NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2004---Ročník III.
Kdo je v ČR informačním tyranem: Nova nebo ČT?

ooooooo V článku Kotel čili Banalizace demokracie (Lidové noviny 19. 2.) se politolog J.Pehe - pod záminkou obav z diktatury médií a z prorůstání soukromých médií, politiky a ekonomických kartelů - pokouší o pravý opak. Totiž o posílení diktatury veřejnoprávní televize.
ooooo Informační tyranie ČT byla v ČR do vzniku TV Nova zcela neomezená a veřejnoprávní televize hanebně ohlupovala televizní koncesionáře za jejich peníze: jako příklad jistě postačí dnes již trezorový velkoseriál Léčba Klausem či tabuizování morálních poklesků prezidenta.
ooooo Kdo uchvátil veřejnoprávní televizi asi nejlépe vystihuje čtenářka J. Kacorová, která v článku Díky Novo píše: "Díky za televizi, která nevyhledává a nefinancuje kamarády... bývalého prezidenta a v současné době už i spolupracovníky bývalého prezidentského páru. Díky za televizi, která nedává prostor... všem tzv. intelektuálům, kteří se prostřednictvím ČT i některých novin pasují do role rádců... s tím nejsprávnějším názorem na problém." (MF DNES 9. února).
ooooo Dochází-li k zatajování informací či jejich dezinterpretaci samozvanými tlumočníky pak je vždy výsledkem dezinformace čili podvádění občanů - a je lhostejno činí-li tak cenzoři totalitního režimu nebo vlastníci (v případě ČT "vlastníci") informačního média. Výsledkem je vždy deformace demokracie s obskurním cílem ekonomických, politických či jiných neoprávněných nebo dokonce nezákonných zisků. Pravda pak stejně vyjde najevo (pokud není veřejným tajemstvím), a obvykle v nejméně vhodnou dobu.
ooooo Pořad jako novácký Kotel tudíž tvoří naprosto žádoucí a nezbytný instrument i atribut svobody slova, názorové plurality a tudíž i samotné demokracie. Působí příznačně i děsivě, že něco podobného nedokáže realizovat ČT: veřejnoprávní televize by v zájmu demokracie měla být povinna vysílat pořad jako Kotel alespoň 2x týdně!
ooooo Tady patrně leží i jádro obav politologa Peheho, který má panickou hrůzu z toho, že by vysoká sledovanost Kotle mohla donutit ČT vysílat podobný zcela necenzurovaný pořad.
ooooo O tom jak barvitým bojovníkem proti názorové pluralitě, svobodě slova i skutečné demokracii je J. Pehe svědčí jeho následující, až marihuanově barvité, tvrzení: "Kotel je... ´show´ v níž vystupují karikatury: dryáčnická moderátorka, politik zredukovaný na klauna lapeného v pekelném gladiátorském ringu a vzorek ´demokratické veřejnosti´, kterou představují pečlivě vybrané skupinky frustrovaných jedinců."
ooooo Pokud jde o onen "vzorek demokratické veřejnosti" pak jím Kotel téměř a nesporně je: téměř v tom smyslu, že se v něm mohou profilovat i názory, které nejsou slyšeny v parlamentu např. proto, že jejich apologeti získali jen 4,9% hlasů; nesporně proto, že zatímco poslance chrání poslanecká imunita, polemikové v Kotli mohou za svoje verbální přečiny nést trestní odpovědnost.
ooooo Nerad se vyjadřuji v "ich-formě", nicméně tentokráte nelze jinak: Kotle jsem se zúčastnil 2x a diskutoval jsem na téma socialistické demokracie s komunistickými poslanci Filipem a Ransdorfem. Přihlásil jsem se telefonicky, sdělil téma na které chci vystoupit (což samozřejmě nevylučovalo, že by bylo možné hovořit na úplně jiné téma, pokud by avizované téma bylo např. již prodiskutováno). Určitou (a pochopitelnou) dramaturgii lze postřehnout pouze při prvním přidělování mikrofonů; další debatéři jsou již náhodní i anonymní. Poprvé jsem se dostal k mikrofonu v "prvním kole", při druhé účasti až později. Nikým jsem nebyl kontaktován, dirigován či testován z míry frustrace. Frustrován jsem nicméně byl - nejsem zvyklý hovořit na veřejnosti.
ooooo Za určité "stanovisko TV Nova" by se dala považovat jedině vlastní diskuse redaktorky Jílkové s "deptaným" politikem, jejíž témata, fakta apod. (většinou v kontextu s diváckým dotazem, někdy ne) jsou zcela v režii moderátorky.
ooooo Pokud pan Pehe píše o pečlivém výběru skupinek frustrovaných jedinců, pak na to jednak není čas a nikdo na tom nemá ani zájem. Pan Pehe tedy buď vědomě lže - čímž se znemožňuje jako člověk i občan; anebo píše v dobré víře nepravdu, kterou si lze velice snadno ověřit; a tak se diskvalifikuje jako politolog i publicista.
ooooo Hrot otráveného šípu, který J. Pehe vystřelil, byl nicméně namočen ve vysoce toxickém i silně páchnoucím jedu.

František Stočes
Únor 2004

NETSOCAN