NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2011 ---Ročník X.
Satirikova zpráva z konference ČSSD na Praze 2


Tento materiál pojednává o průběhu prosincové Obvodní konference ČSSD na Praze 2 a o osudu zde předložených návrhů na usnesení. Viz
zde .


Tato opakovaná konference (předchozí skončila po snědení chlebíčků jako neusnášeníschopná) mohla opět skončit stejně. Jednak díky sněhové kalamitě přišlo při klíči 1:6 méně lidí a navíc křídlo bývalé předsedkyně ČSSD na Praze 2, poražené na předchozí konferenci, prohlásilo tuto konferenci za neplatnou a podá protest s tím, že byla svolána v rozporu se stanovami – celá jedna MO prý vůbec nedostala pozvánky! Ani nemohla, neb všichni členové této MO momentálně dlí ve Vietnamu. Po prohlášení poražené křídlo opustili jednání a lákalo mě abych šel s nimi na pivo (čímž by se konference stala neusnášeníschopnou okamžitě)... Ale již kvůli vypracovanému usnesení jsem odolal.

Ve volbách jsem nekandidoval; nejsem členem žádného z klanů, tak by to nemělo šanci. Takže k předešle zvoleným delegátů na sjezd – k mladému právníkovi a studentovi teologie – přibyli jako náhradníci dva starší outsideři s tituly docentů....

Po dokončení volební mašinérie přišel zlatý hřeb, diskuse, takže předseda návrhové komise začal číst podané návrhy ( zde )...

Osud návrhu usnesení č. I.
Po přečtení návrhu číslo 1. tento MUDr. a chlap jako hora dojatě prohlásil, že pro tento návrh bude hlasovat svým srdcem! Začali se připojovat další srdcaři až jsem byl zmatem, když slib, že pro tuto rezoluci budou hlasovat svým srdcem skládal klan Jiřího Dientsbiera i stávajícího předsedy pražského KVV Hulínského (někteří kandidáti do zastupitelstva Prahy 2 údajně od jednoho člena KVV dostali velkorysou podporu po 50 000 Kč na osobní volební kampaň). Dojemné souznění narušila jen pikantně plnoštíhlá soudružka, která asi dostala příkaz potopit všechny návrhy, které nepodal její patron(ka?).

Srdcaři své slovo skutečně dodrželi, takže proti návrhu hlasovalo jen pikantně plnoštíhlé zjevení! Co to znamená hlasovat srdcem jsem ovšem pochopil hned po zahájení hlasování, neboť pro schválení návrhu jsem byl jako jediný a všichni ostatní abstenovali... Na můj zklamaný pohled se mi dostalo zasvěcení do pražských politických reálií slovy: „Schválit tuhle rezoluci je stejné, jako dráždit hada bosou nohou!“ No už jsem jednou v hospodě dráždil hada holou rukou, a byla to třímetrová krajta Boženka, a taky jsem to přežil...

Osud návrhu usnesení č. II.
Po přečtení návrhu č. 2 okamžitě vyskočila s odmítnutím zmíněná plnoštíhlost k níž se ale přidal nešťastnou náhodou přítomný předseda pražské bezpečnostní komise, který to patrně chápal jako podezřelou kritiku své práce a ještě sepsanou dokonce snad ve Vandasově obýváku; nicméně nabídl, že tento námět realizuje ve své komisi. Pak se ovšem postupně objevovala podpora pro původní návrh, který byl nakonec schválen téměř jednohlasně. Takže VÍTĚZSTVÍ! Nicméně jako člen pražské bezpečnostní komise, pokud z ní nebudu vyloučen, budu tuto ideu podporovat i tam.

Osud návrhu usnesení č. III.
Diskuse o tomtéž návrhu, ale jen pro Prahu 2, signalizovala, že schválení předchozího návrhu lze chápat i jako zlomyslnost sudiček-delegátů, danou do kolébky příštího KVV... Námitky, že na P2 jsou jen 3 právníci jsem odrážel inovací, že se k nim mohou připojit docenti ekonomie. Těch prý je také málo. Návrh byl zamítnut což vzbuzuje pocit, že některá kuřátka si zadarmo ani nehrábnou...

Osud návrhu usnesení č. IV.
Z návrhu na programovou konferenci se zatočila hlava nové předsedkyni ÚVV, která si ani nevychutnala svou funkci a už musela svolávat tuto, konzultovat její platnost, připravovat se na její zpochybnění u kontrolních orgánů a pak možná připravovat konferenci č. 3. A ještě k tomu organizovat konferenci programovou... Návrh byl zamítnut!

Nicméně se tak stalo až po předchozím slibu Jirky Dientsbiera, že si bere za své uspořádat ještě před sjezdem programovou diskusi. Moje námitky, že takováto forma nebude mít ani validní ani obligatorní výstup, jsem byl přesvědčován, že delegáty sjezdu stejně nelze zavazovat, jen jim dávat doporučení.

Takže na tom je názorně vidět klasický krach nynější zastupitelské demokracie. Delegát sjezdu dnes degeneroval na pouhého klienta při volbě předsednictva a místo aby reprezentoval názory svých voličů, považuje se za elitu s bianco šekem... Takže když by např. navzdory názorům drtivé části členské základny proradarový právník hlasoval pro radar, mohl by argumentovat: Ale zase jsem pro vás, hlupáčkové, prosazoval více zeleně a méně betonu v Praze... Chucpe!

Osud návrhu usnesení č. V.
Tento návrh sice neprošel, ale byla schválena jeho inovace, že místo emailové konference bude pro členy P2 zřízen Facebook. Uvidíme.

Žádný další návrh v diskusi nepadl, což vzbuzuje silný dojem, že šlo skutečně jen o shromáždění klientů jednotlivých stranických kmotrů....


František Stočes
Člen ČSSD na Praze 2
1. ledna

NETSOCAN