NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2011 ---Ročník X.
Návrhy a zdůvodnění usnesení pro obvodní konferenci ČSSD na Praze 2, konanou 15. 12. 2010 na sekretariátě v Korunní


Níže jsou evedené návrhy na usmaesení pro obvodní konferenci ČSSD na Praze 2, které byly navrženy autorem, jako delegátem této konference. Návrhy vycházely z velice složité situaci ČSSD v Praze jak vnitrostranicky, tak vzhledem k notorickým volebním neúspěchům. O průběhu konference i osudu předložených návrhů je informace
zde .

I.
Volební výsledky ČSSD v Praze patří dlouhodobě mezi nejhorší v ČR a de facto prohrávají ČSSD možnost vládnout; což bylo zcela evidentní v roce 2006. Jsou navíc zcela nesrovnatelné s velkolepými volebními výsledky sociálních demokratů ve Vídni, přestože pražští zaměstnanci si žijí hůře než Vídeňáci. Vedení pražského KVV nikdy nedokázalo za špatné výsledky přijmout osobní zodpovědnost, a hrozí, že se situace bude opakovat.

NÁVRH USNESENÍ:
„Okresní konference ČSSD na Praze 2 ukládá svým delegátům na celopražskou konferenci, aby nehlasovali pro žádného člena stávajícího pražského vedení ČSSD.“

II.
Vzhledem k tomu, že ekonomická kriminalita připravuje ČR ročně o obrovské finanční prostředky, navrhuji

NÁVRH USNESENÍ:
„Okresní konference ČSSD na Praze 2 ukládá svým delegátům na celopražskou konferenci, aby přednesli a prosazovali návrh, na základě kterého nové předsednictvo KVV Praha sestaví tým z pražských socdem právníků, jehož úlohou bude podávat podněty pro policejní šetření kauz typu korupce, nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky apod.“

III.
NÁVRH USNESENÍ:

„Okresní konference ČSSD na Praze 2 ukládá novému OVV na Praze 2 sestavit z právníků, členů ČSSD na Praze 2 tým, jehož úlohou bude podávat podněty pro policejní šetření kauz typu korupce, nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky apod. a který by mohl být součástí již navrženého týmu celopražského.“

IV.
NÁVRH USNESENÍ:

"Okresní konference ČSSD na Praze 2 ukládá novému OVV na Praze 2, aby v dostatečném předstihu před březnovým sjezdem ČSSD svolal programovou konferenci, jejíž usnesení budou delegáti sjezdu za Prahu 2 pověřeni na sjezdu přednést a prosazovat."

V.
NÁVRH USNESENÍ:

"Okresní konference ČSSD na Praze 2 ukládá novému OVV na Praze 2, zřídit e-mailovou konferenci, na kterou by měli přístup všichni členové ČSSD na Praze 2, a jež by umožnila jejich vnitrostranickou diskusi."


František Stočes
Člen ČSSD na Praze 2
1. ledna

NETSOCAN