NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2007---Ročník VI.
Ad/ Rádio svobody nebo Velký Bratr?V předešlém čísle byl uveřejněn článek M. Rady s redakčním titulkem Rádio svobody nebo Velký Bratr? Informuje o možném videosnímání osob procházejících kolem pražského sídla Radia Svoboda/Svobodná Evropa (prováděném soukromou bezpečnostní agenturou), o archivaci takovýchto dat a jejich předávání do zahraničí bez vědomí dotyčných osob. V této záležitosti byl 1. února 2007 interpelován český premiér a jeho uklidňující odpověď lze přeložit asi takto: pokud jste někdy náhodou šli po veřejném prostranství kolem onoho rádia, a pokud jste pak náhodou nedostali vstupní vízum do USA, talk jde o pouhé dvě náhody. Nyní následuje přepis interpelace z parlamentního serveru:

Čtvrtek 1. února 2007

Poslanec Zdeněk Maršíček: ...Vážený pane premiére, s velkým znepokojením jsem přijal zprávu z médií, že pracovníci soukromé bezpečnostní služby za použití technických prostředků natáčejí a fotografují na veřejných místech vybrané kolemjdoucí občany. Podle dostupných informací se jedná o soukromou bezpečnostní službu, která střeží budovu Rádia Svobodná Evropa. Takto získané materiály jsou údajně předávány do USA pro potřeby amerických tajných služeb. Při ochraně zmíněné budovy samozřejmě působí i příslušníci české Bezpečnostní informační služby, avšak podle vyjádření jejího mluvčího pana Šubrta nezaznamenala v tomto tato zpravodajská služba porušení zákona. Myslím, že je vám známo, že soukromé bezpečnostní služby podobné aktivity na veřejných prostranstvích provádět nemohou, a již vůbec ne získaný materiál předávat cizím zpravodajským službám.

Protože může jít o ohrožení bezpečnosti našich občanů, dovolím si položit dvě otázky. Za prvé, věděla BIS o skutečnosti, že jsou některé vybrané civilní osoby monitorovány soukromou bezpečnostní službou ve prospěch cizí zpravodajské služby? Pokud ano, proč to tolerovala? Za druhé, jak je možné, že pracovníci BIS prostřednictvím svého mluvčího vědomě obhajují porušení § 158d trestního řádu? Jaké přijmete opatření k nápravě?

Děkuji za odpověď.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji, pane poslanče. Já jsem stejně jako vy až z médií zjistil tuto informaci a to, co vím dnes, a to, co vám tady sdělím předtím, než vám samozřejmě řeknu, co v té věci budu dělat dál, je celkem jasné.

Činnost BIS, která byla určena k monitorování různých hrozeb a rizik spojených s vysíláním, zjednodušeně, Rádia Svobodná Evropa, vycházela samozřejmě z usnesení vlády. V souladu s tímto usnesením BIS vždycky informovala o svých zjištěních vládu v termínech do 30. června a 31. prosince. Popisování těch rizik je samozřejmě plně v souladu s tím, co BIS má pro českou vládu, pro vnitřní bezpečnost České republiky sledovat, a vždycky ty informace byly klasifikovány jako utajované informace ve smyslu platného zákona.

Pokud opravdu dochází takovým způsobem k porušování, kdy soukromá agentura, což já v této chvíli beru jako spekulaci, poskytuje tyto informace dále, tak podle mých informací se tím začal zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů. Tuto informaci mám ze včerejška. A mohu vás ubezpečit, že ředitele BIS Langa stejně jako Igora Němce budu žádat o veškeré podklady, které s tím souvisí, protože stejně jako vy vyjadřuji jistou míru znepokojení.

Víc informací v této chvíli nemám. Nevěděl jsem, čeho přesně se ta interpelace bude týkat, a beru jako samozřejmou věc, že vám poskytnu buď písemnou, nebo klidně příště i ústní informaci o tom, jak celá záležitost probíhá.

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji. Přesto mi dovolte ještě jednu otázku, pane premiére. Chci se vás zeptat, jaké přijmete opatření, aby získané materiály nemohly být v žádném případě použity proti osobám, které např. budou žádat o vycestování do USA nebo po dobu jejich pobytu v USA proti nim zneužity tamními úřady. Děkuji.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já sice na rozdíl od vás to riziko nevidím, takže nevím, jaká opatření bychom nyní měli dělat proti problému, který dosud není prokázán a v tomto smyslu je neexistující. Nicméně nemám pocit, že by bylo možno jakkoli tyto informace využívat pro udělování víz orgány Spojených států amerických.


frs
7. února 2007

NETSOCAN