NETSOCAN
Číslo 2 -- ÚNOR 2005 ---Ročník IV.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

AKTUALITY
 Kolik českých politiků patří do kriminálu?
 Prohlubování krize "industriálních" politických ideologií ve světle globalizace
 ČSSD potřebuje renesanci nejen na nejvyšších místech

ČLÁNKY
 Krize tradičních politických ideologií
 Je ČSSD opravdu sociálně demokratická?
 U nás v Kocourkově
 Prokristapána aneb antisemitismus po česku

NETSOCAN MONITOR
 Za co mohou lidovci
 Česko se v posledních letech...
 Jsme zajatci Grossovy duše
 I na Putina dojde
 Beru milion měsíčně. A co?
 Kalousek tají, kdo mu půjčil na dům
 Tlustý: Své věřitele nezveřejním
 Gross by měl odstoupit, říká Zeman
 Jahn kritizuje koncepci Emmerové
 Izrael protetoval proti spotu v televizi
 Lidé opustí drahé byty, nastane velké stěhování


o
Prohlubování krize "industriálních" politických ideologií ve světle globalizace

o S různými pohledy na kategorii politická ideologie (míněnou zejména ve smyslu velkých nenáboženských politických ideologií) se v českém jazyce lze seznámit např. v práci "politické ideologie" (Heywood A.... nebo Politické ideologie a teorie v dějinách (Prorok V., Lupták M...). Uveďme, že politické ideologie zde nebudou chápány v častém "negativním" (a pejorativním) smyslu - tedy jako falešné vědomí či uzavřené systémy -, ale především jako souhrny idejí a hodnot (které se však neustále vyvíjejí a modifikují, mohou být pravdivé či nepravdivé, vědecké i nevědecké apod.), tvořících základ příslušných politických akcí. Tedy přibližně jako určité představy, názory či teorie, které si určitá společenská skupina (resp. třída) utváří o sobě, o svém místě ve společnosti, svých cílech a prostředcích k jejich dosažení - bez ohledu na to, zda chce těmito akcemi zachovat, změnit či svrhnout dané společenskoekonomické uspořádání.
o Dále konstatujme, že ideologie (zjevné i ty skryté, tudíž obvykle rafinovanější) stále zůstávají věčným nástrojem (jistými "brýlemi"), kterým lidstvo vnímá svět - právě před zaklínáním se údajnou "neideologičností" je třeba mít se nejvíce na pozoru... Obvykle však zcela záměrně přehlížejí, že i např. samotný výběr předpokladů, metod a příslušných kritérií není nikdy zcela ne-ideologický" a odráží (přímo či nepřímo) něčí konkrétní zájmy, a tím často předjímá i výsledek. Ekonomické teorie ze své podstaty vždy explicitně či implicitně obsahují sympatie s jistým společenskoekonomickým (tedy, a zejména, i vlastnickým) uspořádáním;...
o Při úvahách o budoucích podobách socialismu neustále narážíme na stálé iluze o promyšlených a nadějných konceptech západních, levicově orientovaných myslitelů (podrobněji "Socialismus mezi minulostí a budoucností - poučení, inspirace, perspektivy (několik kacířských poznámek", Sirůček P., Marathon, 2005, č. 1). Mnozí z nich však často a většinou záměrně koketují s ideologií tzv. třetích cest - tedy s vytrvalými iluzemi o stálé ekonomické reálnosti a mnohdy přímo všespasitelnosti všech těch "hodných" a transformovaných kapitalistů "pro lidi", "přírodních kapitalistů", ale i tržních socialismů "s lidskou tváří" a podobných pochybných kočkopsů. Nalijme si čistého vína a konečně si přiznejme, že západní společenská věda (zde míněna zejména ta více či méně levicovější orientace, včetně nejrůznějších "rádoby"marxistů, marxologů a obdobných obvykle silně oportunistických apologetů) nikdy neporozuměla vlastnické podstatě ani kapitalismu ani reálného socialismu (či hellerovského protosocialismu), a že značná část jejich jejich výstupů na tato témata jsou, bohužel, pouhé plytké bláboly...
o Nebylo by proto užitečnější již dále neztrácet čas, smířit se s (pro někoho možná trpkými) fakty a prioritně se soustředit na přípravu a trpělivou propagaci vlastních, možná na první pohled i zdánlivě utopických projektů? Jakými nosnými tématy by šlo oslovovat širší veřejnost a postupně i sjednocovat levici, resp. aktivně napomáhat (spolu se sociální zkušeností) postupnému formování a sebeuvědomování, resp. dozrávání zatím v podstatě absentujícího subjektu budoucí systémové změny?
o Jádrem stále zůstává zkoumání vlastnictví prizmatem dialektiky výrobních sil a vztahů, resp. stále rozvíjené pracovní teorie hodnoty odkud je pouze malý krůček k jednomu z hlavních "trháků" v podobě různých koncepcí ekonomické a politické samosprávy, participace či zaměstnaneckých podniků.
o Jsou opravdu až tak "utopické" modely skutečné (tedy i ekonomické) demokracie, kdy si již kapitál nebude najímat práci (přesněji vykořisťovat pracovní sílu), ale naopak práce si bude najímat potřebný kapitál - a to např. v kontextu nových technologií? Nestálo by minimálně za pokus oslovit širší spektrum občanů důkladně připravenými (ale i když spíše zatím nepříliš reálnými) projekty typu tzv. Tobinovy daně na zdanění především mezinárodního spekulativního kapitálu?...

Autorem je doc. Ing. Pavel Sirůček, PhDr.
Zvýraznění textu kurzívou: NETSOCAN.
Celá práce je publikována ve Zpravodaji Klubu ekonomů č. 2, 2005.
Ukázky vybral FS.


o
ČSSD potřebuje renesanci nejen na nejvyšších místech

o ...uvádí se v tiskovém prohlášení Platformy za renesanci ČSSD, podepsaném Jaroslavem Doležalem a Václavem Daškem.
o Česká televize nedávno přinesla reportáž z demonstrace nájemců bytů v Českém Těšíně, kteří požadují, aby privatizace bytů v centru města probíhala stejným způsobem, jako u ostatních bytů ve městě, totiž, aby při prodeji domu byla dána přednost právnické osobě, složené ze stávajících nájemců bytů.
o Radnice totiž rozhodla, že v centru města tomu bude jinak, že domy se prodají obálkovou metodou, neboť, jak se představitel města vyjádřil, je zájem na tom, aby v centru bydleli bohatí lidé.
o Osudy nájemníků radnici nezajímají a není proto divu, že jeden z demonstrujících nájemníků redaktorovi čs. televize sdělil, že za ty bohaté je třeba považovat především radní města, neboť právě oni na tomto způsobu privatizace hodlají vydělat.
o Celkem běžná situace, se kterou se dnes setkávají občané v celé řadě jiných obcí v České republice, především tam, kde obce a města řídí členové pravicových stran. V Českém Těšíně jde však o jednu zásadní výjimku. Starosta, místostarosta, dva radní a sedm členů zastupitelstva jsou členy ČSSD!
o Jaký důvod volit ČSSD pak mají občané, když chování zvolených funkcionářů se často nijak neliší od chování členů pravicové opozice? Jakou změnu mohou očekávat od zvolení komunálních, ale i dalších politiků ČSSD, když jejich skutky jsou v rozporu nejen s programem ČSSD, ale často s obyčejnou slušností, ohleduplností, solidaritou a respektem k právu všech občanů?
o Aby dostála slibům, které dala voličům, potřebuje teď ČSSD změny nejen na nejvyšších místech, ale všude tam, kde se slova jejích politiků rozcházejí s činy. Růst arogance moci některých členů CSSD, ať ve stranických, státních, či komunálních funkcích v žádném případě nemůže zlepšit obraz ČSSD v očích občanů, pro které mají fráze předáků této strany o upřímnosti a křišťálové čistotě hodnotu cáru špinavého papíru

Autorem textu je doc. Radim Valenčík. Drobná redakční úprava NETSOCAN.o

o
o
Kolik českých politiků
patří do kriminálu?

o Půjčování si peněz je běžná a často velice rozumná záležitost, která vlastně vedla ke vzniku bankovního sektoru. Lidé, pokud taková možnost existuje, si však raději půjčí od příbuzných nebo známých; podobná půjčka bývá často bezúročná a pokud ne, pak každý přirozeně zaplatí úrok raději rodině či známému než bance.
o S příbuznými a přáteli - na rozdíl od banky - pak lze dohodnout i půjčku fiktivní, která ovšem už příliš počestná není. Na první pohled to připadá absurdní: proč by kupř. nějaký synovec žádal svého strejdu, který mu nic nepůjčil, aby podepsal směnku, že svému synovci půjčil milion?
o Taková praxe však může poměrně spolehlivě fungovat jako pračka špinavých peněz. Nějaká poslankyně třeba dostane za své "poslanecké služby" různým ekonomickým subjektům pár "melounů"; a kdyby je použila hrozí jí otázka od nějakých šťourů - jak je možné, že při svém skromném poslaneckém platu disponujete tolika penězi?
o Pokud ta jemná delegátka lidu myslela na "strýčka příhodu", ukáže s nevinným úsměvem směnku, prohlásí - to mi půjčil hodnej strejda Příhoda - a pomyslí si: kampak na mně, hlupáčkové...
o A jak to vypadá, převelice často si od svých solventních pokrevních blízkých půjčují jejich chudí příbuzní - čeští politikové...
o Například sociálně demokratický premiér Gross si prý půjčil cca milion korun na luxusní byt, ale zdráhal se říci od koho. Nakonec z něho, jako z chlupaté deky vylezlo, že od solventního strýce Vika. Strýc Vik, peněz bohužel nemaje, si prý na půjčku půjčil od jakéhosi známého a solventního pana Roda, který posléze údajnou směnku prodal s odloženou dobou splatnosti - a bez nároku na úrok! - jakémusi nesolventnímu panu Simkaničovi, který originál směnky zničil...
o Obecné proti tomu nelze nic namítat; vnímá to tak po všech těchto těchto peripetiích dokonce i pan exprezident - dneska si prý na byt půjčil kdekdo. Premiér se při identifikaci svého věřitele akorát podivně kroutil a mlžil; ale kopat jej kvůli tomu hned do kotníku...
o Svého věřitele zapíral i šéf KDU-ČSL M. Kalousek. Nakonec vyšlo najevo, že věřitelem měl být jeho švagr, podnikatel, kterého jeho společník zavraždil a sám spáchal sebevraždu... Kalousek se ovšem dušuje, že půjčku splatil.
o Šéfovi parlamentního klubu ODS pak novináři sdělili, že jej předseda Senátu P. Sobotka a poslanec I. Langer vyzývají, aby i on zveřejnil své věřitele. Odpověď tohoto zástupce lidu zněla: "Ale to mohou vyzývat od rána do večera. Ať zveřejní svoje věřitele."
o V tuto chvíli vlastně vůbec nikdo neví kolik českých politiků má podobné věřitele a jistě půjde o vysoké číslo. Poslanci všech stran budou ovšem kolektivně mlčet jako hrob
o Za úvahu pak stojí i další eventualita. Pokud politikova drahá polovička, potomek, sourozenec či rodiče úspěšně podnikají a nějakým tím milionem již disponují, pak mohou špinavé peníze politiků plynout do jejich firem aniž si toho kdo všimne.
o Nicméně oba případy - fiktivní půjčky či rodinné "podnikové pračky" - zákon nazývá korupcí, podvodem a daňovým únikem. Daňový únik bývá v civilizovaných zemích považován za druhé nejtěžší provinění hned po vraždě, pokud se jej ovšem dopouští řadový občan. Jak by asi měl být posuzován v případě zákonodárce...
o Takoví politikové místo do parlamentních či vládních křesel patří nepochybně a exemplárně za mříže!
o Kolik takovýchto kriminálníků, kteří zcela demoralizují společnost se pohybuje v české politice nikdo neumí říci, a oni to na sebe pochopitelně rovněž neřeknou. Avšak despekt naprosté většiny českých občanů k tuzemské politické elitě naznačuje, že nepůjde o malé číslo.
o V této situaci navíc dochází k relativizaci tradičních hodnot a dogmat, které například preferují právo poslance hlasovat dle svého svědomí, byť by to bylo v rozporu i s politickou etikou a programem jeho strany...
o Někteří podivíni žijí v přesvědčení, že nejúčinnější prevencí majetkových či finančních deliktů politiků je vysoká účast co nejbohatších lidí v politice. Prostě podnikatel, který má už tolik peněz, že jej podnikání nudí je prý ideálním typem ctnostného politika. Asi není náhoda, že takovýto názor zastává mj. i jistý český royalista, který se patrně z hloboké úcty ke korunovaným hlavám cítí kompetentní udílet i podobné knížecí rady.
o Realita je však přesně opačná. S jídlem roste chuť což dokazuje například agrese USA proti Iráku, jejíž skutečný motore je třeba hledat v ekonomických zájmech bohatých amerických politiků! Bohatí chtějí být ještě bohatší, a jak dokazují dějiny, jsou ochotni jít i přes mrtvoly.
o Politika včetně politiky české pak zůstane stokou, pokud se v ní nebudou moci prosadit lidé skromní, čestní, moudří a odborně kompetentní. Specifikem české politiky je i její historická situace, tzn. stále ještě porevoluční éra. Tato skutečnost by však měla být spíše výzvou než útěchou.


Redakce


NETSOCAN MONITOR
Za co mohou lidovci
Není pochyb o tom, že ten, kdo nynější krizi spustil, byl premiér Gross. Během několika měsíců vyšlo najevo, že na svou vysokou funkci není vůbec připraven... Pohled na českou politickou scénu je tristní: pozorovatel zvenčí může snadno nabýt zjednodušeného a nespravedlivého dojmu: na jedné straně silná, perfektně organizovaná KSČM s dlouholetou tradicí, zkušenostmi a praxí v tom nejhorším slova smyslu. Na druhé straně hloučky ctižádostivých a chamtivých mamlasů, kteří si nevidí ani na špičku nosu. (MF DNES, 28. února).

Škoda, že politolog B. Doležal, autor komentáře, nezahrnul do hloučků "ctižádostivých a chamtivých mamlasů, kteří si nevidí ani na špičku nosu" také politology a mediální pracovníky. Kolika politologům např. vadí, že v České republice neexistuje necenzurovaný veřejnoprávní deník? Kolika politologům vadí, že české politické strany nedisponují necenzurovanými vnitrostranickými médii, umožňujícími svobodnou vnitrostranickou komunikaci i skutečnou vnitrostranickou demokracii? Kolika politologům vadí, že se v parlamentu pohybují opilci, které jejich voličové nemohou odvolat? Kolika politologům vadí, že média věnují spoustu stránek obětem tsunami, ale zatajují sto tisíc obětí amerického bombardování Iráku? Atd.Česko se v posledních letech nachází na šikmé ploše
Kdyby vám premiér Gross místo lidoveckých ministrů navrhl ministry komunistické, musíte je jmenovat, že? Když mi někdo řekne, prezident jmenuje ministry, ale neurčí lhůtu, tak prezident může sondovat třeba šestnáct měsíců... To jsme u celé řady podobných věcí, kdy se dozvím, že je zde sporný výklad
Máme to chápat jako odpověď na hypotézu s komunistickými ministry? Já jsem to neřekl náhodou. (MF DNES, 26. února).

Škoda, že pan prezident chvíli nesondoval např. u ÚVV ČSSD: Proč mu předhazují tak mladého kandidáta na premiéra a jakou formu politické odpovědnosti členové ÚVV ponesou v případě jeho selhání. Po příslušných zárukách pak mohl s klidným svědomím podepsat jmenování, po podpisu rozhodit ruce a prohlásit: "No to je opravdu, ale opravdu k nevíře! Ti socani mi příštího premiéra přivezou na Hrad snad v kočárku..."Jsme zajatci Grossovy duše
Stanislav Gross cítí nespravedlnost. Je to lidsky pochopitelné, neboť netuší, co dělal špatného... My všichni jsme nechtěnými diváky této zoufalé frašky. Navíc jsme i zajatci jeho snížené schopnosti chápat pravidla pravidla hry a neochoty přiznat chybu. Jednotlivé aféry již nejsou tak podstatné, jako jeho civilizačně kulturní nezpůsobilost pro úřad, který vykonává... Když se bude držet své židle, už pro něj nikdy nebude tak pohodlná, jako bývala. A účet za jeho krátkodobé vítězství může být příliš vysoký Pro celou zemi i pro ČSSD. (MF DNES, 26. února).

ČSSD S. Grosse nominovala v nejlepší víře, neboť ve výzkumech veřejného mínění pravidelně figuroval ve špičce nejoblíbenějších politiků. Skutečnost, že se českým premiérem může stát mladý politik (tedy obecně nevyzrálá osobnost), navíc jazykově nevybavený je hanbou celé české elity, která takovýto systém nastavila. Autor komentáře, šéfredaktor MF DNES Pavel Šafr tvrdí, že jediným dobrým řešením je demise premiéra a předčasné volby. Při vyjmenovávání (dle něho všech) možných variant řešení vládní krize - přitom zcela nevýhodných pro ČSSD - opomenul možnost pro ČSSD nejvýhodnější: zvolit si na sjezdu serióznějšího předsedu i premiéra a s ním formou menšinové vlády pokračovat až do řádných voleb.I na Putina dojde
Spojené státy i Rusko investovaly značné prostředky i energii do ovlivnění výsledků kyjevských voleb. Washington přes nevládní organizace podporou kampaně "demokrata" Viktora Juščenka... Souboj Washingtonu a Moskvy nakonec rozsuzovala Evropská unie... Amerika má dnes spoustu starostí v Iráku, ale je možné, že jich bude postupně ubývat. Navíc jak ukázala Ukrajina, sílu na to, pohlídat si volby v padesátimilionové zemi si Amerika najde, i když jí v Bagdádu teče do bot. Najde si ji i na Bělorusko, Moldávii. A časem ji najde i na Rusko. (Lidové noviny, 25. února).

Vypadá to tak, že pouhou figurkou na této velkolepé šachovnici geopolitických zájmů a jediným kdo o tom zhola nic nevěděl, byl ukrajinský volič... Až se to dozví, přejmenuje oranžovou revoluci na revoluci dolarovou; a ukrajinské volby mu možná začnou připomínat ty předposlední americké prezidentské, které Bush vyhrál při menším počtu hlasů jedině proto, že právníci ve státě Florida, kde guvernéroval Bushův bratr správně přepočetli lístky. Nu a ruský prezident Putin nyní začne o to více milovat americké nevládní organizace...Beru milion měsíčně. A co?
Přesto existuje dost dobrých důvodů proč platy zveřejňovat. ...Amerika ukázala výhodu tohoto systému. Díky němu se zjistilo, že i šéfové krachujících firem žili zcela mimo realitu a jako králové. Jejich odměny přiváděly akcionáře, kteří kvůli jejich manažerským chybám přišli o majetek, do mdlob. ...třeba tento týden odvolaná šéfka Hewlett-Packard Carly Fiorina si jako odchodné odnese 45 milionů dolarů - desetinu zisku firmy. (MF DNES, 19. února).

Doby kdy si šéfové krachujících firem proháněli hlavy kulkami či létali volným pádem z nejvyšších pater mrakodrapů jsou nenávratně pryč. Dneska si spíše střílejí z chudáků akcionářů a eventuální volný pád sichrují zlatými padáky. Role se obracejí: neschopnost či rovnou zlodějina vedou k bohatství a poctivost či serioznost k chudobě. Otázkou zůstává kam Západ pod takovýmto kurs dospěje.Kalousek tají, kdo mu půjčil na dům
"Nikomu nic nedlužím, nemám žádné věřitele, tudíž je nemohu zveřejnit," odpovídal stále dokolečka na dotazy LN.
Proč odmítáte říci, kdo vám půjčil na stavbu vašeho rodinného domu? ...Stavěl jsem dům v Bechyni, všichni jste srdečně zváni.... Tečka.
Neodpověděl jste mi na otázku, pane předsedo. Ptal jsem se, kdo vám půjčil. Nejbližší příbuzní.
To jsme tady už slyšeli. Ale já se ptám, kdo to je. Nejbližší příbuzní. Tečka. Já nikomu nic nedlužím.
Nezpochybňuji, že nikomu nic nedlužíte. Ptám se jen kdo... ...ano, protože nedlužím, nemám žádné věřitele.
Takže nechcete říct, kdo vám půjčil peníze na stavbu domu? Ano, samozřejmě. Říkám nejbližší příbuzní... Děkuji.
Nemůžete se jednou dostat do stejné situace, jako je dnes premiér Gross? Nemohu. Protože nikomu nedlužím. (Lidové noviny, 17. února).

Vida, jak krásně zpívá bratr Kalousek alias Puntík (tečka!)... Ano, všechno je úplně jasné: zkrátka má jednu tetu v Bechyni, jezdí k nim na návštěvu... a na dráze má slevu. A díky té slevě teta ušetřila i na půjčku významnému českému politikovi. Nebo je to všechno úplně jinak?Tlustý: Své věřitele nezveřejním
...k tomu, abyste vy své věřitele zveřejnil, vás vyzval předseda Senátu Přemysl Sobotka... i Ivan Langer. Ale to mohou vyzývat od rána do věčera. Ať zveřejní svoje věřitele... Ať se ten, kdo mě k tomu vyzývá, zachová podle sebe. Podstoupil jsem riziko s tím spojené, ...já na tom nevidím nic divného. Ti, co mne vyzývají, abych je uvedl, se obracejí na špatného adresáta. To musejí vyzývat ty mé partnery, co mi půjčili. ...já s tím nemám žádný problém... Že mě to poškozuje, to všichni vědí... (Lidové noviny, 17. února).

Co český politik - to alespoň jeden věřitel! Chudáci čeští politikové již mají tolik věřitelů, že jim to občané nemohou ani při nejlepší vůli uvěřit. Již proto, jak důmyslně ony věřitele utajují... Vždyť každý český věřitel by měl být právem hrdý na to, že u něho má významný český politik pořádnou sekyru! Komplikace ovšem vzniknou ve chvíli, kdy novináři vyšťourají, že skutečným důvodem utajování věřitelů je jejich nesolventnost...Gross by měl odstoupit, říká Zeman
Já jsem Stanislava Grosse mnohokrát varoval, aby se oprostil od vztahu s lidmi, kteří představují finanční moc. Ať to byli finanční spekulanti typu pana Fellegiho nebo zbrojařští magnáti typu pana Musely nebo severočeští uhlobaroni typu pana Koláčka. Stanislav Gross mi to vždy slíbil, ale podle mého názoru to nikdy nesplnil... Stanislav Gross by měl odstoupit proto, že škodí České republice. Za druhé proto, že škodí ČSSD. (Lidové noviny, 10. února).

Miloš Zeman, podobný spravedlivé a rozhněvané Nemesis, tentokráte vystřelil patrně již smrtelný šíp. Gross, Buzková i Dostál, kteří obviňují média z kampaně proti premiérovi se v tomto případě mýlí (naopak si mohou blahopřát, že problém nebyl otevřen až před parlamentními volbami, čímž jim samým zůstává v záloze kauza Tlustý). Média v tomto případě pouze konají svou společenskou a profesionální povinnost a adekvátně reagují na informace, kterých se nespíše sama nedopídila, nýbrž získala od důvěryhodného zdroje. Zda byl tímto zdrojem Zeman nebo Šarapatka není vůbec podstatné, pokud jsou ony informace pravdivé. Nemesis tak zbývá již jen jeden terč: Vladimír Špidla, který se za to, že v eurovolbách prohrál téměř co se dalo, těší v Bruselu zcela nekauzálně lukrativní mzdě a do úzkých se dostane jedině při otázce: You are really member of ČSSD?!Jahn kritizuje koncepci Emmerové
Jeho návrhy nejsou v souladu s programovým prohlášením ČSSD. ...vychází z doporučení Světové banky... "Můj zájem je zejména na finanční stabilitě zdravotnictví," potvrdil Jahn... Jahn chce zefektivnit hospodaření zdravotních pojišťoven, chtěl by nad nimi dozor. Chce zachovat pluralitu pojišťoven... počítá se zavedením komerčního připojištění a oddělením standardní péče od nadstandardní. S návrhem regulačních poplatků od pacientů nepochodil. (Lidové noviny, 4. února).

"To je ono! To je ono," řeknou si po přečtení článku voličové. "To je přesně ten důvod, proč nevolit ČSSD!" Strana toho před volbami naslibuje, zaklíná se odbornými komisemi, které se na tvorbě programu podílely, a po volbách místo slibů plní program... Světové banky! Nu a až mladý novátor a nečlen ČSSD své novinky realizuje, politbyro ČSSD bude znovu horečně dumat nad problémem, proč se čeští voliči od ČSSD odvracejí. Dle nových tradic lze očekávat přijetí usnesení, že důvodem klesající popularity ČSSD jsou mediálně ventilované spory.Izrael protetoval proti spotu v televizi
Firma Mountfield stáhne reklamu zobrazující šetřivého Žida Česká společnost Mountfield předčasně ukončí televizní kampaň, jejíž součástí je i scéna parodující ortodoxního žida... Prodejce tak vyslyšel žádosti izraelského velvyslance v Česku Arthura Avnona, který reklamní spot považuje za projev antisemitismu... Avnon se domnívá, že reklama může posílit antisemitské předsudky v lidech a mohla by negativně ovlivnit mladou generaci... Ředitel Mountfieldu Ivan Drbohlav... Po setkání s velvyslancem... uznal, že reklama by mohla být zneužita pěti procenty populace se sklony k antisemitismu. (Lidové noviny, 3. února).

Otázkou zůstává, zda se pan velvyslanec nepokouší do Česka vpašovat jakési orientální zvyky. ČR je právní stát se zaručenou svobodou slova a dokonce i se zákonem výslovně zakazujícím a trestajícím antisemitismus. Pokud se pan velvyslanec domnívá, že byl tento zákon porušen, nechť je podáno trestní oznámení a stažení spotu je vymáháno soudně. V opačném případě se pan Arthur Avnon domáhá porušení svobody slova!!!Lidé opustí drahé byty, nastane velké stěhování
Z bytů v centru odejdou po uvolnění nájmů střední vrstvy. Místopředseda občanského sdružení majitelů bytů Libor Delfín má jasno. Podle něj je naprosto normální, že ve všech velkoměstech západní Evropy je luxusní bydlení v atrakivních místech oproti průměrným platům drahé. ..to ... snad i brzy bude u nás. Ono ve světě nebývá normální, aby člověk s průměrným příjmem žil sám v třípokojovém bytě na dobrém místě. To zkrátka a dobře nejde. Také nemůžete jít do obchodu, mít peníze na škodovku a chtít jaguára. (MF DNES, 2. února).

Co se dá dělat, bylo to tak. Na celém světě. A možná i proto, hleděl Západ s takovou nadějí na naši Sametovou revoluci. Ostatně kdyby pan Delfín nebo dokonce V. Havel začali takto mudrovat před oním milionovým davem na Letenské pláni v listpadu 1989, hnali by je sametoví revolucionáři nejspíš jako husité křižáky až někam na hranice... Jak by asi měli tento problém nahlížet politikové? Snad by si mohli mj. položit otázku, zda je spravedlivé a státu prospěšné, když někdo, kdo poskytne bydlení kupř. deseti rodinám má desetkrát vyšší zisk než jiný, který poskytne adekvátní bydlení sto rodinám. Sociolog M. Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR se naopak domnívá, že centra měst opustí hlavně ti majetnější, kteří si místo placení drahého nájmu raději koupí vlastní byt, takže tam zůstanou spíše lidé chudší, kterým stát na nájem přispěje sociálními dávkami.Vybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla 5. března 2005 ve 23:45.
NETSOCAN