NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2007---Ročník VI.
Internet v ČR – těžké fiasko ČSSD


Tento text byl dnes umístěn na intranetu ČSSD v diskuzní sekci Náměty rezolucí ke XXXIV. sjezdu ČSSD

ooo Náměty rezolucí k XXXIV. sjezdu ČSSD od Komise pro informatiku a telekomunikace zahrnují mj. bod: Informační společnost – vyzdvižení významu informatizace.
ooo Člověk si připadá jak v Jiříkově vidění. O obrovském významu informatizace společnosti ví dnes již každé malé dítě a komise pro informatiku si dává úkol přesvědčovat o tom delegáty Sjezdu…
ooo Ta informatizace má navíc jeden malý háček. Existují nejrůznější odhady o vybavení českých domácností internetem a některé hovoří, že tímto pro moderního člověka zcela nepostradatelným médiem disponuje pouze 20% českých rodin, což je stav přímo žalostný. Zvláště při vědomí, že ČSSD, která byla osm roků u moci v tomto směru nic pozitivního nevykázala – a premiér Špidla, přesunutím internetu z 5% do 19% sazby DPH - jej dokonce zdražil!!!…
ooo Ještě více zdrcující na tomto faktu je, že na internet „nedosáhne“ obrovská většina sociálně slabších rodin, jejichž zájmy chce - a měla by – ČSSD hájit; jednak z hlediska sociální solidarity a navíc proto, že jde o její voliče. Nu a z tribuny Sjezdu se těmto lidem - kteří na internet prostě nemají peníze - bude kázat o významu informatizace.
ooo Daleko užitečnější by bylo vystoupit zde se smysluplnou koncepcí, která internet do domovů těchto lidí co nejrychleji zavede!
ooo Používání internetu předpokládá počítačové vybavení, kde náklady na legální hardware a software se blíží mnohanásobku průměrného platu a zahrnout nutno i placení internetového připojení.
ooo Vzhledem k tomu, že si všichni podnikatelé tyto náklady odečítají z daní – tudíž oni plus bohatší občané (což rozhodně nejsou řidiči, zemědělci a další pracovníci a zaměstnanci) již internetem disponují - měla by ČSSD prosadit, aby tyto odpočty z daní byly umožněny i ostatním občanům. Ti bohatší by si náklady na zřízení a provoz internetového provozu odečítali z daní, těm chudším kteří takové daně ani neplatí, by rozdíl doplácel stát. Důležité by bylo i zajištění technické podpory včetně antivirové ochrany, poněvadž drtivá většina občanů jsou laici.
ooo Ten první a nejpotřebnější krok by měl být učiněn pro mladé rodiny s dětmi, žijící v sociálně nejtíživějších poměrech, a pomoc by mohla přicházet prostřednictvím obecní samosprávy.
ooo Další varianta, která by měla doplňovat tu prvou, by poskytovala počítače a internet nejchudším rodinám, jejichž rodinný příslušník či oba pracují v nějaké politické straně či jiné společensky prospěšné organizaci – Červený kříž, dobrovolní hasiči apod. Pokud by takové opatření vedlo k nárůstu členstva politických stran, pak by to jenom zkvalitnilo demokracii. Pro posílení rodinných vztahů by možná bylo žádoucí vyjmout z těchto kritérií rozvedené rodiny.
ooo Vlastní koncepce a harmonogram daňových odpočtů za počítač a internet představují již jen technickou záležitost. To podstatné je, aby si členové komise pro informatiku – kteří zjevně nechápou tyto potřeby většiny občanů možná proto, že sami s pořízením internetu nemají finanční problém – uvědomili, že je třeba co nejrychleji jednat! Nikoli kázat!
ooo Internet dnes pro vzdělanost a orientaci občanů hraje podobně významnou historickou roli, jakou kdysi znamenal knihtisk a knihovny. ČSSD by měla svoji historickou roli, která – chtě nechtě - z toho pro ni plyne, sehrát důstojně.

S pozdravem
František Stočes
ČSSD Praha 2


FrS
18. února 2007

NETSOCAN