NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2007---Ročník VI.
Totální úpadek zastupitelské demokracie

ooo Případ poslanců ČSSD, kteří hlasovali pro vznik vlády "panské koalice", ukazuje na obrovskou krizi i rizika zastupitelské demokracie.
ooo Takovéto přeběhlictví dokáže doslova změnit výsledky voleb. Pokud nedojde k adekvátní reakci, ČSSD může příště získat (spolu s KSČM) třeba 107 mandátů a pokud jich osm stranu zradí, stejně spláče nad výdělkem. Pochopitelně spolu s voliči.
ooo Oni "Pohankové a Melčákové" pak svatosvatě prohlásí, že hlasovali podle svědomí čistého jako studánka! Kdepak korupce, vydírání či další nekalé praktiky!
ooo Přeběhlictví se může projevit i v delikátnější formě než je podpora vzniku asociální vlády a stejně může znamenat dalekosáhlé důsledky. Vůbec není fantazií představa, že poté, co Sjezd ČSSD přijme usnesení odmítající zřízení americké strategické základny na území ČR, se najdou další v parlamentu opačně hlasující "Melčákové a Pohankové", a opět přísahající na své svědomí a okázale se štítící slova korupce.
ooo Vyloučení takovýchto poslanců ze strany nic neřeší - poslanecký mandát jim stejně zůstává - a lze jej chápat i jako akt msty. A hlavně za současných ústavních pravidel nelze změnit výsledek, který jejich zrada napáchala; což by v případě Melčáka a Pohanky předpokládalo jednak ztrátu jejich mndátů a navíc revokaci hlasování o důvěře Topolánkově vládě (jako druhého ústavního pokusu!) i suspendování všech rozhodnutí nynější Topolánkovy vlády.
ooo Může parlamentní hlasování poslance proti většinovému a zásadnímu názoru vlastního poslaneckého klubu souviset s jeho svědomím? Jistě. Například britský poslanec Galloway hlasoval proti vpádu do Iráku, byl za to (pardon, za politickou prostořekost ničící prý pověst Labour Party) vyloučen z partaje - a přesto mu dal čas velice rychle za pravdu.
ooo Nicméně poněvadž neexistuje institut odvolatelnosti poslance zrazujícího svůj stranický program, a poněvadž poslancovo svědomí může být značně vágní či velice svérázným způsobem deformováno - viz poslanci Teplík, Kott, Talmanová - pak přijatelným důkazem, svědčícím o jisté počestnosti "odpadlíka", je okamžité složení mandátu - hned po uzavření projednávaného bodu. Skutečnost, že voliči takovýto akt ještě nezažili, drtivě zpochybňuje kvalitu svědomí jejich legislativních zástupců a současně i funkci zastupitelské demokracie, stojící na pilíři zvaném svědomí poslanců. A čím dekadentnější společenský vývoj nastane, tím úpadkovější bude i činnost legislativců.
ooo Farizejové nyní propuknou v řehot - A co ten slavný Galloway? Proč se také nevzdal poslaneckého mandátu?
ooo Gallowayův případ osvětluje další specifickou situaci silně zpochybňující funkci zastupitelské demokracie, tentokráte její vnitrostranickou formu: většinový názor poslaneckého klubu totiž může být úplně opačný než je většinový názor členské základny - a takovýto poslanecký klub se logicky chová zcela antidemokraticky! V ČSSD takováto deformace demokracie (jako vlády lidu) nastala, když sociálně demokratičtí poslanci hlasovali pro vstup ČR do NATO a vedení strany se ani neobtěžovalo uspořádat vnitrostranické referendum. Miloš Zeman věděl své...
ooo Poslanci či vedení strany mohou dokonce hlasovat proti vlastnímu stranickému programu či vlastní ideologii - takový případ by nastal, kdyby zelení v parlamentu hlasovali pro zřízení amerického radaru v ČR (již vzhledem k jeho škodlivým zdravotním účinkům), nebo sociálně demokratičtí, kteří by místo posilování a rozšiřování solidárních systémů hlasovali pro jejich oklešťování.
ooo Přestože se stává čím dál tím více zřejmým, že zastupitelská forma demokracie na státní (i vnitrostranické) úrovni stále dramatičtěji selhává (v důsledku korupce, kariérismu a klientelismu), stává se doslova antidemokratickou (prostřednictvím korupce, vydírání či dalších nekalých praktik fakticky mění výsledky voleb), protilidovou (přijímá opatření poškozující nejširší občanské vrstvy) a dokonce až osudově riskantní (není schopna flexibilně reagovat na ekologické hrozby, potlačit militarismus jako zdroj válek atp.), bude boj o její nahražení skutečnou vládou lidu spíše ještě obtížnější.
ooo Floskulím, kterými se stoupenci nepřímé demokracie ohánějí, se dnes již - dle kritéria zvaného praxe - musí vysmát každý humanista.
ooo Základní idea nepřímé demokracie - lid si ze svého středu volí nejlepší osobnosti, které potom v exekutivě, legislativě či stranické hierarchii prosazují jeho zájmy - platí vlastně jen v ideálním prostředí; čím je společnost dekadentnější (demoralizovanější, hédoničtější, atomizovanější), tím více dysfunkční se stává zastupitelská demokracie.
ooo Druhý argument - lid nemůže kvalifikovaně rozhodovat, poněvadž nedisponuje tak detailními i rozsáhlými informacemi, ani odborností jako vláda či stranická vedení se svými odbornými komisemi - byl zpochybněn již předešlým argumentem; a z praxe lze zmínit kupř. "kvalifikovanost" české ministryně obrany, kterou by dr. Štrosmajer ze seriálu Nemocnice nepochybně glosoval výrokem: Kdyby nekvalifikovanost a nekompetentnost uměly nadnášet, pak by paní Parkánová létala jak holubička...
ooo Tím rozhodujícím argumentem proti aktuální smysluplnosti zastupitelské demokracie a hovořícím pro zavedení demokracie přímé je současná Topolánkova vláda, reprezentující především nejdravější, nejbezohlednější a nejegoističtější buržoazní vrstvy.
ooo Získala důvěru prostřednictvím zrady spojené patrně s korupcí či vydíráním, opírá se o podporu strany, která nejspíše zrazuje zájmy drtivé většiny svých členů i voličů (SZ), a byla sestavená proti vůli prezidenta republiky.
ooo Tato vláda ustavená ODS přes odpor jejího zakladatele a současně čestného předsedy, sice ve volbách dohromady získala 51,89% hlasů, ale vzhledem k 64,47 procentní volební účasti má důvěru pouze 33,45% voličů (z celkového počtu 8 333 305 zapsaných voličů, pro tuto koaliční vládu "hlasovalo" maximálně pouhých 2 787 490 voličů).
ooo Premiér této vlády, jehož kompetentnost jako politika a vzdělaného vůdce této země je zcela nepřesvědčivá a jehož charakter utrpěl citelný šrám již v očích jeho vlastní rodiny, má spolu s ODS (dle předchozího volebního propočtu) podporu maximálně 22,8% voličů.
ooo A přesto si tento premiér, jeho strana i jeho vláda osobují rozhodovat (i navzdory počátečnímu více než 90% nesouhlasu občanů ČR) o zřízení americké vojenské strategické základny USA na území ČR, jejíž existence může v případě vojenského konfliktu fatálně ohrozit samu existenci této země.
ooo Když se dále uváží, že informace o tomto problému byly již odpočátku zatajované, zkreslované a nevyvážené, pak nemůže být divu, když si většina občanů pomyslí, že tím hlavním motivem podpory tohoto naproto rizikového projektu je korupce; korupce zasahující (i ochromující) vedení politických stran, médií i různých NGOs.
ooo Situace pro zavedení institutu celostátního referenda (i přímé vnitrostranické demokracie) a pro ústavní změnu umožňující politickým stranám odvolatelnost vlastních poslanců, se, jak vidno, stává naprosto akutní.

František Stočes
10. února 2006

NETSOCAN