NETSOCAN
Číslo 12 -- LEDEN 2010 ---Ročník IX.
Snesitelný rasismus deníku Dnes

Jan Čulík v Britských listech považuje sdělení o původu finského vraha v deníku Dnes za projev rasismu. To v jeho blízké Británii jsou skuteční demokrati. Jméno Ibrahima Shkupolliho tam, jak píše J.Č., zařadili mezi kosovské Albánce až v 10. odstavci. Takže investigativní ostrovní čtenář se mohl devět odstavců potácet ve spekulacích, zda se nejednalo o muslima jiné národnosti.

Je ovšem fakt, že doposud nás média neinformovala dostatečně jasně o původu všech těch střelců ze škol, a pokud k masakrům docházelo v USA, tak by se zajisté daly vystopovat nejrůznější národností kořeny. V principu je jedno, jestli vás skolí kulka rodilého Američana nebo potomka balkánských Turků. Tam i tady se vždy cenila pevná ruka a přesné oko. Vždyť v naší malé Evropě považujeme Finy za dobráky ze saun se sklonem k alkoholismu, takže i „rasistická“ poznámka je spíše nechtěným úletem novináře než cílevědomou novinářskou manipulací ohrožující naše dobře se rozvíjející vztahy s mladou balkánskou republikou. Ostatně, i jejího druhorozeného bratra, Albánii, kdovíproč zatáhla média do ohavné kauzy s vražděním pro získání lidských orgánů, ve spojitosti se zmizením tří mladých občanů České republiky.

S Kosovem až dosud nemá západoevropská veřejnost významnější problémy. Nebo snad Brity zaměstnává představa, proč USA musejí mít v této balkánské zemi jednu z největších vojenských základen na světě, Camp Bondsteel, na ploše 500 hekterů? Pokud však anglosaská populace vnímá balkánskou realitu se stejnou pečlivostí jako jejich administrativa válečné ohrožení bývalé koloniální říše od iráckých vlastníků zbraní hromadného ničení, pak lze čekat posun z 10. odstavce na místo ještě méně významné. Obvykle není zapotřebí sdělovat, že muž, který podřízl svoji ženu za „hanebné“ chování, např. když se bavila s cizími muži, byl rodákem z jisté části světa.

Tento druh rasismu už máme v krvi, a Dnes je v tom možná nevinně. Tentokrát. Výjimečně.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
3. ledna 2010

NETSOCAN