NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2008---Ročník VII.
Strana jako firma

ooo Politologové se dohadují, jak zlepšit současný stav správy věcí veřejných, aby reflektoval potřeby doby. V ČSSD máme dost času, abychom hledali důvody, proč občané rezignují na svá občanská práva neúčastní ve volbách. Dokonce v komunálních volbách procenta účasti neodpovídají standardům jiných demokracií. Tento druh českého vykořenění je zaviněn, mimo jiné, jistou sociální nezakotveností značné části naší populace, která v politice nespatřuje dostatečný nástroj na prosazení svých zájmů. S výjimkou představitelů byznysu a finančního kapitálu, kteří s ovládnutím politické arény spojují své podnikatelské aktivity a jejich činnost prorůstá do veřejného sektoru.
ooo V této situaci se mlýnice politiky, politická strana, mění na zvláštní druh managementu firmy, která pod ideologickým logem usiluje o zisk-prestiž na veřejné scéně. Ve stranách existuje hierarchie řídícího aparátu jako v podniku, jenže nefungují základní kontrolní orgány: dozorčí rady tvořené majiteli akcií či vlastnických podílů. Firemní marketing strany se buduje na volebních slibech, často populistických, na pragmatizmu při řešení každodenních problémů. V politické straně je představenstvo vybíráno z úzkého segmentu členů, u kterých se nevyžaduje odborná průprava do pozic, pro něž se i ve veřejném sektoru závazně vypisují konkurzy. A z takovéto množiny jsou generováni poslanci a senátoři, radní a zastupitelé.
ooo Neúspěch podnikatelského subjektu vede ke konkurzu, k bankrotu. V politice však tuto spravedlivou dynamiku pokroku nenajdeme. Neúspěšní političtí podnikatelé, členové představenstva, v našich městech znovu sami sebe navrhují na volitelná místa. Do jejich zorného pole v žádném případě nesahá potřeba upevnění firemního loga do povědomí veřejnosti. Tento kardinální úkol je pro ně druhořadý. Proto po celá léta nehledají osobnosti, které by skutečně mohly přispět k volebnímu úspěchu. Proč také? Přece vám akcionář nedá jen tak z dobré vůle balík akcií, který má po ruce. Na trhu pak politická firma předvádí znovu a znovu málo prodejné výrobky. To,co mají dnes precizně vypracované i málo významné obchodní firmy, je v podmínkách politické strany popelkou.
ooo Kroky Jiřího Paroubka směřující k reformám je potřeba uskutečnit v plné šíři. Od přímé volby významných funkcionářů, až po objektivizaci výběru kandidátů ve všech volbách. Je životně nezbytné vnést prvky soutěže do politického života. Bez působení zákonů politického trhu půjde však jen o kosmetické úpravy, a sociální demokracie potřebuje zásadní proměny.

Mgr. Miloslav Štěrba
14. února 2008

NETSOCAN