NETSOCAN
Číslo 12 -- LEDEN 2010 ---Ročník IX.
Jde o málo, jen o ohrožení akademické svobody

Setkání ex-premiéra Miloše Zemana se studenty Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (TUL) se neuskuteční. Rozhodl o tom rektor Vojtěch Konopa.

Informace je to zajímavá, stejně jako zdůvodnění rektora: Pan Zeman je v současné době především lídr politické strany. Vzhledem k blížícím se volbám by se mohlo jeho vystoupení stát součástí volební kampaně. Akademická půda je podle zákona apolitická... atd.

Teď jde o to, kdo má patent na rozhodnutí, že se blíží volby a tudíž akademická rozprava se považuje za politickou. Víme z praxe, že nové volební období začíná vždy v okamžiku skončení předchozích voleb. Jiný výklad je samozřejmě možný, ale vždy značně subjektivní, stejně tak jako tvrzení , že někdo je v současné době Především někým jiným než bychom se mohli domnívat. Jak by asi posuzoval pan rektor žádost svého resortního ministra, ostatně zvoleného na politické kandidátce, kdyby zatoužil promluvit se studenty?

Miloš Zeman je podle mého soudu především ekonom, tudíž jeho přítomnost na Ekonomické fakultě nemůže být zpochybněna jeho další činností. Ostatně, sama děkanka Ekonomické fakulty tvrdí, že přednáška byla chápána jako „vystoupení ekonomického odborníka.“ Uvádí, že na fakultě přednášela už řada odborníků a jako ekonoma a prognostika rádi přivítají Miloše Zemana po volbách. Jaksi zapomněla, že termín voleb ještě nebyl prezidentem vyhlášen, v každém případě bude jen pár měsíců před dalšími volbami: senátními a komunálními. A v těch bude SPO také zaangažována.

Významnější je fakt, že je akademická půda chápána jako soukromá honitba, kam může nebo nemusí být vpuštěn podle zcela subjektivních kritérií zájemce o akademickou rozpravu. Nebo snad pan rektor vnímá besedu svých akademiků s ex-premiérem jako hon na jeho vysokou? Není naopak jeho rozhodnutí plivnutím do tváří všem osobnostem univerzity?

K tomuto příkrému závěru docházím po osobní zkušenosti. Minulý týden se Miloš Zeman setkal v aule gymnázia v Uherském Hradišti se studenty středoškoláky. Ředitel gymnázia docent RNDr. Zdeněk Botek CSc. zajisté nehodlal vydat své dívky a chlapce napospas volebnímu šíbrovi, ale racionálně zhodnotil úlohu ex-premiéra a ekonomického prognostika při formování osobností budoucích studentů ekonomie, společenských věd, vč. politologie. Byl si vědom, že v době společenské a zejména hospodářské krize je diskuze s odborníkem přínosná pro jeho studenty, které nicméně upozornil, že mají před sebou ekonoma. Mohu vás ujistit, že se ex-premiér těšil zasloužené pozornosti, v žádném případě studenti během přednášky a následné diskuze neopouštěli aulu, a svoje vystoupení pojal Miloš Zeman jako svůj bezplatný příspěvek státnímu školství. Nezletilí posluchači ostatně neovlivní výsledek parlamentních voleb.

Rektor TUL ospravedlňuje své rozhodnutí dodržováním zákona o apolitičnosti akademické půdy. Lze říci, že zcela dospělé osoby z akademického prostředí jsou tak řazeny mezi méně vyspělé než jejich mladší kamarádi z gymnázia, a to zcela nechávám stranou naši novodobou praxi pěstovanou napříč školami. Mám na mysli ony návštěvy pamětníků dob minulých, kteří mají kompenzovat špatnou výuku dějepisu předáváním svých osobních životních zkušeností. Všichni si pamatujeme na groteskní podobu této praxe z filmu Pelíšky. Dnes se totéž v modrém děje pod patronací známých institucí. Paradoxně je rozhodnutí rektora TUL zakázat setkání jeho studentů s ex-premiérem z téže myšlenkové studnice.

Při příležitosti výročí sametové revoluce jsem byl pozván na střední školu, abych jako přímý účastník – člen KC OF – mládeži přiblížil onu dobu. Bylo to dobrovolné z obou stran, jednalo se o seminář pro zájemce o společenské vědy. Ale byl jsem i svědkem radnicí organizované akce k tomuto výročí, kdy do sálu byly přivedeny dvě školní třídy, aby vytvářely publikum pro tzv. pamětníky oné doby, a k mému překvapení, o hrůzách totality (o níž referovala pracovnice městského úřadu, jako o době, kdy nebyly mobily, ani internet, a všichni stáli ve frontách na banány...) vyprávěli bývalý zástupce ředitele prestižního gymnázia a jeho kmenový učitel. A pak, že se historie neopakuje, jen v jiné, groteskní podobě.


Pokud jde o zakázanou návštěvu šéfa SPO Miloše Zemana na TUL tak mi vadí praxe, že opět se bude zakazovat, jakoby vysokoškoláci sami svýma nohama nemohli hlasovat, zda přijdou nebo ne na setkání s ex-premiérem, a kdo jiný by měl být proprán v této intelektuální pračce než politici, reální správci republiky, kteří budou posléze rozhodovat o financování školství. A jestliže dnes v Praze propouští ze zaměstnání řidiče tramvaje, kvůli odložené šále s nápisem Dělnická strana, tak bych raději než pokřik z dotčených médií zažil praxi, že předseda DS bude vystaven oponentuře na akademické půdě, než u soudu.

Ex-premiér by se rád setkal ve Zlíně i se studenty Fakulty ekonomiky a managementu. Co myslíte, jak se zachová vedení UTB?


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
19. ledna 2010

NETSOCAN