NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2003 ---Ročník II.
Nemocná velmoc zvaná média

ooooo Nikdo jistě nepochybuje o obrovském významu i moci médií. Mementem by však mělo zůstat jejich těžké selhání v klíčové době společensko-ekonomické transformace Československa. Občané byli zaplavováni propagandou na úrovni "Léčby klausem" a média, původním posláním hlídací psi demokracie, vrčela spíše na ty, kteří se pokoušeli diskutovat. Je třeba konstatovat, že média za tehdejší selhání nenesla žádnou zodpovědnost a má-li tato společnost alespoň minimální sebezáchovné instinkty, měla by z toho vyvodit příslušný závěr.
ooooo Dnes je situace v porovnání s 90. lety nesrovnatelně lepší zejména pokud jde o deníky. Veřejnoprávní televize je kapitola sama o sobě a místo Klausem nás nyní "léčí" Evropskou unií. Následující úvahy se však budou týkat spíše deníků a zejména skutečnosti, že dosud není nijak zajištěno jejich fungování výhradně v rámci názorové plurality a vyváženosti. Mohou se tudíž v období nějaké kampaně znovu změnit na agitační a propagandistické plátky se všemi z toho plynoucími důsledky. Spoléhat se pouze na pojistku v podobě profesionální etiky novinářů a vydavatelů je zcela krátkozraké.
ooooo Oč se vpodstatě jedná.
oooo. V současné době se názorová pluralita zajišťuje víceméně pluralitou titulů, což může hraničit až s dezinformovaností. Například ve zprávách o zániku Columbie mohou noviny blízké Washingtonu líčit tragédie statečných žen a mužů, kteří významně posunuli naše znalosti vesmíru, přinášet rozhovory s jejich rodinnými příslušníky a dojmout tak celý Západ. Noviny blízké Bagdádu se mohou zabývat výhradně špionážní misí raketoplánu, přinášet srdcervoucí rozhovory s pozůstalými obětí kosmonauta Ramona, (který jako izraelský pilot přepadl a bombardoval irácký jaderný reaktor) a dojmout tak celý islámský svět...
ooooo V obou případech přitom budou publikovány pravdivé informace!....
ooooo V rámci ČR tak křiklavé kontrasty jistě nenastávají, nicméně lze kupříkladu považovat za naprosto nepřijatelné profesionální selhání, když náš tisk mocně bubnoval pro agresi proti Jugoslávii, ale prohlášení jugoslávské vlády z té doby publikoval až po kapitulaci Jugoslávie, pokud jej vůbec publikoval...
ooooo Přidá-li se k tomu ještě další závažný argument poukazující na skutečnost, že většina českých deníků je v rukou zahraničních vydavatelů, pak se jeví jako naprosto nezbytné nalezení mechanismu, který by prosadil aktuální názorovou pluralitu již do každého jednotlivého titulu formou jakési anticenzury.
ooooo Lze naprosto snadno porovnat informace, které dané médium přináší o nějaké významné společenské události, porovnat je s informacemi, které o téže události přinesly tiskové agentury a pak zcela exaktně posoudit, zda médium informuje vyváženě a objektivně anebo zda agituje a provádí propagandu. Zde by bylo samozřejmě snadné buď určitou anticenzurou nebo i pouhou hrozbou sankcí takovéto nedostatky odstranit.
ooooo Jako podstatně komplikovanější by asi bylo řešení dalšího nešvaru tzv. nezávislých titulů, které se nicméně samy definují jako konzervativní, levicové atp. a pak formou komentářů i celkové koncepce obsahu vedou nejrůznější kampaně - a mění se tak opět v agitační plátky, což jim (na rozdíl od stranických a jiných zájmových titulů) vzhledem k jejich nezávislému statutu nepřísluší. Lze totiž obtížně zjistit, které relevantní články a informace autorů vlastních i ostatních hodila redakce do koše.
ooooo Krédem nezávislých a veřejnoprávních médií by mělo být respektování elementární zásady demokracie - nesouhlasím sice s tím co říkáte, ale do poslední kapky krve budu bránit vaše právo říkat to! K dosažení této méty zbývá českým médiím ujít ještě notný kus cesty. A nejen jim. Právě způsob, jakým je informováno o současné irácké krizi, která se stává i krizí v NATO, EU atd. naznačuje, že v agitační plátky se mohou změnit i média vysoce renomovaná...František Stočes
únor 2003

NETSOCAN