinová... Z někdejší Kubiceho jednotky se nakonec rozhodlo odejít 120 lidí z 530, kteří tu mají pracovat. Ministr Langer tvrdí, že útvar bude dál pracovat bez větších potíží. (MF DNES, 8. ledna).

Jan Vaca, redaktor MF DNES


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti

Půdorys pravdy o 11. září
Vizionář Egon Bondy (Ladislav Šerý)
Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 31. ledna ve 23:50. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN