NETSOCAN
Číslo 1---LEDEN-ČERVEN 2016 ---Ročník XV.
Babišův výčet ekonomických zločinů v ČR


Níže je uveden výběr z vystoupení českého ministra financí A. Babiše na mimořádné 43. schůzi poslanecké sněmovny 23. března 2016, na které měl ministr vysvětlit nejasnosti s financováním svého areálu Čapí hnízdo. Babiš své vystoupení věnoval přehledu a tvrdé kritice ekonomických zvěrstev spáchaných na ČT. Titulek Netsocan

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice. Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku... a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku... Vycházím i z toho, že mnohým lidem dochází, jakým způsobem jsou u nás některá média zmanipulována. Jak vytrhují informace z kontextu, jak spekulují a lžou.

Já jsem do politiky nechtěl. Vy jste mě zplodili. ODS a zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce... Chápu, že pro mnohé politiky je Agrofert trnem v oku, něco, co nedokáží ani pochopit, a tak mají snahu to buď zpochybnit nebo zničit.

Avšak já v tomto ohledu musím říci, že zatímco ostatní velké firmy mají svá sídla v daňových rájích, Agrofert sídlí v ČR a také zde platí daně. Za 23 let jsem vybudoval firmu, která má dnes přibližně 35 tisíc zaměstnanců a 205 firem u nás i v zahraničí. Za rok 2015 má nekonsolidovaný obrat 231,5 mld. korun a co je důležité, celý holding má transparentní strukturu a nemá žádné offshore společnosti.

Také jako jedna z mála českých firem dostává dividendy od svých zahraničních dceřiných společností. Od roku 2006 do roku 2015, tedy za 10 let, obdržel Agrofert ze zahraničí, když peníze přišly do České republiky, 22,9 mld. korun dividend. To jsou peníze, které naše firmy v zahraničí vydělaly, a my jsme ty peníze vzali do České republiky. Pro ilustraci uvádím, že do České republiky přišlo za stejné období celkem 83 mld. korun dividend, to znamená, že firmy Agrofertu se na tomto čísle podílí více než čtvrtinou, 26,6 %.

Firmy Agrofertu na rozdíl od jiných nevyvádí peníze ven, jako jiné korporace, ale naopak je přináší ze zahraničí zpět do České republiky, investují zde a zaměstnávají další občany. A to v době, kdy opačným směrem, tedy z České republiky do zahraničí, odteklo za stejnou dobu, to znamená 10 let, 1927 mld. korun, 1927 mld. korun. Ale není to nelegální. My jsme chtěli, aby tady zahraniční firmy investovaly, a když zaplatí korporátní daň, tak samozřejmě mají právo si vzít tu dividendu...

Bylo by zajímavé vědět, kolik z této částky, z těch 1927 mld. za 10 let, skončilo na účtech offshorových společností, z nichž přibližně 15 tisíc patří českým akcionářům. Už taková majetková struktura vyjadřuje určitý vztah těchto lidí vůči naší zemi. Mimochodem zajímavé by bylo vědět, kolik z těchto offshorových firem vlastní bývalí nebo stávající politici, a kolik z nich jsou takzvaní solární baroni...

Nepochybuji o tom, že by si mnozí ze srdce přáli, aby pseudokauza o Čapím hnízdě zastínila výsledky mé práce na Ministerstvu financí. Výčet všech výsledků resortu by zabral několik hodin, takže stručně připomenu alespoň ty nejvýznamnější.

Od svého nástupu do funkce jsem dvakrát snížil deficit státního rozpočtu, a to v roce 2014 ze 112 mld. na 77,8 mld., v roce 2015 plánovaných 100 mld. na 62,8 mld. s cílem mít vyrovnaný rozpočet ve střednědobém horizontu. Velmi důležité je říci, že nezlepšujeme výsledky hospodaření státu za cenu zvyšování daní a škrcení ekonomiky, a děláme to při rekordních investicích, které jen v roce 2014 dosáhly 112 mld., a v roce 2015 dosáhly naprosto historické výše 176 mld. s meziročním nárůstem téměř 65 mld. Tudíž kdybychom nenavýšili investice, měli bychom dokonce za rok 2015 vyrovnaný rozpočet ... zatímco v roce 2013 byl státní dluh 41,3 % HDP, v roce 2014 už jen 39 % HDP, a loni poklesl na 37,3 % HDP. Pro porovnání, Řecko má 176 nebo Itálie 136, nebo Francie 100... A kdo nás tu nejvíc zadlužil v minulosti? No pan nejlepší ministr financí Kalousek. 670 mld. nás zadlužil, když byl ministrem. Je to spočítáno na den...

Poprvé v historii této země jsme také zmapovali veškerý její majetek ve formě mapy majetku státu, která obsahuje neuvěřitelných 1,6 mil. položek. Zjistili jsme díky tomu přes 25 tis. bezprizorných nemovitostí, které byly zapsány na neexistující zaniklé státní instituce. Nemovitosti byly zapsány na 1906 státních subjektů, z nichž bylo přes 1300 neexistujících nebo v likvidaci...

Ve srovnání s rokem 2013 jsme... na daňových příjmech a odvodech vybrali do roku 2015 o 117,7 mld. korun více. Znovu opakuji, o 117,7 mld. korun více. Vy jste se mi vysmívali, že vybereme stovky miliard, a my je vybíráme. Do konce roku 2017 budeme na 200. A není to málo peněz, kdybychom je dali jenom na důchody, můžeme měsíčně přidat každému důchodci 820 korun. Kdybychom je dali na dálnice, postavíme 400 km nových dálnic. Kdybychom je dali učitelům, zvýšíme jejich výplatu o 12 tisíc. Bohužel zanedbaných a podfinancovaných oblastí bylo v České republice zanecháno tolik, že jejich náprava je postupná a není otázkou jednoho funkčního období vlády.

Marek Benda. To je legenda této Sněmovny, 24 let tady sedí. To je neuvěřitelné! Jak jste to dokázal? Já jsem ta dva roky a mám... (nedořečeno), 24 let tady jste, pane Benda, 24! Neuvěřitelné!... Benda - legenda se dobře rýmuje.... Sociální demokracie svolala tolik schůzí, a vždycky jste to zamázli, když jste byli ve vládě! Tak proč ODS a TOP 09 svolala mimořádnou schůzi? To se za 26 let budování kapitalismu v Čechách neobjevily důležitější kauzy? Proč svoláváte schůzi ke kauze, která vznikla na základě sérií anonymních oznámení do Bruselu a na Policii České republiky! Věc, kterou rozpoutala novinářka, která má víc informací z Bezpečnostní rady státu o kauze Libanon, než já. Nebo její členové. (Ohlas v sále.) Která spekuluje, že údajné výkupné, o kterém nic nevím, bylo předmětem rozkrádání! Která ví, koho policie v rámci pseudo kauzy Čapí hnízdo bude zvát na výslechy! Moji rodinu? Ona to ví? Živý spis. Jak to ví, ta paní? Ona má informace ze živého spisu. Ona pravděpodobně už ví, na jak dlouho mě zavřou, už píšou - 10 let, 15 let.... Já vím, že tady štvu plno lidí, vím, že by vám to udělalo radost. A řekněte mi, kdo tu mega kampaň platí!...

Takže, pane Bendo, ...vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země. Já jsem vždy říkal o vašem zakladateli ODS panu Klausovi, od kupónky po amnestii: Nejdřív jste to nechali vašimi kumpány rozkrást, a potom to váš zakladatel zkorumpovanou amnestií, kterou prominul, odpustil. Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého. Ty nás stály 100 miliard. IPB - vždyť tam seděl ten Vaigl, však ODS ovládala IPB. Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé. A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku...

ČKA nás stála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro... Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti.

A ještě jsme zapomněli na to, že nám v roce 2012 Brusel, když byl pan Kalousek ministr financí, kvůli korupci zastavil veškeré čerpání evropských fondů... A co nám ten Brusel řekl? Špatná kontrola. Brusel vytkl - 15. 3. 2012 - premiér české vlády Nečas oficiálně potvrdil, že Česko má velké potíže s čerpáním peněz z Evropské unie. Zároveň potvrdil, že vláda dostala od Evropské komise varovný dopis, v němž mimo jiné stojí, že hlavním důvodem pozastavení plateb z evropských fondů je fungování auditního systému. Div se světe! A kdo byl ministr financí? No - nejlepší ministr financí za historie této země, který nás zadlužil o 670 - Miroslav Kalousek... Komisařům vadilo, že české úřady plýtvají a příliš často si totiž pořizují služby od externích firem, outsorcing. To jsem zrušil, externí právníky. A přesto si je můžou zajistit vlastními silami. Ano, ministerstvo - pod mým vedením jsme vyhráli arbitráž za 800 milionů. Naše mladá právnička! Bez externistů. Dochází tak zbytečně k tomu, že úřad má odborníky na čerpání dotací z EU, ale přesto se obrací ještě na firmy, které se zabývají tímtéž...

Samostatnou kapitolu pak tvoří velká privatizace a následně osud klíčových státních podniků, které byly mnohdy pod neprůhlednou vlastnickou strukturou vytunelovány, zkrachovaly a zanechaly dluhy ve výši celkem stovek miliard a zcela zdevastovaný a nepoužitelný majetek.

Pojďme se teďka podívat na Českou exportní banku. To je další Topolánkovo a Kalouskovo dílo. A ...velký problém. My jsme ho zdědili po vás. ... my jsme přišli v lednu 2014 a Česká exportní banka byla co? To nebyla efektivní podpora exportu. To bylo rozdávání úvěrů pro spřízněné firmy Topolánkovy a Nečasovy vlády. Tyto praktiky vyústily až v zásah policie přímo v bance. Protikorupční policie si z České exportní banky a přidružené státní pojišťovny EGAP v lednu 2014 odnesla 16 podezřelých úvěrových smluv. Taktéž NKÚ, Národní (správně Nejvyšší) kontrolní úřad, krátce po kontrole v bance v tom období zjistil, že 8 miliard Kč odešlo z účtu banky na účty různých projektů na Ukrajině a v Rusku v rozporu s vnitřními předpisy banky. A dědictví období rozdávání exportních úvěrů, když byl strážcem kasy samozřejmě pan Kalousek - téměř zdvojnásobená úvěrová angažovanost banky.

V roce 2010 zrazu bylo 43,8 miliard nových úvěrových smluv, oproti průměru let 2008, 2009 bylo 23. 20 miliard korun úvěrů v bilanci je v defaultě, to znamená, že je nevymahatelných. 20 miliard, vážení. A dalších 20 miliard korun je ohrožených. Hazard, který dovolily předchozí pravicové vlády České exportní bance, stojí daňové poplatníky už 6,7 miliardy korun. A z toho nám bylo doposud předloženo, stojí vykrytí dotací pojistných fondů EGAP daňové poplatníky téměř 5 miliard.

Proč se mimořádná schůze Sněmovny nesvolá kvůli vypořádání církevních restitucí? To je velké domů pana Kalouska. Kdy stát vrátí majetek v hodnotě 75 miliard korun? A za nevydaný majetek bude církvím vyplaceno 59 miliard korun v průběhu 30 let navyšovaných o inflaci. Částka se může vyšplhat na 96 miliard, přičemž 17 let bude náš stát také přispívat na výplaty duchovním. Takže celkově nás to může stát 171 miliard korun.

Nepopírám, že církevní restituce byly správným krokem. Ale ne v takové formě, která měla za cíl jediné - vytáhnout další peníze z kapes občanů do politických stran. A hlavní otázkou je, jak byl tento Kalouskův tunel zrealizován. Jeden pamětník říká, že Jankovský, tehdejší ministr pro místní rozvoj, za Nečasovo-Kalouskovy vlády dostal konkrétní částku, kolik má stát církvím vrátit a zaplatit. Jenom tak si můžeme vysvětlit, proč podle výpočtu Českého statistického úřadu stát v případě církevních restitucí ocenil majetek příliš draho, takže i cena za nevydaný majetek je nadhodnocena. Podle interní zprávy statistického úřadu v roce 2015, kterou zveřejnila média, měla být cena za metr čtvereční zemědělské půdy zhruba 14 korun. A proč stát zaplatil 44, když to mělo být 14? 44! A lesní pozemky měly být 10 korun a stát zaplatil 27!

Takže zjednodušeně řečeno to znamená, že kvůli schválení Nečasovou vládou a iniciátorem celého projektu církevních restitucí panem Kalouskem bude stát vyplácet peněžní náhradu o miliardy vyšší, než by musel, a to bude až do roku 2043..

A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům? Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci?...

Privatizace Letiště Praha. Tento plánovaný tunel za 100 miliard odtajnily Janouškovy odposlechy. To byl pán z ODS. Aktéři: Kalousek, Topolánek, Řebíček, Bém. Podle odposlechů si měli rozdělit provizi z privatizace Letiště Praha, které mělo hodnotu 100 miliard. A tehdy byl akcionářem letiště samozřejmě pan ministr Kalousek. Tuhle miliardovou šarádu vám zatrhnul až pád vlády. Naštěstí. Ale Řebíček s Kalouskem stihli aspoň pro letiště koupit totálně předražený pozemek za 4 miliardy, který kdysi patřil státu.

Prodej ČSA. Zase je to ten pan ministr financí Kalousek. 44 procent jste prodali za 67,5 milionu korun. Ano, slyšíte správně. Víte, co na to tehdy řekl majitel letecké společnosti Travel Service pan Šimáně? Že Kalousek a jeho parta prodala tento podíl za cenu půlky motoru Boeingu 737.

Dotační podvody. Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu mluvit - o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo?...

Pane Schwarzenberg,, ...byl jste tady někdy v minulosti grilován? Jak se postavila podezření na vaše napojení na české (nesrozumitelné)? Že jste obchodoval s parťákem zavražděného kmotra Mrázka. Jak Sněmovna řešila vaše dotace na obnovu rybníků? No nijak. I média to přešla bez povšimnutí. Já vám to můžu připomenout. V roce 2002 jste podal žádost na státní dotace na opravu svých rybníků v rámci programu Obnova rybníků po povodni. Na tento účel jste obdržel v září 2003 částku 2,7 milionu korun na obnovu Kroupovského rybníka a o dva měsíce později částku 1,8 milionu korun na obnovu rybníka Ždír (?). U Kroupovského rybníka byl přesažen termín pro kolaudaci zhruba o šest měsíců. Ministerstvo financí vám ale prominulo chyby ve využívání dotací při obnově vašich rybníků. Stalo se to za vlády Mirka Topolánka a ministra financí samozřejmě dělal Kalousek....

Nebyl jste náhodou, pane Schwarzenberg, ...ve střetu zájmů? Pamatujete si, co jste řekl do médií? Že jste o tom s nikým nemluvil?... To jste všichni zapomněli, že pan Schwarzenberg a jeho firmy získaly na dotacích ze státního rozpočtu přes 150 milionů korun?

A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky? ...O privatizaci karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly, který o několik let později brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval 110 miliard korun. Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. Tentokrát to ale nebyl Klaus, kdo řídil tuhle privatizaci. Pro tento projekt zvedly ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg a s panem Bakalou, a to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu?...

A nyní se... ibrátím na nejvyšší morální autoritu této země pana Kalouska. A zeptám se ho, ke kterým jeho kauzám, kterých je tolik, že se to nedá ani všechno vyjmenovat, se sešla Sněmovna? Je o nich ostatně napsaná celá kniha Nadačního fondu proti korupci.. přečtu jenom kapitoly, abyste si osvěžili paměť. Jak to bylo s padáky? Kolik tam bylo mrtvých? Modernizace tanku T-72. Štábní informační systém. Prodej deseti letounů MiG-29. Prodej stovky tanků řady T-72 do Alžírska. Prodej kasáren na Náměstí Republiky. Kalouskův systém rozdávání zakázek. Kauza Diag Human. Ochrana vzdušného prostoru a kauza Gripeny. Kauza mýtné. Ano, naše vláda zdědila kontrakt s Kapschem, který byl uzavřen tak, že neměl konce. Kauza elektronické viněty. Kauza hazard. A znovu armáda - kauza letadla CASA.

Byla snad díky těmto skutečným kauzám svolaná mimořádná Sněmovna? A byl za ně někdo někdy stíhán? Třeba kauza Kalouskem užívaného luxusního bytu prodaného panem Hávou panu Kašákovi v době, kdy byl Kalousek jen krátce politikem. Jeho vazby na jeho přítele a později náměstka pana Fuksu, zakázky firmy švagra Kašáka jdou za 150 mil. v době, kdy byli lidé s vámi spojeni v rozhodování o těchto zakázkách, a později byla firma sponzorem pana Kalouska. S odhalením kauzy přišla v roce 2002 MF DNES, naštěstí jsem ji tehdy nevlastnil. Známá zbrojař Háva prodal Kalouskovu švagrovi Lubomíru Kašákovi luxusní byt v Praze za 6,5 mil. korun. Kašák v něm pak za nájem 15 tisíc korun měsíčně nechal Kalouska bydlet. Přes něj tento byt pak získala po Kašákově smrti jeho sestra, manželka ministra Kalouska. Lubomír Kašák byl napojen na aféry příbramského Palerma a jeho firma IDOS dostala zakázky od města 150 mil. korun. Lubomír Kašák nakonec skončil zastřelen a jeho vrah vzápětí podle policie spáchal sebevraždu. Já nevím, kolik bylo mrtvých kolem pana Kalouska. To určitě nebylo pro Sněmovnu důležité.

Privatizace OKD. Kvůli kupónové privatizaci vašeho zakladatele ODS Klause ztratil stát majoritu v OKD. Proč v roce 1997 vláda Václava Klause nezasáhla? Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano, vážení horníci, 110 mld. korun. Na prodej podílu akcií při veřejné nabídce vydělal 30 mld. Podle výročních zpráv NWR a OKD získal za období 2006 a 2012 jen na dividendách 65 mld. Dalších odhadem nejméně 15 mld. vydělal prodejem bytů a ještě mu zůstal další majetek v hodnotě 10 mld. A to tím, že rozdělil OKD dne 22. května 2006 na několik firem. Nemovitosti převedl na nástupnické společnosti. Jeden příklad za všechny. Společnost RPG RE LAND, která se 5. května 2014 přejmenovala na společnost Asental Land. Minulý pátek jsem se zúčastnil odborářské konference horníků a v ten den Asental Land ještě vlastnil 19 862 parcel o celkové výměře 45 903 106 metrů čtverečních pozemků v celé České republice a 92 nemovitostí. Společnost RPG RE Residential se přejmenovala dne 1. 12. 2006 na RPG Byty. A co se stalo? Horníci byli připraveni po privatizaci a následných krocích pana Bakaly o byty, neboť ten je dále vesele přeprodal. Přitom slíbil horníkům prodat byty za 40 tisíc. O ceně, za kterou je Bakala prodal, lze jen spekulovat, ale taková transakce by mohla představovat přibližně 10 mld. korun...

A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim slíbili. A samozřejmě naše koaliční vláda se o ně postará. Ale takových zvěrstev, které tady politické strany uskutečnily po revoluci, bylo tolik, že bych tady mohl mluvit měsíce.


frs
4. června
NETSOCAN