NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2011 ---Ročník X.
Návrh koncepce necenzurovaného veřejnoprávního (družstevního) týdeníku


ZDŮVODNĚNÍ

a) V ČR tištěná média, zejména deníky, vlastní zahraniční vydavatelé, kteří skrze tato média prosazují své vlastní a často zcela obskurní cíle, a nezřídka tak činí v rozporu s elementární novinářskou etikou i kulturou, nevyjímaje dezinformace. Nehledě na stesky ČSSD, která uspořádá tiskovou konferenci a pak žasne, že média místo relevantních a společensky závažných informací uveřejní pouze info poškozující ČSSD... Necenzurovaný veřejnoprávní (družstevní) týdeník by měl sloužit k objektivnějšímu a komfortnějšímu informování občanů/voličů ČR o dění v zemi, uvnitř politických stran a umožňovat vzájemnou komunikaci.

b) Po téměř všeobecném zániku stranických deníků (které se staly pouhými a od života odtrženými PR tiskovinami stávajících vedení politických stran, takže je přestali členové odebírat) zde chybí platforma pro vnitrostranickou diskusi politických stran (a tedy mizí i vnitrostranická demokracie).

c) Předchozí argument možná připadá nicotný, ale fakticky je naopak velice závažný. Absence vnitrostranické diskuse umožňuje, že se ve stranách k moci derou všeho schopní kariéristé, vyžírkové a lehkoživkové, slušní členové partaje naopak opouštějí a strany se mění ve skutečné mafie, které potom s lobbisty ovládají stát.

d) Politická scéna je zcela roztříštěná a surfování po jejich webech je pro občana-voliče časově nezvládnutelné. Tištěná verze by měla být kultivovaným přehledem relevantních informací komfortním servisem členům politických stran a občanům-voličům..


KONCEPCE VP TÝDENÍKU

1) Název a žurnalistická koncepce
2) Vydavatel: Družstvo týdeníku České Fórum

1) Název a žurnalistická koncepce týdeníku

Název: České Fórum

Žurnalistická koncepce
a)
Velikost strany jako u normálního deníku, tištěno černobíle na novinovém papíře (nejnižší náklady). Šlo by o obdobu např. pseudo studentského Babylonu, na který Ministerstvo kultury ochotně přispívá royalistovi Placákovi. Byl by jen vyšší počet stránek

b) Každá z politických stran, která v posledních parlamentních volbách získala alespoň 0,5% (jeden pomyslný poslanec) by zde měla svoji autonomní přílohu, kterou by si sama nezávisle koncipovala a editovala.
Rozsah: Politické strany, které získaly 5% a více by měly dva listy, strany s 4,99-0,5% jeden list.

c) Dva listy by mělo konkrétně těchto 5 stran: ČSSD 22,08, ODS 20,22, TOP 09 16,70, KSČM 11,27, Věci veřejné 10,88.
Jeden list: - 7 stran: SPO 4,33, KDU-ˇČSL 4,39, SZ 2,44, Suverenita 3,67, DSSS 1,14, Česká pirátská strana 0,80, Strana svobodných občanů 0,74 Další jeden list: Odbory? Družstva? Již z důvodu pestrosti ano.
(X - pozn. pod textem)

d) 1. a 2. stránka – by obsahovala týdenní domácí zpravodajství sestavené výhradně ze zpráv veřejnoprávní tiskové kanceláře; předposlední a poslední strana - dtto, ale zahraniční zpravodajství. Zajišťovala by střídavě 1. a 2. politická strana dle umístění v posledních parlamentních volbách

e) Každý subjekt by si ustavil a financoval vlastní redakci své autonomní stránky a zároveň by měl povinnost zřídit si stejnojmennou webovou stránku, kde by si vydával on line zpravodajství a po uzávěrce i vlastní e-verzi tištěné stránky.

f) Každý subjekt by měl povinnost – zakotvenou v kodexu – nabídnuté materiály, které nebyly přijaty do tištěné verze, zveřejnit kompletní na stránce webové (která je „nafukovací“) a ve své tištěné příloze uvést alespoň názvy a autory, popř. i krátké info o těchto (webových) materiálech.

g) Tím by byla paralyzována cenzura (i „autocenzura“ redakce). Transparentnost by byla posílena i tím, že autor, jehož text byl ignorován jej může nabídnout jinému subjektu s příslušným protestem.

h) Každý subjekt nese právní i další zodpovědnost za obsah své autonomní přílohy, pokud jeho texty poruší tiskový zákon popř. jiné zákony ČR. V takovém případě může být i vyloučen z družstva.

Vydavatel: Družstvo týdeníku České Fórum

a)
Každá strana představuje družstevní subjekt a má jeden hlas na kongresu (valné hromadě), který je nejvyšším orgánem Družstva týdeníku České Fórum.

b) Kongres se schází 1x do roka a tvoří ho předsedové politických stran (eventuálně dalších subjektů) či jejich statutární zástupci.

c) Rozhodnutí kongresu prosazuje a operativní záležitosti řeší výkonná rada složená z delegátů jmenovaných jednotlivými družstevními subjekty.

d) Aby nebylo možné zneužití, bylo by účelné zakotvit ve stanovách všeobecný kodex, který by vyjadřoval vůli po politické kultuře a pro jistotu přiznával každému subjektu při hlasování buď právo veta (nebo žádal všeobecný či alespoň 90% konsenzus).

Financování:
1)
Ze státního rozpočtu.
Jde o celospolečenský zájem a stát ostatně přispívá na tiskoviny nejrůznějších komunit. V tomto případě, uváží-li se inzerce by jeho cena byla zcela symbolická nebo by byl dokonce zdarma (jako deník Metro).

2) Nestátní forma.
a)
Vznik fondu družstva České Fórum, do kterého by každý subjekt přispěl (popř. přispíval na další eventuální náklady) podílem dle vlastněné plochy (1 strana ´= 1 díl). Další zdroje: inzerce, sponzoring, atp. Prozkoumat možnost grantů a využití eurofondů. Finančně slabým subjektům by byla (stranami pobírajícími státní příspěvek) poskytnuta „půjčka“, která by se splácela ze zisku.

b) Dělba eventuálního zisku dle družstevního principu: Každý subjekt by dostal stejný podíl (zisk vzniká v důsledku synergického efektu práce každého subjektu).

NÁHRADNÍ ALTERNATIVA
V případě nezájmu některých subjektů (předpokládat lze pravicové strany): pokusit se opět o realizaci ve spolupráci s dalšími subjekty jako odbory, Družstevní asociace ČR, Britské listy, Červený kříž apod.

(X) Poznámka: Kontroverzi asi vzbudí participace DSSS. Jsem přesvědčen, že kádrování LEGITIMNÍ a LEGÁLNÍ demokratické strany je znakem nezralosti (popř. paranoy), zvláště u levice: ta se v Rakousku štítila Haidera tak dlouho, až s ním uzavřeli koalici křesťané... a SPÖ měla po vládě! (V ČSSD se podobně „straší“ navíc KSČM).


Stočes František
26. ledna

NETSOCAN