NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2008---Ročník VII.
Vrána k vráně sedá

ooo rovný rovného si hledá. Náš ministerský předseda si je už našel mezi hrdiny třetího odboje. Co výjimečného udělali tito hrdinové? Tito hrdinové na rozdíl od jiných ihned poznali zločinnost nového režimu a rozhodli se mu postavit na odpor. Ne slovem nebo pomocí potřebným, ale rázným činem se rozhodli bojovat proti režimu. Jako první čin se rozhodli přepadnout policejní stanici, kde chtěli získat zbraně. Zabili jednoho policistu a na útěku podřízli hrdlo dalšímu už spoutanému. Něco takového může udělat jen opravdový hrdina. Zbraně používali k přepadení peněžních zásilek. Přitom zabili pokladníka, který bláhově chránil výplaty družstevníků. Nikde jsem neslyšel, že by peníze použili pro potřebné, jako to dělal třeba Jánošík. Ne, ty peníze byly jen pro jejich potřebu. Nečetl jsem ani o jiných činech, jimiž by se protivili režimu. Jejich jedinou protikomunistickou činností byly loupeže a vraždy. Když jim začala hořet půda pod nohama, rozhodli se utéci na západ - do USA. Po cestě za "svobodou" zabili ještě další tři lidi. V USA nalezli své ochránce.
ooo Je to prostě jako v tom přísloví - vrána k vráně sedá. Pan Topolánek už si sedl. Českému ministerskému předsedovi je milý každý vrah, jen když mu pomůže v jeho boji proti komunistům - zásadním odpůrcům jeho reforem. A proto pro podobné činnosti založil nové vyznamenání - bude se mu říkat Topolánkovo vyznamenání, na které budou všechny vrány jaksepatří hrdé.

Ing. Josef Vít
2. března 2008

NETSOCAN