NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2009 --- Ročník VIII.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Kdo bude další na řadě?
o Mioslav Štěrba
AKTUALITY
o Stanovisko členské schůze MO ČSSD Nový Bor k situaci ve firmě Crystalex
o Zlínští sociální demokraté na cestě k totalitě?
o Komu prospěla plynová krize v Evropě?
o Ing. Josef Vít
o Kouřový signál nad chrámem sv. Sofie
o Mioslav Štěrba
o Otevřená výzva váženým zákonodárcům a ústavním činitelům ČR
o Gruzínský koňak knížete Schwarzenberga
o Mioslav Štěrba
GLOSY
o Potřebujeme vůbec stát?
o Mioslav Štěrba
o Přísahal Obama také Flanderkovi?
o Padouch nebo hrdina - je to jedna rodina
o Ing. Josef Vít
o Další černá díra českého předsednictví
o Mioslav Štěrba
o Místo… novoročenky 2009
o JUDr. Petr Kužvart
o Silvestrovský (novoroční) námět na budoucnost naší země
o Mioslav Štěrba
ČLÁNKY
o Politická turistika, exkomunikace a kadet Biegler
Česká filmová a televizní tvorba
o S Formanem nepřišel jen zákon trhu
o Mioslav Štěrba
NETSOCAN MONITOR
o Proč se má praseti říkat právě prase
o Bushova Amerika je pryč. Západ to neposílí
o ČSSD: Vojáky v cizině asi necháme
o ČSSD k hrubému porušování lidských práv Izraelem
o Vlastizrada "Live"
o Co bylo před vesmírem? Jiný vesmír. Vědecké téma 2009
o Nekamenujte Potužníka
o Novoroční projev prezidenta Václava Klause
o Reader´s Digest
o S Obamou nepřichází žádná změna
o Tajemný vliv ve válce o plyn
o Svět očima těch, kdo bojují: jak myslí Hamas?
o Blízký a Střední východ v období změn
o Palestina: Apartheid, genocida, holocaust
o  Černé díry jsou pulzujícím srdcem galaxií
o
o
o
Kdo bude další na řadě?

o Dezintegrace Zlína vstoupila do dalšího kola: občané přidružené obce Želechovice (odtud pochází senátorka Alena Gajdůšková) si zvolili obecní zastupitelstvo. Zvítězili Nezávislí starostové pro kraj a vytvoří koalici se Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých kandidátů. Starostou bude zřejmě Michal Špendlík. Dostal 951 – nejvíce – preferenčních hlasů.

70 % účast ve volbách svědčí o občanské vyspělosti, která se vyznačuje zájmem o veřejné dění. Ve Zlíně se posledních komunálních voleb v roce 2006 účastnilo jen 39 % voličů. Demokraté si mohou blahopřát. Zamyslet by se měli politici. Třebaže v programových prohlášeních demokratických stran nacházíme slova o subsidiaritě, tj. přenesení vlády na nejnižší rozhodovací stupeň, v praxi tomu tak ani zdaleka není. K čemu je ideologie, když se zmenšuje balík veřejných peněz? A zejména peněz, o kterých právě oni rozhodují. Pak už se rvou jako psi. V případě Želechovic senátorka Gajdůšková odmítla „táhnout basu“ a dala přednost názorům ze své obce. Zlínské zastupitelstvo ji na svém zasedání prohlásilo za „škůdce“. V historii České republiky jev nevídaný. Proti byli pouze zastupitelé KSČM. Demokraté opět propadli. Přitom vládnoucí ODS má doslova propachtován odpor vůči centralizaci v evropských rozměrech. Jenže co je dobré pro Prahu neplatí pro Zlín.

Otrokovice, ale i obce jako Lhota, Tečovice, Štípa, Veliková aj. už dávno opustily rozmáchlou náruč bývalého baťovského impéria. Schází-li materiální podstata – výroba obuvi v kolosální fabrice –, nedostává se ani potřeba podílet se na chmurném osudu bývalé obuvnické metropole. (Naplnila se tím marxistická poučka, že společenské jevy jsou materiálně podmíněné). Zastupitelé Zlína zřejmě nebyli pozorní v hodinách občanské výchovy.

Na možný počátek dalšího kola dezintegrace velkého Zlína zareagovala radnice. Přidělila jednotlivým zastupitelům okrajové části města. Jenže rozhodnutí vyvolává už nyní značné pochybnosti. Zastupitelé totiž v oněch částech města nežijí. Jistě si dovedete představit, jak bude např. kompetentní zastupitel žijící na sídlišti Jižní Svahy, kterému přidělili pod patronát obec Velikovou. Nabízí se změna volebního systému. Ve Velikové si občané v příštích volbách zvolí toho nejlepšího ze svého středu, aby je zastupoval v městském parlamentu. Avšak zmíněný přirozený způsob správy věcí veřejných daleko přesahuje stávající volební poměry v naší, tolik „příkladné“ demokratické společnosti.


Miloslav Štěrba, Zlín
12. lednaoNETSOCAN MONITOR


Why to Call a Pig a Pig
…British writer named Eric Blair… under pseudonym, George Orwell, … in the essay „Politics and the English Language,”… wrote that degraded language was both symptom and cause of the decline of contemporary culture and political thought. „One ought to recognize that the present political chaos is connected with the decay of language, and that one can probably bring about some improvement by starting at the verbal end,” he wrote. In other words, it‘s important to call a pig a pig… it is the writer‘s essays on the importance of clear language and independent thought that make him relevant. Consider this, from „Politics and the English Language”: „The word Fascism has now no meaning except insofar as it signifies ‚something not desirable.‘ The words democracy, socialism, freedom, patriotic, realistic, justice, have each of them several different meanings which cannot be reconciled with one another. Words of this kind are often used in a consciously dishonest way.” …his concerns are political, in the largest sense: the way human dignity is corrupted by false phrases. He was less interested in what motivates people to act without integrity than in the words they use to camouflage and perpetuate their dishonesty: for Orwell, bad language and bad politics were one and the same. (Lidové noviny, 24. listopadu 2008).

Proč se má praseti říkat právě prase
Britský spisovatel Eric Blair uveřejnil (v roce 1946,frs) pod pseudonymem George Orwell esej Politika a angličtina, kde psal, že pokleslý jazyk je jak symptomem tak příčinou úpadku tehdejší kultury i politického myšlení. „Mělo by se vnímat, že nynější politický chaos je spojen s úpadkem jazyka, a určité zlepšení by patrně nastalo, kdybychom začali se slovní stránkou,“ napsal Orwell. Jinak řečeno, je důležité, abychom nějaké prase nazývali prasetem. Právě eseje o důležitosti jasného jazyka a nezávislého myšlení učinily Orwella významným intelektuálem. Posuďme z Politiky a angličtiny následující myšlenku: „Slovo fašismus dnes nemá žádný smysl kromě toho, že znamená ´cosi nežádoucího´. Každý z pojmů jako – demokracie, socialismus, svoboda, vlastenecký, realistický, spravedlnost – má několik různých významů, které si vzájemně odporují. Výrazy tohoto druhu jsou pak často vědomě zneužívány.“ …Orwella zejména zajímala politika v nejobecnějších souvislostech: tzn. úpadek lidské důstojností používáním frází. Nezajímal se ani tak o motivy nepoctivého jednání jedinců, ale především o výrazy jež používali a které jim onu bezcharakternost pomohly kamuflovat a realizovat: mizerný jazyk a mizerná politika byly pro Orwella jedno a to samé. (Překlad frs).


Bushova Amerika je pryč. Západ to neposílí
Barack Obama přináší změnu Dovolím si tvrdit, že pro svět, tedy i pro Česko, to může být změna, které budeme v budoucnosti litovat. Ne, koloběh světa nezměníme a to, že Čína, Indie, Brazílie a další země získávají stále větší vliv nejenom ve svém okolí, ale i po celém světě, je fakt. Dominance Ameriky, která kdysi „zničila“ dominanci Evropy, se stane věcí minulosti. Otázkou ale je, proč něčemu takovému napomáhat, proč tento proces (podle mnoha odborníků skutečně nevyhnutelný) ještě urychlovat.,, Barack Obama sklízí skandovaný potlesk, protože se chce s každým domluvit a s každým jednat jinak než Bush. Je produktem okamžiku. Svět volá: Změnu! A hned! Jaké to bude mít důsledky za dvacet let, málokoho zajímá. Jak to chce ovšem „hrdina dneška“ udělat?... Západní civilizace jako taková se sama potýká s destrukcí, která nemá obdoby. Zejména liberální Evropa rozmělňuje téměř všechny základy, na kterých oba břehy Atlantiku stojí. Teď bude mít ještě pomocníka – Baracka Obamu. (Viliam Buchert, MF DNES, 22. ledna)

Posoudíme-li bez předsudků všechny příčiny obrovského vzestupu USA, pak je třeba zmínit i následující: Byla to zpočátku i otrocká práce černochů, trvající celých 250 let – dovoz černých otroků začal krátce po roce 1607 a otroctví bylo v USA oficiálně zrušeno až v roce 1865. Od konce občanské války – 1861-1865 – USA rovněž na svém území nezažily ničivé boje. Ekonomice USA obrovsky prospěly obě světové války, zatímco Evropa byla jimi silně postižena. Významnou roli sehrál i příliv mozků – Einsteinem počínaje, čili významných vědecký kapacit které se zde mohly mj. i lépe seberealizovat. Dnes má Obama doma mj. následující problémy (budou použita starší data): Zatímco na počátku 20. let připadalo na 2 300 000 sňatků zhruba 300 000 rozvodů (míra rozvodovosti 1,5) pak v roce 1995 bylo při stejném počtu sňatků rozvedeno celých 1 160 000 rodin (míra rozvodovosti 4,4). Zatímco během desetiletí 1957 - 66 se oběťmi vražd ři úmyslných zabití stalo 90 000 amerických občanů, pak v průběhu let 1986 - 95 bylo zaregistrováno již čtvrt milionu obětí! V období 1957 - 66 došlo v USA k 19 milionům krádeží a v letech 1986 - 95 zaznamenali statistikové již 120 milionů případů! O ekonomické krizi nemluvě.ČSSD: Vojáky v cizině asi necháme
Socialisté zablokovali prodloužení zahraničních armádních misí na konci loňského roku... Včera stranické grémium couvlo – rozhodnutí ohledně vojáků nechá na jednotlivých poslancích... „Je věcí každého z poslanců, jak bude hlasovat,“ řekl šéf ČSSD Jiří Paroubek. Sám prý bude proti, jiní sociální demokraté už však prohlásili, že prodloužení misí podpoří. Zrušit usnesení, podle kterého museli socialističtí poslanci hlasovat jednotně, se chystá i poslanecký klub. „Pokud to usnesení skutečně přestane platit, jsem ochoten návrh vojenských misí i přes některé výhrady podpořit,“ řekl MF DNES poslanec ČSSD a šéf zahraničního výboru Sněmovny Jan Hamáček. (MF DNES, 17. ledna).

"Je na nás, abychom věděli, co máme po politicích chtít! Zvláště, když pro lidi už dávno splývají jedni jako druzí do společenství, které si hlídá své vlastní zájmy a prospěch. K čemu je otravovat nějakým Afghánistánem! Ostatně, obranu dáme koaličním lidovcům. Anebo postavíme rovnou novou fabriku na bomby. Těch určitě bude zapotřebí víc než luxusním aut. A naši filmoví režiséři časem získají vhodný materiál pro moderní české akční pohádky, např, o tom, Jak Honza tři Taliby zabil jedním granátem. Z Afghánistánu je pořád lepší odejít než být vyhnán.". Takový je názor člena ČSSD M. Štěrby, který se shodou okolností jmenuje stejně jako první zabitý český okupant Afgánistánu....ČSSD k hrubému porušování lidských práv Izraelem
Lubomír Zaorálek vyjádřil hluboké rozhořčení nad násilím páchaným na civilistech při izraelské vojenské operaci v Gaze. Velvyslanci sdělil, že za naprosto nepřijatelnou pokládá argumentaci, podle níž civilní budovy a objekty v Gaze jsou bombardovány, protože z nich bylo vystřeleno nebo že ukrývají vojenský materiál. Stejně nepřijatelný je postup, který je hájen tím, že obyvatelé jsou údajně před vojenským útokem varováni. Podobné jednání je v jednoznačném rozporu se článkem 4 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války... Lubomír Zaorálek velvyslanci sdělil, že spoléhání na čistě vojenské prostředky je pro stabilitu daného teritoria a pro mírový proces naprosto devastující. Poukázal na skutečnost, že v Evropské unii se prosazuje názor, že pokud dochází ze strany Izraele k hrubému porušování lidských práv a principů lidských práv, nelze za těchto okolností pokračovat v jednáních o užší spolupráci mezi EU a Izraelem... Tímto se vzdalujeme jedinému možnému řešení konfliktu, ke kterému vedla tzv. cestovní mapa mírového procesu, jejímž výsledkem měla být existence dvou suverénních, navzájem se respektujících nezávislých států – Palestiny a Izraele. ( Tisková zpráva ČSSD , 16. ledna).

Zajímavý názor na posílení spravedlnosti v tamějším konfliktu přináší v článku Proč platí Češi za Izrael? publicista Š. Steiger, který navrhuje, aby Izrael platil válečné reparace.Vlastizrada "Live"
Je to paradox. Ve svatostánku české národní identity se budou plácat po zádech její hrobaři! Poslanci, senátoři, vláda, Evropská komise, europoslanci, exprezident Havel... Když za Rakouska-Uherska intenzivně poněmčovaný národ sbíral krejcárek ke krejcárku, aby postavil české řeči a české kultuře střechu nad hlavou, určitě by nikoho nenapadlo, že se po sto čtyřiceti letech od položení základního kamene otočíme a poběžíme nazpátek. Že premiér samostatné a suverénní České republiky dokáže podepsat smlouvu, která jí té suverenity a samostatnosti opět zbaví. A že tuto smlouvu, zvanou Lisabonskou, budou prosazovat i zákonodárci, volení lidmi ne proto, aby rozbíjeli stát, ale proto, aby o něj pečovali. A ti že ještě budou mít tu drzost zneužít ke svým vlastizrádným radovánkám právě budovu Národního divadla. Vůbec se prezidentu Klausovi nedivím, že tomu nechce asistovat. ( bobosikova.blog.iDNES.cz , 7. ledna).

EU je svým způsobem neobolševickým projektem. Bolševik degradoval a zglajchšaltoval všechny občany a učinil z nich „nadšené budovatele“ komunismu pod vedením „proletářské avantgardy“ (KSČ) vedené v době zániku „intelektuály“ typu Jakeše a Urbánka. Během pražského Jara se usilovalo o reformu: komunismus ano, ale jako sdružení svobodných občanů a individualit. Pokud EU nebude dobrovolným sdružením suverénních národních států, pak se v důsledku glajchšaltizace změní v masu „nadšených Evropanů“, vedených jakousi elitou, kterou v posledních fázích povedou intelektuálové typu Jakeše a Urbánka.Co bylo před vesmírem? Jiný vesmír. Vědecké téma 2009
V posledních letech však začínají někteří fyzikové více přijímat představu, že náš vesmír vznikl z "recyklované" hmoty, z níž se vesmír stále znovu a znovu vytváří. Po vzniku se rozpíná, pak smršťuje vlivem sil podobných gravitačním, až dosáhne stavu pro nový velký třesk.. s matematickým vyjádřením teorie, nazvané kosmologie kvantové smyčky, přišel na přelomu tisíciletí mladý německý fyzik Martin Bojowald… současné představy kvantové mechaniky nejsou schopny popsat, co se dělo přímo v okamžiku velkého třesku a bezprostředně po něm… ( aktuálně,cz , 7. ledna).

Budiž připomenuti i kosmologičtí výtržníci, kteří teorii Big Bangu modifikují, či dokonce koncipují úplně odlišné vesmíry: Například astronom J. R. Gott pobuřuje matematickou představou, že v minulosti mohly existovat podmínky pro vznik dokonce tří typů vesmírů: Za prvé vesmír tachyonový, přičemž tachyon je, jak jistě dobře víte, hypotetická částice, pohybující se nadsvětelnou rychlostí. Dále mohl vzniknout i antivesmír, spějící časově do minulosti - v něm by převažovala antihmota nad hmotou... A také prý mohl s určitou pravděpodobností vzniknout i náš jsoucí vesmír, pohybující se časově do budoucnosti. Švédský astrofyzik Alfvén zase provokuje domněnkou, že při zrodu kosmu mohla mít hlavní slovo anihilace. Fred Hoyle zase tvrdí, že Vesmír prý nemá ani počátek, ani konec, a vypadal vždy a všude stejně, poněvadž hmota se v něm tvoří permanentně a de novo. Viz např kapitolu Kosmologické soirée ve sci-fi Pan Engels se opravuje .Nekamenujte Potužníka
Mluvčí Potužník chybil. Řekl, že Izrael má právo se bránit před Hamasem. Nejen arabské, ale i evropské metropole proti němu spustily ostřejší palbu než izraelská letadla proti Gaze. Samozřejmě jen slovní… Nevidím do hlavy Mirka Topolánka,… Netajil se nikdy tím, že je v zahraničněpolitických otázkách blíž Americe než Unii. Odsuzuje terorismus a fandí Izraeli… Tentýž Topolánek je teď titulární hlavou spolku evropských států. Nemluví tedy za sebe, ba ani za Česko, mluví za sedmadvacítku. A ta má tradičně na věc jiný názor. Víc než toho, kdo válku začal, si hledí zabíjených lidí… Nynější palestinské generace nenesou odpovědnost za to, jaké války vedli jejich dědové a otcové. Přesto Izrael protiprávně okupuje území, které jim patří. Ale kdyby jen okupoval!... Palestinské děti vyrůstají často v polozvířecích podmínkách uprchlických táborů. Když Palestinci chtějí k lékaři nebo kamkoli přes území Izraele, jsou vystaveni ponižujícím prohlídkám. Od „lidí“ jsou odděleni velkou zdí. Kvůli blokádě je shánění základních potravin každodenní martyrium. Izraelští vojáci jsou při odvetných akcích proti vůdcům radikálů čím dál bezohlednější. Nevíte dne ani hodiny, kdy vám bomba trefí dům, i když jste nikdy nikomu nic zlého neudělali, jenom jste prostě Palestinec. (Martin Komárek, MF DNES, 6. ledna).

Izrael svou „orientálně humanistickou“ politikou dosáhl během padesáti let následující: značného jednocení arabských zemí; renesanci islámu a jeho postupnou fundamentalizaci; sjednocení islámských zemí; vznik islámského světového kongresu s ekonomicko společenským a politickým programem kopírujícím program Světového židovského kongresu. Tedy mj. i budoucí průnik islámských zástupců do západních struktur mediálních, politických, ekonomických, kulturních, dnes ovládaných židovskou komunitou. Jedním z programových bodů na muslimském summitu před asi 3 roky se stal HOLOKAUST. V jaké pozici se díky izraelské politice zvolna ocitá západní Evropa popsal např. Benjamin Kuras v článku Evropský islám, či islámská Evropa? (MF DNES, 28. června 2006): „Nejčastějším jménem nových mužských novorozeňat ve Francii, Holandsku a Británii je Mohamed. Z britských dětí narozených v roce 2005 je 40 procent muslimských. Porodnost průměrné evropské muslimské rodiny je 6, evropské 1,5... Okupaci Evropské unie dovrší do deseti let příchod 80 milionů Turků, jimiž se islámská populace Evropy přehoupne přes polovinu obyvatel a poroste vysokou porodností dál. Evropské děti narozené za deset let už budou islám pokládat za evropskou samozřejmost a nepřijde jim na něm nic cizího... Nezdají se vám najednou všechny ostatní evropské problémy žabomyší?“Novoroční projev prezidenta Václava Klause
Rok 2009 bude rokem, ve kterém uplyne 5 let od našeho vstupu do Evropské unie. V jeho první polovině budeme Radě Evropské unie předsedat a získáme jistou možnost dění této významné organizace ovlivňovat. Je v našem zájmu v této roli maximálně uspět a to nejen po stránce organizačně-administrativní… Chceme přispět k tomu, aby byla Evropská unie prostorem skutečně demokratickým, prostorem, kde je politické rozhodování co nejblíže občanovi, kde je každý politik nucen se občanovi zodpovídat a kde může být politik účinně kontrolován. Proto máme zájem na takovém uspořádání Unie, které by tuto demokratickou kontrolu umožňovalo. Konec konců, o ničem jiném není dnešní spor o Lisabonskou smlouvu. Věřím, že tomu u nás více a více lidí konečně začíná rozumět a že si uvědomují, že se jich to bezprostředně týká… Rok 2009 bude i desátým rokem našeho aktivního členství v Severoatlantické alianci, které je výrazem našeho zájmu na pevné transatlantické spolupráci. Té - vzhledem ke své historické zkušenosti - přikládáme velký význam. Má své náklady a své oběti, ale to, co tím získáváme, má hodnotu větší.

Zajímavý je následující výrok: "Chceme přispět k tomu, aby byla Evropská unie prostorem skutečně demokratickým, prostorem, kde je politické rozhodování co nejblíže občanovi, kde je každý politik nucen se občanovi zodpovídat a kde může být politik účinně kontrolován." To se nám asi v EU podaří dost těžko, když podobné zásady nejsme schopni prosadit ani v ČR. V Ústavě ČR je navíc zakotven požadavek zřízení referenda. ODS, jejímž zakladatelem a čestným předsedou byl V. Klaus, zřízení tohoto institutu neustále blokuje. ČSSD sice institut referenda ve státě formálně požaduje, ale zatím nedokázala realizovat ani jeho vnitrostranickou obdobu. Takže se nedá příliš věřit ani politikům ČSSD.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


S Obamou nepřichází žádná změna(Noam Chomsky, Zvědavec, 30. ledna)
Chomsky: No, byla celkem zcela jesné, že Obama přijme Bushovu doktrínu, že USA mohou Pákistán volně bombardovat a bylo tu již mnoho celkem závažných případů… Byl tu již například velký chaos a ozbrojené střety v provincii Bajaur, která sousedí s Afghánistánem, když kmenoví vůdci a další zjistili bombardování školy v Madrasse, které zabilo 80 až 95 lidí a myslím, že o něm nebyly žádné zprávy v USA, ale informoval o něm pákistánský tisk samozřejmě… První vzkaz od pákistánské vlády americkému generálovi Davidu Petraeusovi, když převzal velení v regionu bylo, že si nepřeje jakékoli další bombardování v Pákistánu… První vzkaz nové Obamově administrativě od prezidenta Afghánistánu Karzáího byl vlastně stejný, že nechce žádné další bombardování. Také řekl, že chce časový plán stažení zahraničních vojsk, amerických a cizích z Afghánistánu. To bylo samozřejmě ignorováno… Obama … Velebil parabolickou mírovou iniciativu, Saúdskou iniciativu podporovanou Ligou arabských států a řekl, že v ní jsou konstruktivní prvky. Vyzval k normalizaci vztahů s Izraelem a vyzval arabské státy, aby pokračovaly v těchto „konstruktivních prvcích“, konkrétně normalizaci vztahů… Ale to je velké překroucení iniciativy Ligy arabských států. Liga vyzvala k přijetí řešení v rámci dvou států v mezinárodních hranicích, což je dlouholetý přetrvávající mezinárodní koncensus a pokud ten může být dosažen, potom mohou arabské státy normalizovat vztahy s Izraelem… To, co se odehrálo, byla pozoruhodná kampaň nenásilného odporu v Iráku, která přinutila USA krok za krokem ustoupit od svých cílů a programu. Přinutili americké okupační síly umožnit svobodné volby, které USA nechtěly a pokoušely se jim zabránit všemi způsoby… Od toho přistoupili k přinucení, aby USA přinejmenším formálně uznaly status svých vojsk, což bude pro Obamovu administrativu znamenat opuštění většiny válečných cílů USA. Zlikviduje to velké trvalé vojenské základny, které USA v Iráku vybudovaly. To bude znamenat, že USA nebudou kontrolovat rozhodnutí, kdo bude mít k ropným zdrojím přístup a jak budou využity. A tím zmizí jakýkoli cíl celé války… Samozřejmě se naskýtá otázka, jestli to USA naplní a podle toho, co máte vezpravodajství to vypadá na vážné indicie toho, že USA se tomu snaží vyhnout. Ale to, co se tam odehrálo je opravdu významné a je to skutečným kreditem pro lid v Iráku, který hrozně trpěl. Mám tím na mysli to, že země byla zcela zničena a přesto oni dokázali vytlačit USA oficiálně ze všech jeho hlavních válečných cílů.


Tajemný vliv ve válce o plyn (Petra Procházková, Lidové noviny, 8. ledna)
Za velmi významného účastníka bitvy o plyn, jehož struktura je ovšem natolik neprůhledná, že je často nazývána strukturou mafiánskou, je považována společnost Rosukrenergo… Jeden údaj hovoří názorně o bleskovém zbohatnutí všech, kteří se v Rosukrenergu angažovali. Firma se základním kapitálem 35 tisíc dolarů vydělala jen v roce 2005 na obchodování s plynem mezi Ukrajinou, Ruskem a Střední Asií přes 370 milionů dolarů… Vlastníků tohoto prostředníka, jehož právní sídlo je ve Švýcarsku, je několik. Především 50 procent firmy vlastní ruský Gazprom. O zbývajících 50 procent se dělí ukrajinští podnikatelé Dmitrij Firtaš a Ivan Fursin. O jejich napojení na nejvyšší kruhy včetně bratra prezidenta Viktora Juščenka Petra kolují legendy… Druhý zakládající šéf Rosukrenerga Oleg Palčikov zase před tím vedl podivnou firmu EURAL, která sice operovala s miliardami dolarů plynoucími z obchodů s turkmenským plynem, ale oficiálně měla skromné sídlo v maďarské vesnici… Podobné osoby a vazby na záhadné struktury, firmy i jejich dceřiné společnosti, zaregistrované od Rakouska přes Izrael až po Itálii a navázané na politické i mafiánské špičky řady zemí, Rosukrenergo staví do ne zrovna nejlepšího světla. Mlčení o pozadí celého energetického skandálu ale může být prolomeno a to nemusí být příjemné ani některým evropským politikům… Možná právě Rosukrenergo a lidé kolem něj tiše a nenápadně, ale přece jen stojí v centru současné energetické krize v Evropě.


Svět očima těch, kdo bojují: jak myslí Hamas? (Pavel Novotný, MF DNES, 9. ledna)
Palestina není území, ale víra „Hnutí islámského odporu věří, že palestinská země je zákonitým, posvátným dědictvím muslimů. Islámská země je svěřena generacím muslimů až do dne vzkříšení,“ píše se v chartě Hamasu, zakládajícím dokumentu hnutí… Hamas podobně jako většina muslimů vnímá Palestinu nejen v geografickém, ale i v náboženském smyslu. Území, které obsadil zkraje 7. století chalífa Umar ibn al-Chattáb, chápou muslimové jako dar od samotného Boha. Nemluvě o Jeruzalémě (arabsky al-Kuds neboli svatost či neomylnost), který je se svou mešitou Al-Aksá třetím nejposvátnějším místem islámu… A za své považují území celého Státu Izrael, nikoliv jen palestinské autonomie. Souhlas s uznáním Izraele vedle případného nezávislého palestinského státu je proto v rozporu s náboženským přesvědčením hamasistů… Nepřítel: Žid, nebo sionista? „(Muslimské) společenství má proti sobě zlého nepřítele, který se chová podobně jako nacisté. Nedělá rozdíly mezi muži a ženami, starými a mladými...“ uvádí také Hamas ve svém základním dokumentu… „Až sionismus stráví území, která zrovna pohltil, pozvedne oči a bude hledat další kořist... Tak tomu bude stále. To je plán vykreslený v Protokolech sionských mudrců,“ dodává dokument radikálů. …islamisté obvykle rozlišují mezi sionistou a Židem. „Nepohoršuje mě židovská víra, nepohoršují mě Židé. Je třeba vidět rozdíl mezi judaismem a sionismem. To sionisté jsou zločinci,“ uvedl kupříkladu Mahmúd Zahhár, spoluzakladatel Hamasu, v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra… Je rovněž faktem, že Židé v muslimských zemích spadali spolu s křesťany do kategorie tzv. chráněnců a že se v islámských zemích obvykle těšili důstojnějšímu postavení i větší bezpečnosti než jejich souvěrci v křesťanské Evropě… K principu chráněnců se hlásí rovněž charta Hamasu, když konstatuje, že „ve stínu islámu mají příslušníci tří náboženství - islámu, křesťanství a judaismu - koexistovat v pokoji a bezpečí“… „Proč se Palestinec rozhodne obětovat? Protože nemá helikoptéru a toto je vše, co může dělat. Pokud máte pistoli, nepoužíváte kameny,“ dodal Jasín… Jistě, v Palestině se objevily i mystičtější teorie přirovnávající muslimskou obec k tělu, jehož krví se mučedník stává. Každý sebevražedný útok je aktem obnovy muslimské obce, která se cítí zraňována izraelskými vojáky… Jde však především o psychologickou válku - pro západním stylem vychovaného člověka, tedy i Izraelce, je těžké bojovat s lidmi, kteří nejen neváhají zemřít, ale smrt vyhledávají.


Blízký a Střední východ v období změn (Miroslav Polreich, Britské listy, 7. ledna)
…vztahy Izraele s Palestinou jsou nyní již v jiném geografickém uspořádání, což sám Izrael pravděpodobně nedocenil. Jeho jediným východiskem je proto dohoda nejen se sousedy, ale i změna vnitřního nedemokratického uspořádání. Dohoda samozřejmě musí obsahovat splnění rezoluce č. 242 s možnou minimální územní kompenzací, dále návrat uprchlíků, což by za mírových podmínek vzájemného uznání neměl být existenční problém. V opačném případě se obávám, že problémy nastanou… Izraelské letecké útoky a zabíjení stovek nevinných lidí jsou dle převládající publicity oprávněnou reakcí na raketové pokračující útoky Hamásu. Přesněji vyjádřeno izraelskou vládou, ale i panem Schwarzenbergem… Je však zamlčováno, že i Izrael porušoval podmínky příměří. Nezrušil blokádu Gazy a mj. nepovolil ani komerční využití mořského pobřeží pro rybolov a dokonce svévolně vojensky napadal rybářské posádky. O těchto akcích a lidských obětí nesmíme nic vědět… Tato „účinná“ obrana však od roku 1948 a zvláště pak od roku 1975 proti Libanonu s tisíci leteckých útoků se však minula cílem a protiizraelský terorizmus spíše posílila. Metoda „krvavé lázně“ bezpečnost Izraeli nepřinesla… Malá poznámka na závěr. Předsednictví Evropské unie nedává nikomu účinný mandát pro vyjednávání současné krize. Mandát je dán důvěrou a ta je podmíněna nestranností. Tu Česká republika ztratila již za vlád Zemana a Špidly, nemluvě o neuvážených a neprofesionálních výrocích současného ministra zahraničí. Mandát k vyjednávání může mít jen nezávislý subjekt. To byla pozice naší diplomacie v šedesátých letech, kdy Československo využilo svého mimořádného postavení a zprostředkovávalo mír ve Vietnamu a urovnání vztahů velmocí na hraně globálního konfliktu po šestidenní válce na Blízkém a středním východě v roce 1967… A úplně na závěr. Celá akce vede k izolaci Izraele a tím i k ohrožení jeho samotné existence, jak jsem se snažil vysvětlit výše… Svět se změnil a změnu potřebuje i Izrael za podmínek vstřícné dohody, než násilných sankcí po kterých již volají v zájmu ukončení izraelského apartheidu vedoucí představitelé mezinárodního společenství. Izrael potřebuje skutečnou pomoc, ne však na válečném poli.


Palestina: Apartheid, genocida, holocaust (Thomas Franke, Britské listy, 5. ledna)
Izrael současný masakr v Gaze pečlivě plánoval. Ministr obrany Ehud Barak pověřil armádu přípravou útoku před více než šesti měsíci v době, když se dojednalo příměří s Hamásem, jak píše izraelský deník Haaretz. Nyní jsme svědky úkladných vražd, ne sebeobrany před podomácku vyrobenými raketami… Pásmo Gazy je 30km dlouhé a 8km široké a má milión a půl obyvatel, takže na ploše o trochu větší než Brno nebo dvou třetin Prahy žije obyvatelstvo Prahy a Brna dohromady…Půlka populace jsou děti a z nich půlka již před aktuálním útokem trpěla posttraumatickým stresovým syndromem. Izraelská blokáda území od června r. 2007 vedla k uzavření 95 procent průmyslu v Gaze a nyní jsou tři čtvrtiny obyvatelstva závislé na humanitární pomoci… Hamás 19. prosince prohlásil, že půlroční příměří neprodlužuje, protože Izrael již od začátku listopadu znovu výrazně omezil příliv humanitární pomoci OSN a dalších organizací… V polovině prosince navíc izraelské úřady zatkly Zvláštního zpravodaje OSN za lidská práva Richarda Falka, který se chtěl dostat do Pásma Gazy, a poslaly ho zpět do Spojených států. OSN toto jednání popsalo jako „bezprecedentní“,.. jeden důstojník izraelské armády prozradil skutečný cíl útoku: způsobit „nejvyšší možný počet“ obětí a „poslat Gazu o celá desetiletí do minulosti“… V této souvislosti stojí za zmínku i „Doktrína Dáhija“. Dáhija je hustě obydlené jižní předměstí Bejrútu. Během invaze do Libanonu izraelská armáda tuto čtvrť srovnala se zemí… Izraelský deník Haaretz psal 30. prosince: „Kdokoliv vydal rozkazy na vyslání sta našich letounů... věděl o velkém množství škol, které se nachází v přímém sousedství s cíly útoku – obzvlášť policejních stanic. Také věděl, že přesně v 11.30 hod. v sobotu, v době překvapného přepadení, budou v ulicích všechny děti Pásma – půlka po dopolední školní směně a ostatní na cestě  na odpolední směnu.“ Bývalý americký president Jimmy Carter nebo Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Prof. John Dugard jsou nejznámější z dlouhého seznamu lidí, kteří považují izraelský režim za „apartheid“ nebo za ještě horší. Izraelský historik Ilan Pappe mluví o genocidní strategii Izraele vůči Palestincům… Již zmíněný Zvláštní zpravodaj OSN za lidská práva prof. Richard Falk je americký žid a mluví o palestinském holocaustu… Celý svět se dostává do silně rozbouřených vod. Mezinárodní právo je za veselého přispění českých zahraničněpolitických kruhů na padrť, blíží se ekonomická krize nedozírných rozměrů a na horizontu je náhlá změna klimatu. Státy se budou snažit, aby za katastrofy platily ostatní a dostávat se tak do konfliktů. Společný budou mít jen zájem na tom, aby za krize platili nejslabší.


 Černé díry jsou pulzujícím srdcem galaxií (Josef Pazdera, OSEL.CZ, 20. listopadu 2008))
Gravitační síla černých děr je tak velká, že ani světlo ji není schopno opustit. V centru galaxií byly nedávno zjištěny zvláště masívní černé díry o hmotnosti miliardy Sluncí. Materiál padající do černé díry ale způsobuje výtrysky energie. A právě těmi černé díry ovlivňují osud svých hostitelských galaxií. Vědci… sledující eliptickou galaxii M84 zjistili, že její centrální černá díra vysílá bubliny horké plasmy do okolního prostoru a že těmito výrony svoje okolí ohřívá. Na základě získaných dat a provedených simulací vědci odvozují, že tato tepelná energie jednak zpomaluje formování nových hvězd a současně také zpomaluje růst samotné černé díry. Oba tyto jevy ale přispívají ke stabilitě galaxie. astronom Alexis Finoguenov přirovnává centrální černou díru k  lidskému srdci pravidelně pumpujícímu a dodávajícímu vitální horkou energii, jež dovoluje galaxii udržovat její křehkou rovnováhu…   Černé díry dodávají dostatek energie aby zpomalily formování nových hvězd. Jejich energetická pulzace se zdá být pravidelná a nejedná se tedy jen o jakési občasné výbuchy… Bubliny, kterými černá díra zásobuje své okolí energií se formují jedna v druhé. Mělo by jít o děj připomínající neustále se tvořící ruské matrjošky. Jakmile se bublina jednou vytvoří, rozpíná se nadzvukovou rychlostí, praská. Mezitím se vytvoří nová a tak to pokračuje stále dokola. Energie se tak šíří do okolí ve vlnách a přispívá k ohřevu okolního mezihvězdného prostoru. Koncentruje se do středu galaxie.


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedená 31. ledna ve 13:15 a redakce současně děkuje všem autorům za cenné příspěvky do lednového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN