NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2003 ---Ročník II.
Řezníci versus holubice

ooooo

Podle hesel poznáte je.
ooooo Masové demonstrace za mírové řešení iráckého problému, kterých se zúčastnily miliony občanů celého světa, včetně občanů USA, nebývale zaskočily válečné štváče. Ti malí a čeští se pokoušejí ideály pacifizmu zpochybnit alespoň tím, že poukazují (v LN, MF DNES) na společnou účast českých pacifistů a KSČM. Tyto demonstrace však měly společné pouze to, že se konaly ve stejnou dobu.
ooooo Lišily se nejenom místem konání, ale zejména hesly a idejemi. Za nejtypičtější bolševické heslo, které přivedlo k slzám rudé babičky a dědečky a pod nímž by jistě štěstím zaslzel i jejich idol, Kléma, lze patrně vybrat ono "Americké piráty pověsíme na dráty" Dál k tomu nemá smysl nic dodávat. Největšími škůdci českého komunizmu vždy byli americký imperialista, americký brouk - mandelinka bramborová a čeští bolševici. Nic se na tom nezměnilo. Nicméně esprit nelze upřít transparentu "Ani muže pro Bushe, ať si tam sám nakluše"
ooooo Naproti tomu demonstrace českých pacifistů se účastnili jak Američané tak Iráčané a byly prostoupeny humanizmem, který však neměl nic společného s appeasmentem. Filozof Erazim Kohák zdůraznil, že protestuje ve jménu amerických ideálů svobody a lidských práv a válka by znamenala humanitární katastrofu pro irácký lid. Saddáma Husajna je třeba odzbrojit, ale diplomatickou cestou. Husajnovu nebezpečnost a nutnost jeho svržení potvrzuje i irácký občan Sabih, ale s válkou ve své zemi nesouhlasí. Pětadvacetiletá studentka Žaneta odmítá pasívně přihlížet k tomu, že žije v ose zla USA, Velká Británie a Česká republika a domnívá se, že naše vláda svou vojenskou angažovaností v Iráku píše nejčernější stránku českých dějin. V petici adresované českému kabinetu pacifisté žádají odvrácení války v Iráku a odmítají jakoukoli českou účast na ní.
ooooo Jako nejvtipnější hesla lze vybrat "Česká vládo, nejsme stádo", "Čí je to válka, není naše, čí je to válka, George Bushe" a "Neshazujte bomby, shoďte radši Bushe".

V cizině není válka vůl, ale Bushit!
ooooo V Londýně se přes chladné počasí sešla údajně největší protiválečná demonstrace v historii. Hesla jako "Dělej čaj, ne válku" však asi Toníkem Blairem příliš nepohnou. Jednak byl v teple a tak spolu se svým bratrem ve zbrani Jirkou juniorem a v pauzách při vyhrabávání válečné sekyry, nejspíše prosili milostivého Boha, aby co nejvíce protiválečných štváčů aspoň nastydlo.
ooooo Toníkův bratr v Socialistické internacionále i ve zbraních NATO, Gerhard, zatím vůči mírovému poslání amerických Tomahawků zachovává chladnou zdrženlivost. Nicméně členům svého kabinetu doporučil, aby raději seděli v teple a nestrkali nos mezi půl milionu demonstrantů, protestujících proti válce v mrazivých ulicích Berlína. I přes jistě dobře míněnou radu však pochodovali pod hesly "Ne válce", "Krvavá ropa" a spolu s demonstranty ze 40 organizací mírového hnutí, odborů, církví i politických stran také tři spolkoví ministři a dokonce i předseda Bundestagu. Dostanou-li snad přece jen chřipku, lze jim přát aby měla co nejmírnější průběh a aby se jednalo pouze o chřipku virovou a nikoli politickou.
ooooo Zcela zvláštního uznání zasluhují pacifisté američtí. Neboť jestliže po tom, co tuto zemi potkalo 11. září a při stresu v němž občané USA - neustále masírováni planými poplachy - dnes žijí, dokáží soucítit s civilními obětmi jedné ze zemí, které jim jejich vláda předkládá k snídani, k obědu i k večeři jako úhlavní nepřátele, pak klobouk dolů.
ooooo V Bruselu, hlavním stanu NATO, si demonstranti vymysleli hesla, která si Jirka junior do svého památníčku asi nezapíše: "Stop Busherie!" a "War is Bushit"...
ooooo Busherie je anglický přepis francouzského slova (la) boucherie a znamená řezničinu. Jenže zatímco la boucherie lze považovat za řezničinu obyčejnou, při které jsou zabíjena zvířata, aby sloužila jako potrava pro lidi, Busherie by měla být řezničinou specifickou, při níž jsou zabíjeni lidé, aby sloužili jako potrava zeleným mozkům. Ve slově Bushit se zase překrývají dva výrazy z nichž první je slušný a znamená jméno amerického prezidenta. Druhý termín už slušný není a kdo nezná jeho překlad, nechť konzultuje v anglicko-českém slovníku u hesla shit.

Give War A Chance?
ooooo Parafrázi názvu písně Johna Lennona Dejte možnost míru, tzn. Dejte šanci válce si asi notují jako refrén všichni, pro které OSN není reprezentativní a úctyhodnou institucí usilující o sladění zájmů všech států této planety, ale pouze neschopným diskuzním klubem, jehož závěry se argumentuje pouze tehdy, když se to hodí.
ooooo Někdejší ministr obrany USA H. Kissinger argumentuje takto: "Kdyby Spojené státy ustoupily hrozbě francouzského veta..., byl by výsledek katastrofální nejen pro NATO, ale i pro mezinárodní pořádek jako takový. Jestliže krize skončí, aniž by se režim v Bagdádu změnil, jestliže Spojené státy pošlou do této oblasti 200 000 vojáků a pak je zase stáhnou zpět, aniž by dosáhly něčeho podstatnějšího než nejisté kontroly nad režimem, který už více než deset let porušuje nařízení OSN, bude důvěryhodnost americké moci ve válce proti terorizmu a v mezinárodních záležitostech vážně a možná nenapravitelně poškozena. Za těchto okolností budou vlády, které podporovaly nebo tolerovaly americké hromadění vojenských sil v této oblasti, ohroženy nebo nuceny odejít do exilu." (Sic!).
ooooo Pomine-li se nečekaná a nepochopitelná hysterie obsažená v textu jinak seriozního politika pak nezbývá, než položit tyto otázky: Posílají USA pokaždé 200 000 vojáků do oblasti státu, který chronicky porušuje rezoluce OSN? Pokud ne, pak tím podlamují důvěryhodnost jak USA tak OSN! Nemůže i v tom být příčina mezinárodního terorizmu, jehož terčem jsou dnes zejména USA? Proč dříve USA nevadil terorizmus v Čečensku? Proč USA podrývají důvěryhodnost svoji i OSN tím, že odmítají OSN financovat a na některá zasedání, jako např. v Durbanu posílají "delegace", jejichž složení je urážkou OSN? Nejsou snad i samotné USA státem, který porušuje nařízení OSN, např. v ekologické oblasti a riskuje tak možnost obrovských a nenapravitelných škod na celé planetě? Jak mohou více než deset let po skončení studené války USA tvrdit, že tak malý a tak vzdálený státeček jako je Irák ohrožuje bezpečnost velmoci?
ooooo H. Kissingera by mělo uklidnit vědomí, že řešení irácké krize bude současně demonstrací prestiže OSN, která si toho je vědoma, a že důvěryhodnost americké moci vzroste jen tehdy, zasáhne-li v rámci mandátu OSN. Rozhodně ne naopak! A kdyby snad mělo k válce dojít jen ze strachu z "ostudy", že se tu sešlo 200 000 vojáků - a ani si nezaválčili, pak by to byl spíše případ pro psychiatry a s diagnozou "zelený mozek".

Válka už není vůl?
ooooo Na jiný aspekt upozorňuje historik E. Mandler v článku: A co když Rada bezpečnosti nepodpoří USA? (MF DNES, 18. února). "Především by se Amerika, vůči které se chová svět tak nevděčně, věnovala zase jen Americe a hrozbám, které by chápala jako bezprostřední. Svět by na nějakou dobu přišel o svého logického a tolerantního četníka..., a jasné je jen jedno: islámský radikalismus ve spojení s evropským pacifismem by konečně mohl pohodlně účtovat s hlavním nepřítelem Alláha, izraelským státem. Ovšem předpovědi tohoto druhu se nemusejí vyplnit..."
ooooo Představě, že když si USA se Saddámem nezaválčí, pak se stáhnou z oblasti a počnou se oddávat kdysi oblíbenému izolacionizmu nemůže věřit ani malé dítě. A navíc, pokud se OSN podaří odzbrojit Irák mírovou cestou, tedy podstatně civilizovaněji než bombardováním a válkou, proč by to měly USA, které jsou nepochybně civilizovanou zemí, chápat jako nevděk? Ostatně i způsob, jakým USA porazily SSSR, tzn. nesrovnatelně mocnějšího protivníka než je Irák dokazuje, že Busherie patří mnohem spíše do Starého zákona než do 21. století. Neboť zabíjení plodí animozity a nenávist, které zůstávají v historické paměti nesmírně dlouho.
ooooo Kdyby se pan historik věnoval i současnosti, pak by se možná dozvěděl, že režim v Iráku není islámský, ale sekulární, světský. Saddámovi jsou ideologické spory stoupenců Alláha i Hospodina srdečně lhostejné, a pokud mu na Izraeli něco vadí pak to nejspíše nebude jeho Hospodin, ale atomová bomba. Mate-li pan historik veřejnost neůmyslně, měl by se čtenářům omluvit a doplnit si eventuálně vzdělání. Pokud tak činí vědomě, počíná si zcela unfair. Dle logiky E. Mandlera by měl Saddámův sekulární režim zůstat u moci naopak co nejdéle, neboť právě on by tvořil ideologickou protiváhu islámu, k čemuž ostatně Irák svou válkou s Iránem již jednou posloužil...
ooooo Zajímavý přerod prodělal během svého úřadování náš pan prezident. Pro někdejšího odpůrce vojenských paktů i válek už vize mnoha tisíc nevinných a úplně zbytečných civilních obětí není v boji za vítězství pravdy a lásky absurdní! Stejně tápe i při hledání loajality k OSN, NATO, EU, USA, české vládě i lidu... Podobně jako známý antický vládce, který každý svůj projev o čemkoli zakončoval - "A ostatně si myslím, že Kartágo musí být zničeno," i V. Havel pojal přesvědčení, že se Saddámem, (který údajně a lstivě použil amerických chemických zbraní proti vlastnímu lidu) je třeba naložit jako s Kartágem. Doslova v posledních hodinách svého státničení se dopouští činu, nad níž si historikové nepochybně smlsnou. Využije své "americké spojky" na ministerstvu zahraničních věcí a bez jakékoli komunikace natož konzultace s relevantními orgány státu podepíše jako hlava státu dopis, vyslovující podporu válce USA v Iráku bez souhlasu OSN... Tak nenormálním způsobem ČR v Bushit, tedy do války, ještě nevstoupila...
ooooo Na českém politickém dvorku s dějí i další zajímavé věci. Veřejnoprávní ČT se rozhodla zachovat se vyjímečně jako informační médium a pokusila se ve Šponě uspořádat diskuzi mezi českým ministrem zahraničí a iráckým vyslancem. Což C. Svoboda odmítl s úsměvem nevińátka a poukazem, že by se to mohlo vykládat jako jednání ČR s Irákem. Ale kým by to tak mohlo být chápáno a komu by to mohlo vadit, ví sám bůh. Je ČR suverénní zemí? Pokud ano, pak je snad svatou povinností politika, obzvláště křesťanského, jednat o míru do poslední chvíle, nehledě na to, že ve Šponě mělo jít pouze o názorovou konfrontaci. Ministr Svoboda tak sobě i televizním divákům odepřel vzácnou příležitost uvidět šokovaného iráckého ambasadora, kterému bude hněvivě vmeteno do tváře: "A ty bomby na váš lid dopadnou za to, že jste nepředložili důkaz o zničení chemických a bakteriologických zbraní! Heč!"
ooooo Proč vlastně dosud nebylo iráckému ambasadorovi umožněno vystoupit v naší veřejnoprávní televizi, přednést tu uceleně vlastní stanovisko a pak jej obhajovat v diskuzi? Takový sólokapr! Naše média se k něčemu podobnému možná odhodlají - ovšem až po vítězné válce... Jenže to už ten ptáček bude mít jiného pána a zazpívá úplně jinak, že ano.
ooooo Takto se ovšem česká média podobají jakémusi nepřetržitému kostnickému koncilu! Jenom tím Husem je pokaždé někdo jiný.
ooooo Nicméně pokud se jedná o Irák a o spor mezi řezníky a holubicemi, opona jde vlastně teprve vzhůru.


František Stočes
únor 2003

NETSOCAN