NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2008---Ročník VII.
Nový světový řád


Tento článek je závěrečnou částí trilogie, jehož předcházející části Co je vlastně pravice a Metody a cíle pravice vyšly v 10-11 respektive 12 čísle měsíčníku NETSOCAN

ooo V tomto třetím díle své trilogie o pravici, jejích cílech a metodách jsem neměl mnoho prostoru pro vlastní úvahy. Jakmile se pustíme do teorií kdo a proč, dostaneme se na tenký led. Tento článek je kompilací citací a jmen sesbíraných na internetu. Proto si každý po přečtení článku musí svoji teorii udělat sám.
ooo V Německu se konal sjezd sociální demokracie, ve kterém se rozhodli obrátit kormidlo své politiky opět doleva. Na mne však nejvíc zapůsobila informace, že "Budeme (SPD) rovněž usilovat o utváření spravedlivého a otevřeného světového řádu, v němž nebudou vývoj určovat anonymní síly finančního světa".
ooo Tato věta byla podle mne nejdůležitější - anonymní síly finančního světa. Tady oficiálně na sjezdu vládnoucí strany se prozradilo a potvrdilo to, o čem se už dlouho mluví. Totiž, že vlády po celém světě už nevládnou, ale starají se pouze o pořádek, aby skuteční vládci měli klid k ovládnutí světa. Touha ovládnout celý svět je stará jako lidstvo samo. V sobotu jsme viděli film o Alexandru Velikém. I ten chtěl ovládnout svět. Nebyl první ani poslední. Dnes však jsou lidé, kteří mají možnost to udělat. Kapitál se shromažďuje do rukou stále menšího počtu lidí. Co jiného jsou všechny ty fůze největších světových podniků? Vznikají tak instituce, jejichž rozpočet je větší než většiny států světa. Tito lidé mají prostředky k ovládnutí světa. Lehko si domyslíme, že když budou tyto fůze pokračovat stejným tempem, za chvíli se všechny podniky dostanou do rukou jednoho jediného člověka. A to bude vládce světa.
ooo "Globalizace je ideologie, považující za svého hlavního nepřítele suverénní národní stát, v podstatě proto, že hlavní funkcí státu je (nebo by mělo být) upřednostňování zájmů mnohých - tedy "lidu" - před zájmy nemnohých. V souladu s tím se síly globalizace snaží podkopat rozmělnit a případně zničit fundamenty národního státu coby základní sociální instituce, aby ho nahradily novými nadnárodními celosvětovými sociálními, politickými, finančními a vojenskými správními strukturami. Takové struktury mají vazbu na politické cíle a ekonomické zájmy malého počtu vysoce koncentrovaných a velmi mocných skupin a organizací, které dnes určují a řídí globalizační proces velmi specifickým směrem. Tyto mocenské skupiny - zastávající vlastní zájmy - uspěly v dosažení stavu bezprecedentního v celé lidské historii, stavu, který můžeme označit za privatizaci moci v globálním měřítku" (Adrian Salbuchi - www.eltraductorradial.com.ar.)
ooo "Globalizace" je v podstatě pokrytecký zmírňující výraz či eufemismus pro něco, co bývalí američtí prezidenti Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman a George H. W. Bush - v různých obdobích moderní historie - nazývali "Novým světovým řádem". Od začátku dostali podporu nejbohatších, nejmocnějších a nejvlivnějších rodin ve Spojených státech, jako Rockefeller, Mellon, Harriman, Morgan, Shiff, Kahn, Warburg, Loeb, a Carnegie.
ooo Kdo chce ovládnout tento svět? Pár dobře situovaných lidí z finančního světa dělá všechno, co může (a můžou hodně). Jejich společná tržní hodnota se rovná téměř dvojnásobku hrubého národního produktu Spojených států, koncentrují tak větší díl bohatství a moci této země a kontrolují klíčové zdroje a technologie po celém světě. Jen ve Spojených státech zaměstnávají přes 25 miliónů lidí a odpovídají za 80 procent jejich HDP. Stručně řečeno, mají v rukou obrovskou moc, patřičné páky a odpovídající vliv, jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí. Nikdo se potom nemůže divit, že americký prezident tancuje, jak oni pískají. Vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou dnes jedinou supervelmocí, je rozumné odvodit, že skrytá mocenská struktura tohoto světa prozatím vykonává skutečnou světovládu z teritoria a politických a ekonomických struktur Spojených států.
ooo Výsledkem toho je nástup tohoto neoliberálního řádu (tj. řádu programově usilujícího o podřízení veškerého společenského života zájmům finančního kapitálu s ohledem na jeho maximální ziskovost - jak říká Robert W. McChesney), který znamená, že finanční oligarchie neomezeně vládne a diktuje svoje podmínky těm méně úspěšným. Následky všichni známe - strach o práci, flexibilní pracovní podmínky a ostatní atributy dnešní společnosti. Neoliberalismus je zločinný konglomerát finanční oligarchie a pravice, která jí slouží. Je to spojení neofašistů, finanční oligarchie a americké CIA. Toto spojení v budoucnu bude stát za všemi podobnými případy.
ooo Již od samotného vzniku USA před více než dvěma stoletími se cílevědomé a téměř neviditelné koalici daří dobývat tento stát zevnitř a tím jej také potají ovládat. Skupina Neo-Con je pouze nejnovějším, i když momentálně nejnebezpečnějším potomkem gigantické chobotnice, která svými plány ohrožuje doslova celý svět. Tak například již roku 1991 se jeden z jejích mocných mužů vyjádřil: "Stojíme na pokraji celosvětové přeměny. Všechno, co nyní potřebujeme, je správná a celý svět zasahující krize, po níž budou národy souhlasit s Novým světovým řádem!"
ooo Nový světový řád - to je plán na ovládnutí světa.
ooo Tyto mocenské skupiny propagují a zřizují tento nový světový pořádek přímo před očima veřejnosti. Provádí to pomocí více nebo méně známých organizací jako jsou OSN a WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, ADB - (Meziamerická rozvojová banka), BIS - (Banka pro mezinárodní vypořádání).
ooo Pro naplnění svých cílů vytvořily mozkové trusty - které by měly být ve skutečnosti správně označovány jako plánovací centra světové politiky. Jedním z nich je i jeden, jehož protagonisty jsou lidé, kteří se již od začátku padesátých let minulého století scházejí v Bilderbergu, kde plánují svoje aktivity. Nejedná se o pevně organizovanou, ale poměrně volnou koalici se společným duševním postojem. Jejich hlásnou troubou v oblasti geopolitiky a politické vědy je časopis Foreign Affairs.
ooo Praktickou část jejich činnosti řídí lidé jako David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Zbigniev Brzezinski, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Paul Wolfowitz, Collin Powell, Condoleeza Rice, Richard Perle, Robert Gates, James Baker III., Stephen Hadley, Douglas Feith, L. Paul Bremer III., John Bolton, John Negroponte, bývalá ministryně zahraničí Madelaine Albright, podloudný mezinárodní finančník George Soros, soudce vrchního soudu Stephen Breyer, generální ředitel CNN W. Thomas Johnson, Richard Cheney, bývalý prezident George H. W. Bush, bývalí ředitelé CIA John M. Deutsch a George Tenet, bývalý guvernér Federal Reserve Bank Alan Greenspan a její současný guvernér Benjamin Shalom Bernanke, bývalý prezident Světové banky James D. Wolfensohn, generální ředitel CS First Boston generál Alexander Haig, "zpostředkovatel" za balkánského konfliktu Richard Holbrooke, Kenneth Lay (gen. ředitel Enron) a mnoho, mnoho dalších.
ooo Již titul jejich studie nám ukazuje, jakým směrem má cesta vést: "Projekt pro nové americké století". Neusiluje se tam o mír a spravedlnost ve světě nebo o něco podobně sympatického, nýbrž jasně a otevřeně o egoistický, přesněji řečeno imperialistický cíl USA. Všechno, co válečnická agresivita USA v minulosti dala světu tak bolestně pocítit, přesně odpovídá titulu studie. Citovaný spis je nejen pevným plánem současných kormidelníků světa na příštích sto let, ale také projevem duševního postoje a politické ideologie.
ooo Pokud se studie označuje za "neokonzervativní", pak se tam požadují opravdu překvapivé věci: "transformační proces" a "revoluční změna". Zní to přesně jako komunistické vize intelektuála z počátků bolševické revoluce, Lva Bronštejna, zvaného Trockij, který požadoval "permanentní revoluci". Současně tam zaznívá také hlavní zásada diktatury "Oceánie" z Orwellova románu "1984". V něm "Velký bratr" v čele hrůzné a brutální diktatury vede permanentní válku podle cynického hesla "věčná válka pro trvalý mír". Čím se to liší od války proti terorismu?
ooo Z pohledu Neo-Cons byla událost "9/11" prvním, pro nezasvěcené viditelným aktem ke zřízení rafinovaně zamaskované diktatury "humanity", která má co možná nejdříve ovládnout svět. V pojetí Neo-Cons se diktátor nazývá "dobrotivý světový hegemon", jak to již vyhlásil G. W. Bush.
ooo Položme si nejdříve otázku: Co konkrétně pro svět znamená dobrovolné podrobení se slíbenému panství "dobrotivého hegemona"? Je to například voják NATO, který musí v Hindúkuši údajně bránit "svobodu", ve skutečnosti však slouží plánovačům světovlády tak dlouho, než je zabit. A je to třeba také učitel, který byl suspendován ze služby, protože se v hodinách dějepisu odvážil poukázat na možnost falšování historické pravdy. Dále je zde třeba zaměstnanec, který vzdor své pracovní zdatnosti ztrácí práci, protože velké firmy musejí procházet trvalými "transformacemi", což konkrétně znamená "propouštění". Konkrétně to ukázal pan Kaláb, když popsal situaci ve své firmě. Ta propustila všechny uklízeče a nyní formou outsorcingu tuto službu kupuje od jiné firmy. Jenže původně uklízeči brali 15 dolarů na hodinu. V nové uklízecí firmě berou jen 9 dolarů. Všichni jsou spokojeni - až na ty uklízeče, kteří se ocitli na prahu bídy.
ooo Pokud se svět nechce stát obětí stále hrozivějšího "Pax americana" s bytostnou tendencí ke strašlivé diktatuře, musí se o tyto věci opravdově zajímat a důkladně přemýšlet o příčinách a původcích. Instalování "nové", demokraticky a humanitárně zamaskované diktatury, již pokročilo až děsivě daleko. Dnešní stav je více než alarmující: Řetěz zmasakrovaných států jen z poslední doby od Jugoslávie, Afganistánu, Iráku, Libanonu a dalších se hrozí rozrůst o Irán. I bez ohledu na novou válku již pokroky v realizaci "Nového světového řádu" dosáhly tak dramatických rozměrů, že ohrožují svobodu i existenci všech národů.
ooo To je výsledek zvráceného morálního profilu těch, co chtějí vládnout světu za každou cenu. Vše ve jménu svých obrovských zisků. Peníze se pro ně staly bohem, kterému slouží. Lidé jsou pro ně materiál na odpis.


Ing. Josef Vít
23. ledna 2008

NETSOCAN