NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2009 ---Ročník VIII.
Kouřový signál nad chrámem sv. Sofie

Darwinova teorie o zániku druhu, který se nedokáže přizpůsobit změněným podmínkám, nabývá na aktuálnosti. Ještě nedávno místopředseda vlády Alexandr Vondra, ale i další pravicoví politici, hlásali onu poučku neoliberalismu aplikovanou na mezinárodní vztahy, že spor mezi Ruskem a Ukrajinou je pouze záležitostí obchodní smlouvy. A nelze tudíž do ní zasahovat. Jenže vývoj trhl oponou. Náš premiér využil i zkušeností s volbou papeže, že neopustí bojiště, dokud bitvu nevyhraje, a tak z Kyjeva, nad chrámem sv. Sofie, jsme mohli zahlédnout kouř (nikoli cigarety senátora Kubery).

Je to dobrý signál. Vláda věcí tvých lide se přiklání k rozumnému chápání věcí veřejných. Jestliže nedávno kníže Schwarzenberg volal po blokádě OH v Soči, protože agresor byl jednoznačně odhalen, nyní, zatažen do konfliktu na Blízkém Východě, z nějakého podivného hnutí mysli spatřuje agresi na straně, která první vystřelila. Zajímavý posun. Žel, válčící strany neměly pochopení pro prozření našeho ministra.

Na evropské ledové scéně se nicméně ocitly celé národy. Zima a mráz jim zabránily zahloubat se do četby klasiků a sotva měly náladu sledovat televizi, dění u Velkého Bratra. Budoucí prezident USA totiž konstatoval, že nelze jen přihlížet krizi, ale je nutno aktivně zasáhnout ZDE . Hodlá vytvořit v nejbližších letech tři miliony pracovních míst. Očekávám od naší administrativy, že za jedním myšlenkovým posunem bude následovat další. Vždyť v Crystalexu v Novém Brodě má stát 49 % akcií. Propouštěných 1 800 zaměstnanců určitě rádo zaznamená impuls vyslaný z kolébky kouřových signálů.


Mioslav Štěrba, Zlín
12. ledna 2009

NETSOCAN